ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


75. ซูเราะฮฺ อัลกิยามะฮฺ (Al-Qiyamat)

21. และพวกเจ้าจะทิ้งปรโลก (*1*)

(1)  ช้าก่อน โอ้พวกมุชริกีนเอ๋ย! ปัญหามิใช่อยู่ที่พวกเจ้ากล่าวอ้างว่า ไม่มีการฟื้นคืนชีพ ไม่การชำระบัญชีและไม่มีการตอบแทนดอก แต่มันอยู่ที่พวกเจ้ารักการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาที่สูญสลาย และไม่สนใจต่อโลกอาคิเราะฮฺที่ยั่งยืนมากกว่า

22. ในวันนั้นหลาย ๆ ใบหน้าจะเบิกบาน

23. จ้องมองไปยังพระเจ้าของมัน

24. และในวันนั้นหลาย ๆ ใบหน้าจะเศร้าสลด

25. มันคิดว่าความหายนะอันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นแก่มัน (*1*)

(1)  ในวันกิยามะฮฺมนุษย์จะถูกแบ่งออกเป็นสองจำพวก คือ คนดีและคนชั่ว สำหรับคนดีนั้นใบหน้าของเขาจะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสมีรัศมีจ้องมองไปยังพระเจ้าของเขาด้วยความสุขใจต่อการพบกับพระเจ้าของเขา โดยได้รับเกียรติให้มองไปยังพระองค์ ส่วนคนชั่วนั้นใบหน้าของเขาจะหมองคล้ำเศร้าสลด และเขาคิดว่าความหายนะอันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นแก่เขาคือกระดูกสันหลังของเขาจะงอหักอย่างแน่ ๆ

26. เปล่าเลย ! เมื่อวิญญาณขึ้นมาถึงคอหอย

27. และมีผู้กล่าวว่า ใครเล่าเป็นผู้ทำให้เขาฟื้นขึ้นเหมือนเดิม

28. และเขามั่นใจว่า แท้จริงเขาต้องจากไป

29. และขาข้างหนึ่งทับขาอีกข้างหนึ่ง (เพราะความกลัว)

30. วันนั้น จะมีการนำพาไปยังพระเจ้าของเจ้า

31. เพราะว่าเขาไม่เชื่อมั่น และไม่ละหมาด

32. แต่เขาปฏิเสธและผินหลังกลับ (*1*)

(1)  โอ้มนุษย์เอ๋ย! จงมองดูตัวเจ้าขณะที่วิญญาณกำลังจะออกจากร่าง ผู้ที่มาเยี่ยมและญาติพี่น้องของเจ้าจะกล่าวกันว่า มีใครเล่าจะช่วยเขาให้พ้นจากสภาพเช่นนี้ได้ และเจ้าก็มั่นใจว่า เจ้าจะต้องจากโลกนี้จากญาติพี่น้องของเจ้า ขณะนั้นอันเนื่องมาจากความกลัวขาข้างขวา ก็จะทับขาข้างซ้ายของเจ้า และจงดูซิว่า หลังจากนั้นญาติพี่น้องของเจ้าจะพาเจ้าไปไหนสำหรับร่างของเจ้าพวกเจ้าก็จะพาไปยังหลุมฝังศพเพื่อเอาดินกลบเจ้าส่วนวิญญาณของเจ้าก็จะไปยังพระเจ้าของเจ้าเพื่อตัดสินเพราะเจ้าได้ปฏิเสธสัญญาณต่าง ๆ ของพระองค์ เจ้าไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานและไม่ละหมาด เจ้าปฏิเสธไม่เชื่อฟังอัลกุรอานและผินหลังให้กับการอีมาน นี้คือสภาพของมนุษย์ผู้ปฏิเสธศรัทธาก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างของเขา

33. แล้วเขาก็เดินอย่างองอาจไปหาพรรคพวกของเขาอย่างหยิ่งยะโส

34. ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด แล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด

35. แล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด แล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด (*1*)

(1)  ส่วนสภาพของเขาในโลกดุนยานั้น เขาเดินอย่างองอาจอวดใหญ่อวดโตหยิ่งยะโส ดันนั้นความวิบัติความหายนะจงประสบแก่เจ้าเถิดในโลกดุนยา และความวิบัติจงประสบแก่เจ้าในโลกอาคิเราะฮฺเถิด มีรายงานกล่าวว่า ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวกับอะบูญะฮฺลฺว่า “ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด แล้วความวิบัตจงมีแด่เจ้าเถิด” อะบูญะฮฺลฺได้กล่าว “โอ้มุฮัมมัด ท่านสัญญากับฉัน ท่านขู่ฉันกระนั้นหรือ วัลลอฮิ ท่านและพระเจ้าของท่านไม่สามารถที่จะทำกับฉันได้หรอกวัลลอฮิ ฉันนี้และเป็นผู้ที่มีอำนาจในละแวดนี้ ต่อมาอะบูญฮฺลฺได้ถูกฆ่าตายที่สมรภูมิบัดรฺอย่างน่าทุเรศที่สุด

36. มนุษย์คิดหรือว่า เขาจะถูกปล่อยไว้โดยไร้จุดหมายกระนั้นหรือ ?

37. เขามิได้เป็นน้ำกามหยดหนึ่งจากน้ำอสุจิที่ถูกพุ่งออกมากระนั้นหรือ ?

38. แล้วเขาได้เป็นก้อนเลือดก้อนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงบังเกิดแล้วก็ทรงทำให้ได้สัดส่วนสมบูรณ์

39. แล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเป็นคู่ เป็นเพศชายและเพศหญิง

40. ดังนั้น พระองค์จะไม่สามารถที่จะให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีกกระนั้นหรือ ? (*1*)

(1)  มนุษย์จะคิดหรือว่าเขาจะถูกทอดทิ้งไว้โดยปราศจากการฟื้นคืนชีพไม่มีการชำระบัญชีและไม่มีการตอบแทนกระนั้นหรือ? มนุษย์ไม่คิดบ้างเลยหรือว่า เขามิได้เคยเป็นน้ำกามหยดหนึ่งจากน้ำที่น่ารังเกียจที่พุ่งเข้าสู่มดลูกดอกหรือ? แล้วเขาก็ได้กลายเป็นก้อนเลือดก้อนหนึ่ง ต่อมาอัลลอฮฺได้ทรงสร้างเขาให้เป็นรูปมีสัดส่วนที่สมบูรณ์แล้วทรงทำมนุษย์นี้ให้เป็นสองเพศ คือ เพศชายและเพศหญิงด้วยเดชานุภาพของพระองค์ นี้คือธาตุแท้ของมนุษย์ ดังนั้นเป็นการสมควรละหรือที่มนุษย์ผู้อ่อนแอนี้จะหยิ่งยะโสต่อการจงรักภักดีแด่อัลลอฮฺ พระเจ้าผู้ให้บังเกิดทรงปรีชาญาณ จะไม่สามารถละหรือที่จะทรงให้บังเกิดมนุษย์อีกครั้งหนึ่งหลังจากเขาได้ตายไปแล้ว แน่นอนทีเดียวพระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งอย่าง มีรายงานว่า เมื่อท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัม ได้อ่านอายะฮฺนี้ ท่านจะกล่าว มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่าน โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ แน่นอนทีเดียว!

[ 1] [2]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved