ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


59. ซูเราะฮฺ อัลหัซรฺ (Al-Hashr)

21. หากเราประทานอัลกุรอานนี้ลงมาบนภูเขาลูกหนึ่ง แน่นอนเจ้าจะเห็นมันนอบน้อมแตกแยกออกเป็นเสี่ยงๆ เนื่องเพราะความกลัวต่ออัลลอฮฺ อุปมาเหล่านี้เราได้ยกมันมาเปรียบเทียบสำหรับมนุษย์เพื่อพวกเขาจะได้พิจารณาใคร่ครวญ (*1*)

(1)  หากอัลลอฮฺทรงให้ภูเขามีสติปัญญาแยกแยะเสมือนกับที่พระองค์ทรงประทานให้แก่มนุษย์แล้ว พระองค์ก็จะประทานอัลกุรอานให้แก่ภูเขา จะเห็นได้ว่าภูเขาจะนอบน้อมและแตกออกเป็นเสี่ยงๆ เพราะความกลัวของมันต่ออัลลอฮฺ ในการเปรียบเทียบนี้เป็นการเตือนแก่บรรดามุอฺมินให้ใคร่ครวญและมีความยำเกรงเมื่ออ่านหรือได้ยินอัลกุรอาน

22. พระองค์คืออัลลอฮซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยพระองค์คือผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ(*1*)

(1)  ไม่มีสิ่งที่ถูกสักการะบูชาอย่างแท้จริงนอกจากพระองค์พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยคือทั้งในที่ลับและที่แจ้งสิ่งที่เป็นปรากฎและสิ่งที่ไม่ปรากฎสิ่งที่อยู่ภายในและสิ่งที่อยู่ภายนอกพระองค์คือผู้ทรงกรุณาปรานีซึ่งความกรุณาปรานีของพระองค์แผ่กลุ่มไปทั่วจักรวาลผู้ทรงเมตตาต่อปวงบ่าวของพระองค์ผู้ศรัทธา

23. พระองค์คืออัลลอฮฺ ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ผู้ทรงอำนาจสูงสุด ผู้ทรงบริสุทธิ์ ผู้ทรงความศานติสุข ผู้ทรงคุ้มครองการศรัทธา ผู้ทรงปกปักรักษาความปลอดภัย ผู้ทรงความยิ่งใหญ่ ภูมิใจมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺให้พ้นจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีต่อพระองค์ (*1*)

(1)  ไม่มีสิ่งที่ถูกเคารพบูชาอย่างแท้จริงนอกจากพระองค์ เพราะพระองค์เป็นผู้สร้าง ผู้ประทานปัจจัยยังชีพ ผู้จัดระบบให้เรียบร้อย ไม่มีใครอื่นนอกจากพระองค์ พระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจในทุกๆ สิ่ง ทรงปกครองทุกๆ สิ่ง ผู้ทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับพระองค์ ทรงสมบูรณ์จากทุกสิ่งที่บกพร่อง ทรงคุ้มครองบรรดาร่อซูลของพระองค์ด้วยสิ่งปาฎิหาริย์ต่างๆ ทรงเป็นผู้พิทักษ์ ทรงเป็นพยานแก่ปวงบ่าวของพระองค์ด้วยการงานของพวกเขา ผู้ทรงมีอำนาจในการผูกพยาบาทของพระองค์ ผู้ทรงปราบและจัดระบบทุกสิ่งให้เรียบร้อย ผู้ทรงยิ่งใหญ่ยะโสเหนือปวงบ่าวของพระองค์ มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺจากการตั้งภาคีใดๆ ที่เป็นพระเจ้าจอมปลอม

24. พระองค์คืออัลลอฮผู้ทรงสร้างผู้ทรงให้บังเกิดผู้ทรงทำให้เป็นรูปร่างสำหรับพระองค์คือพระนามทั้งหลายอันสวยงามไพเราะสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินต่างแซ่ซ้องสดุดีพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ(*1*)

(1)  พระองค์คือพระเจ้าอย่าง แท้จริงไม่มีใครอื่นนอกจากพระองค์พระผู้ทรงสร้างสำหรับทุกๆสิ่งที่ถูกสร้างพระผู้ทรงให้บังเกิดทั้งหลายเป็นรูปร่างในรูปแบบที่แตกต่างกันพระองค์มีพระนามที่สวยงามไพเราะ99พระนามทุกๆสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินต่างแซ่ซ้องสดุดีและให้ความบริสุทธิ์แด่พระองค์ด้วยคำกล่าวและสภาพความเป็นอยู่ทรงมีอำนาจเหนือกิจการของพระองค์ทรงปรีชาญาณในการจัดระบบทั้งมวลของพระองค์

[ 1] [2]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved