ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


56. ซูเราะฮฺ อัลวากิอะฮฺ (Al-Waqi-ah)

80. ถูกประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก (*1*)

(1)  อายะฮ. 75-80 อัลลอฮ. ตะอาลา ทรงสาบานด้วยตำแหน่งต่าง ๆ ของดวงดาว ขณะที่มันขึ้นและตกและขณะที่มันโคจรไปตามจักรราศี การที่พระองค์ทรงสาบานด้วยตำแหน่งต่าง ๆ ของดวงดาว นับได้ว่า เป็นการสาบานอันยิ่งใหญ่และเป็นการยืนยันว่า อัลกุรอานเป็นคัมภีร์อันทรงเกียรติเป็นกาลามุลลอฮ.มิใช่เป็นเรื่องไสยศาสตร์หรือความเท็จที่ถูกกุขึ้นและแน่นอนอัลลอฮจึงทรงเก็ยรักษาไว้ ณ อัลเลาฮุลมะฮฟู๊ซบนชั้นฟ้าหรือจะเป็นคัมภีร์ไม่มีผู้ใดจะไปแตะต้องได้นอกจากผู้บริสุทธิ์เท่านั้นคือมะลาอิกะฮหรือผู้ที่ปราศจากซึ่งฮะดัษเล็ก และฮะดัษใหญ่เพราะคัมภีร์นั้นถูกประทานมาจากอัลลอฮ. ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

81. และด้วยเรื่องนี้ (อัลกุรอาน) กระนั้นหรือที่พวกเจ้าปฏิเสธเย้ยหยัน?

82. และทั้งๆ ที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า พวกเจ้าก็ยังคงปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ กระนั้นหรือ (*1*)

(1)  และด้วยอัลกุรอานซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างจากความจริง ทำลายความเท็จ และเรียกร้องไปสู่แนวทางที่เที่ยงธรรม เมื่ออัลกุรอานมีลักษณะเช่นนี้แล้ว พวกเจ้าจะปฏิเสธและเย้ยหยันว่าอัลกุรอานนั้นไม่เป็นจริงกระนั้นหรือ? และพวกเจ้าทำการขอบคุณปัจจัยยังชีพของพวกเจ้า โดยพวกเจ้าปฏิเสธผู้ประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า คืออัลลอฮฺกระนั้นหรือ?

83. และเมื่อวิญญาณได้มาถึงคอหอย (กำลังจะตาย) แล้วพวกเจ้าสามารถจะยับยั้งไว้ได้หรือ?

84. และในขณะนั้นพวกเจ้ากำลังมองดูกันอยู่

85. และเรานั้นอยู่ใกล้ชิดเขายิ่งกว่าพวกเจ้าแต่ทว่าพวกเจ้ามองไม่เห็น(มะลาอิกะฮ.)

86. หากว่าพวกเจ้ามิได้อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใด และไม่มีพระเจ้าเป็นผู้มีอำนาจเหนือพวกเจ้าแล้ว

87. ไฉนเล่า พวกเจ้าจึงไม่ให้วิญญาณกลับมาสู่ร่างอีก หากพวกเจ้าพูดจริง? (*1*)

(1)  อายะฮฺ 83-87 สภาพของมนุษย์ขณะจะตาย ขณะที่วิญญาณถึงลูกกระเดือก ทั้ง ๆ ที่พวกเจ้ากำลังนั่งล้อมรอบผู้ตายด้วยความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ กัน ขณะนั้นเรา (อัลลอฮฺ) เป็นผู้ใกล้ชิดเขายิ่งกว่า แต่ทว่าพวกเจ้ามองไม่เห็นมะลาอิกะฮฺที่กำลังมาเอาชีวิตนั้น หากว่าพวกเจ้ามิได้อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใดและไม่มีพระเจ้าเป็นผู้มีอำนาจเหนือพวกเจ้าแล้ว ไฉนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ทำให้วิญญาณของผู้ตายกลับคืนสู่ร่างอีกครั้งหนึ่งตามที่พวกเจ้าอ้างว่า ไม่มีการฟื้นคืนชีพ ไม่มีการชำระสอบสวนและไม่มีการตอบแทน

88. สำหรับผู้ที่หากว่าเขา (ผู้ตาย) เป็นผู้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ.

89. ดังนั้นความอิ่มเอิบสดชื่น และสวรรค์อันเป็นที่โปรดปรานจะได้แก่เขา (*1*)

(1)  สำหรับผู้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ พระองค์ทรงเตรียมความเอ็นดูเมตตา ความสุขสบาย ความปลื้มปิติยินดี และปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย ตลอดจนความเป็นอยู่อันสุขสำราญ มีความอิ่มเอิบสดชื่น และสถานที่พำนักของพวกเขาในวันกิยามะฮคือสวนสวรรค์แห่งความโปรดปราน

90. และหากว่าเขาอยู่ในกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)

91. ดังนั้นความปลอดภัยก็เป็นของเจ้า ในฐานะเป็นผู้อยู่ (*1*) ในกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)

(1)  สำหรับผู้ที่ได้รับบันทึกการงานด้วยมือขวา ซึ่งมีตำแหน่งรองลงมาจากผู้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ.นั้นพวกเขาจะได้รับความปลอดภัย และจะอยู่ในความสุขสำราญ

92. และหากว่าเขาอยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธหลงทาง

93. ดังนั้นสิ่งที่เตรียมไว้สำหรับเขาก็คือน้ำร้อนที่กำลังเดือด

94. และเปลวไฟที่ลุกไหม้ (*1*)

(1)  และสำหรับผู้ปฏิเสธ ผู้หลงผิดนั้น พวกเขาจะพบกับน้ำร้อนที่กำลังเดือดที่ถูกจัดเตรียมไว้และจะถูกนำตัวเข้าสู่นรกที่มีเปลวไฟลุกไหม้ เพื่อรับการลงโทษ

95. แท้จริงนี้แหละคือความจริงที่แน่นอน

96. ดังนั้นเจ้าจงสดุดีด้วยพระนามพระเจ้าของเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เถิด (*1*)

(1)  สภาพดังกล่าวมาแล้วนั้น จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และสิ่งที่อัลลอฮ.ประทานลงมาในซูเราะฮ.นี้เป็นความจริงทุกประการ ดังนั้นเจ้ามุฮัมมัด จงสดุดีด้วยพระนามพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่

[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [5]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved