ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


56. ซูเราะฮฺ อัลวากิอะฮฺ (Al-Waqi-ah)

20. และผลไม้หลากชนิด ตามแต่พวกเขาจะเลือกกิน

21. และเนื้อนกที่พวกเขาอยากรับประทาน (*1*)

(1)  นอกจากนี้ยังมีผลไม้มากมายจะเลือกกินได้ตามความต้องการ อิบนุอับบาสกล่าวว่า เมื่อคนหนึ่งคนใดนึกอยากจะกิน นกมันก็บินผ่านมาแล้วจะตกลงมาเบื้องหน้าของเขาในสภาพทอดหรือปิ้งตามที่เขาต้องการ

22. และหญิงสาวที่มีนัยตาคมสวยงาม

23. ประหนึ่งไข่มุกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้อย่างดี

24. ทั้งนี้เป็นการตอบแทนเนื่องจากความดีที่พวกเขากระทำไว้ (*1*)

(1)  สำหรับชาวสวรรค์นั้น นอกจากจะได้รับความสุขสำราญดังกล่าวมาแล้ว เขายังมีคู่ครองเป็นหญิงสาวที่มีนัยตากว้างคมคายสวยงาม เสมือนกับไข่มุกในความสดใสและบริสุทธิ์ ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ไม่มีมือไปแตะต้อง ความสุขกายสบายใจเหล่านี้ อัลลอฮ ตะอาลา ทรงตอบแทนแก่พวกเขา เพราะพวกเขาเป็นคนดีในโลกดุนยา

25. ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระ และเป็นบาป

26. เว้นแต่คำกล่าวที่ว่า ศานติ ศานติ (*1*)

(1)  ในสวนสวรรค์นั้นจะไม่ได้ยินคำพูดที่ระคายหู หรือคำพูดที่เป็นบาป เว้นแต่คำกล่าวซึ่งกันและกันที่เป็นศิริมงคลอยู่ตลอดเวลา

27. และกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา) เจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางขวาเป็นอย่างไร? (*1*)

(1)  คำถามนี้เป็นการให้เกียรติ และความสำคัญของบุคคลกลุ่มนี้ถึงคุณลักษณะ และสภาพของพวกเขาว่า พวกเหล่านี้เป็นใครและมีสภาพเป็นอยู่อย่างไร

28. (พวกเขา) อยู่ภายใต้ต้นพุทราที่ไร้หนาม

29. และต้นกล้วยที่ออกผลเป็นเครือตั้งแต่ยอดจรดโคนต้น (*1*) (ไม่เห็นลำต้น)

(1)  คำตอบก็คือ พวกเขาอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นพุทธาที่ไร้หนาม และต้นกล้วยที่มีเครือเต็มต้นจนมองไม่เห็นลำต้นตะอาลา ทรงทำให้มีขึ้นโดยเฉพาะ และน้ำที่ไหลรินไม่ขาดระยะไม่มีที่สิ้นสุด

30. และร่มเงาที่แผ่กระจาย

31. และน้ำที่ไหลรินตลอดเวลา (*1*)

(1)  สำหรับร่มเงาจะมีอยู่ตลอดกาล แสงแดดจะไม่กล้ำกลายเข้าไปถึง ไม่ใช่ร่มเงาจากต้นไม้แต่ร่มเงาที่อัลลอฮ.ตะอาลา ทรงทำให้มีขึ้นโดยเฉพาะ และน้ำที่ไหลรินไม่ขาดระยะไม่มีที่สิ้นสุด

32. และผลไม้อันมากหลาย

33. โดยไม่หมดสิ้นตามฤดูและไม่เป็นที่ต้องห้าม (*1*)

(1)  ผลไม้มากมายหลายชนิด คือผลไม้แต่ละชนิดจะมีอยู่ตลอดไป ไม่หมดสิ้นตามฤดูกาลเหมือนกับผลไม้ในโดกดุนยา ไม่เป็นที่ต้องห้าม คือทุกคนมีสิทธิ์จะเก็บกินได้ทุกเวลา

34. และเตียงนอนที่ถูกยกให้สูงขึ้น (*1*)

(1)  เตียงนอนแบบอัตโนมัติ คือ จะถูกยกให้สูงขึ้นและลดให้ต่ำลงได้โดยอัตโนมัติ

35. แท้จริงเราได้บังเกิดพวกนาง เป็นกรณีพิเศษจริง ๆ

36. แล้วเราได้ทำให้พวกนางเป็นสาวพรหมจรรย์

37. เป็นที่น่ารักชื่มชมแก่คู่ครอง อยู่ในวัยสาวคราวเดียวกัน (*1*)

(1)  อัลลอฮ ตะอาลา ทรงบังเกิดหญิงสาวมีความงดงามเป็นเลิศ มีฐานะ สูงส่ง เพรียบพร้อมทุกๆ ด้าน บรรดาสาว เหล่านั้นเป็นสาวพรหมจรรย์ ประหนึ่งไข่มุกที่ถูกสงวนไว้ พวกนางจะครอบครองหัวใจคู่ครองของนางด้วย คำพูด ที่ไพเราะอ่อนหวาน มีใบหน้ายิ้มแย้มเจ่มใส ดวงตามีเสน่ห์ ชวนให้หลงใหลเคลิบเคลิ้มยิ่งนัก พวกนางอยู่ในวัยเดียวกันทั้งหมด คือในวัย 33 ปี

38. สำหรับกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)

39. (คือ)กลุ่มชนจากรุ่นก่อน ๆ

[ 1] [2] [ 3] [ 4] [ 5] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved