ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


44. ซูเราะฮฺ อัดดุคอน (Ad-Dukhan)

40. แท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้สำหรับพวกเขาทั้งหมด

41. วันที่ญาติสนิทจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดให้แก่ญาติสนิทอีกคนหนึ่งได้ และพวกเขาเองก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ

42. เว้นแต่ผู้ที่อัลลอฮฺทรงมีเมตตา แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงเมตตาเสมอ (*1*)

(1)  แท้จริงวันกิยามะฮฺนั้นเป็นกำหนดเวลาเพื่อชำระการกระทำของปวงบ่าวทั้งหมด วันที่ญาติสนิทจะไม่สามารถที่จะอำนวยประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺได้ เว้นแต่ผู้ที่อัลลอฮฺทรงมีเมตตาแก่เขาในโลกดุนยาด้วยการมีอีมาน และให้ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอฮฺ พระองค์จะทรงเมตตาเขาในโลกอาคิเราะฮฺ แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ ทรงแก้แค้นต่อบรรดาศัตรูของพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาต่อผู้ที่พระองค์ทรงรักใคร่เขา

43. แท้จริงต้นซักกูม

44. จะเป็นอาหารของผู้ทำบาปมาก

45. เช่นทองแดงที่ถูกหลอมเดือด มันจะต้มเดือดอยู่ในท้อง

46. เช่นการเดือดพล่านของน้ำร้อน (*1*)

(1)  ต้นซักกูมเป็นต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในนรก ผลของมันมีรสขมมาก อัลลอฮฺทรงให้เป็นอาหารของผู้กระทำความบาป เช่น อะบูญะฮฺลฺ และพรรคพวกของเขา เครื่องดื่มของพวกเขาก็เสมือนทองแดงที่ถูกต้มเดือดอยู่ในท้องของพวกเขาเหมือนกับน้ำร้อนที่เดือดพล่าน

47. (มีเสียงกล่าวแก่ยามเฝ้านรกว่า ) จงจับเขาไปและลากเขาไปสู่กลางไฟที่ลุกโชน

48. แล้วจงราดลงบนหัวของเป็นการลงโทษแห่งน้ำเดือด

49. จงลิ้มรสการลงโทษซิ แท้จริงเจ้า (เคยพูดว่า) เป็นผู้มีอำนาจ ผู้มีเกียรติ

50. แท้จริง นี้คือสิ่งที่พวกเจ้าเคยสงสัยไว้ (*1*)

(1)  คือจะมีเสียงกล่าวแก่ยามเฝ้านรกว่า จงลากเขาไปอยู่กลางไฟนรก แล้วราดน้ำที่กำลังเดือดบนหัวของเขา แล้วก็มีเสียงกล่าวเป็นเชิงเยาะเย้ยเขาว่าจงลิ้มรสการลงโทษชนิดนี้บ้างซิ เพราะเจ้า ( อะบูญะฮฺลฺ) เคยคุยอวดอ้างว่าในระหว่างหุปเขาทั้งสองนี้ไม่มีใครมีอำนาจและมีเกียรติมากกว่าฉัน และมีผู้กล่าวขึ้นว่า การลงโทษนี้คือสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธการฟื้นคืนชีพ และการตอบแทนในวันกิยามะฮฺ

51. แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงจะอยู่ในสถานที่อันสงบปลอดภัย

52. ท่ามกลางสวนสวรรค์หลากหลาย และน้ำพุหลายแห่ง

53. พวกเขาจะสวมอาภรณ์ทำด้วยผ้าไหมละเอียด และผ้าไหมหยาบ หันหน้าเข้าหากัน (*1*)

(1)  ส่วนบรรดาผู้ยำเกรงมีคุณธรรมมในโลกดุนยา พวกเขาศรัทธาและเชื่อฟังข้อใช้ข้อห้ามของอัลลอฮฺ และไม่ตั้งภาคีคู่เคียงกับพระองค์ชนเหล่านั้นจะอยู่ในสถานที่อันปลอดภัยปราศจากความหวาดกลัว นั่นคือสวนสวรรค์อันรื่นรมย์มีตาน้ำมากมายหลายแห่ง พวกเขาจะสวมอาภรณ์อันสวยหรู ทำด้วยผ้าไหมละเอียดและผ้าไหมหยาบ พวกเขาจะนั่งนอนเอกเขนกหันหน้าเข้าหากัน

54. เช่นนั้นแหละ และเราจะให้พวกเขามีคู่ครองเป็นหญิงสาววัยรุ่นมีดวงตาสวยงาม

55. พวกเขาจะเรียกเอาผลไม้ทุกชนิดที่อยู่ในสวนสวรรค์นั้นอย่างปลอดภัย (*1*)

(1)  คือเราได้ยกย่องให้เกียรติแก่พวกเขาด้วยการให้มีคู่ครองที่เป็นหญิงสาว วัยรุ่นมีดวงตาคมสวยงาม ซึ่งนับได้ว่าเป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับการพำนักอยู่ในสวนสวรรค์ พวกเขาจะเรียกร้องจากคนรับใช้ให้นำผลไม้นานาชนิดที่พวกเขาต้องการมาเสนอโดยที่ไม่ต้องกลัวว่า ผลไม้จะขาดฤดู และไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอันตรายจากการกินผลไม้นั้น ๆ

56. ในสวนสวรรค์นั้น พวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความตาย นอกจากความตายครั้งแรก (ในโลกดุนยา) และพระองค์จะทรงคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรก (*1*)

(1)  ในสวนสวรรค์นั้น พวกเขาจะไม่พบกับความตายอีก นอกจากความตายครั้งแรกที่เขาได้เผชิญมาแล้วในโลกดุนยาเพราะในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ประสบกับการเจ็บไข้ได้ป่วย ความแก่ชรา และความตายและพระองค์จะปกป้องพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษในไฟนรก อันนี้ก็เป็นการชี้บ่งว่า นอกจากผู้ยำเกรงมีคุณธรรมแล้ว จะต้องได้รับการลิ้มรสแห่งการลงโทษในไฟนรก

57. เป็นความโปรดปรานจากพระเจ้าของเจ้า นั่นคือความสำเร็จอันใหญ่หลวง (*1*)

(1)  การกระทำที่พวกเขาได้รับนั้นคือความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ตะอาลา แก่พวกเขาและความโปรดปรานดังกล่าวนั้นคือ ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ด้วยการให้รอดพ้นจากการลงโทษในนรก และการเข้าสวนสวรรค์

58. ดังนั้นแท้จริงเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่ง่ายดายในภาษาของเจ้า (อาหรับ) เพื่อพวกเขาจะได้ใคร่ครวญ

59. ฉะนั้น จงคอยดูเถิด แท้จริงพวกเขาก็จะเป็นผู้คอยเช่นกัน (*1*)

(1)  คือเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นภาษาที่ง่ายดายเป็นที่เข้าใจ เพระเป็นภาษาของเจ้าคือ ภาษาอาหรับ หวังว่าพวกเขาจะได้รำลึกและใคร่ครวญ แล้วพวกเขาจะศรัทธาและมีความยำเกรง มีคุณธรรม แต่ส่วนมากของพวกเขาไม่ใคร่ครวญ ดังนั้น จงคอยเถิดในสิ่งที่พวกเขาจะได้รับ และจงคอยดูว่า สิ่งที่เจ้าจะได้รับคือ ความสำเร็จและชัยชนะ

[ 1] [ 2] [3]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved