ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


44. ซูเราะฮฺ อัดดุคอน (Ad-Dukhan)

20. และแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าของฉัน และพระเจ้าของพวกท่านมิให้พวกท่านทำร้ายฉัน (*1*)

(1)  พวกท่านอย่าได้หยิ่งยะโสโอหังต่ออัลลอฮ ฉันได้มาหาพวกท่านนี้พร้อมหลักฐานอันชัดแจ้งและอย่าได้ฝ่าฝืนข้อใช้ข้อห้ามของพระองค์ พร้อมกันนี้ฉันได้ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าของฉัน และพระเจ้าของพวกท่าน มิให้พวกท่านทำร้ายฉันด้วยคำพูดและการกระทำของพวกท่าน

21. และถ้าหากพวกท่านไม่เชื่อฉันก็จงถอยห่างไปจากฉัน

22. แล้วเขาก็วิงวอนขอต่อพระเจ้าของเขาว่า ชนเหล่านี้เป็นหมู่ชนผู้กระทำความผิด (*1*)

(1)  และถ้าหากพวกท่านไม่เชื่อฟังข้อเรียกร้องของฉัน ก็ขอให้พวกท่านปลีกตัวออกห่างจากฉัน เมื่อพวกเขาปฏิเสธและยืนกรานที่จะทำร้ายนะบีมูซาด้วยการฆ่า นะบีมูซาจึงวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺว่า โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ ฟิรเอานฺ และ พรรคพวกของเขาเป็นหมู่ชนผู้กระทำผิดปฏิเสธศรัทธา และอธรรม

23. ดังนั้น จงเดินทางในเวลากลางคืนพร้อมด้วยปวงบ่าวของข้า เพราะพวกเจ้าจะถูกติดตามอย่างแน่นอน

24. และจงปล่อยทะเลให้สงบนิ่ง (เหมือนเดิม) เพราะแท้จริงพวกเขาเป็นไพร่พลที่ถูกจมน้ำตาย (*1*)

(1)  อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงวะฮียฺให้นะบีมูซาพร้อมด้วยบะนีอิสรออีลออกเดินทางในเวลากลางคืน และแจ้งให้ทราบว่าฟิรเอานฺ และพลพรรคของเขาจะติดตามไปเพื่อแก้แค้น เมื่อมูซาและบะนีอิสรออีลเดินทางไปถึงทะเลแดงก็เอาไม้เท้าฟาดลงแล้วทะเลนั้นได้แยกออกเป็นทางเดิน ซึ่งแต่ละด้านนั้นประดุจดังภูเขาอันมหึมา แล้วท่านนะบีมูซา อะลัยฮิสสลามและบรรดาผู้ศรัทธา ชาวบะนีอิสรออีลก็ได้ข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งอย่างปลอดภัยและรอดพ้นจากการติดตามของฟิรเอานฺ พระองค์ได้ตรัสแก่นะบีมูซาอีกว่าจงปล่อยทะเลให้สงบนิ่งเหมือนเดิมเหมือนกับที่พวกเจ้าได้เข้าไปในมัน จนกระทั่งเมื่อฟิรเอานฺ และไพร่พลของเขาได้เข้าไปในทะเลนั้นเราก็จะให้มันมาบรรจบกัน แล้วพวกเขาก็จมน้ำตายหมด แต่พวกก็อดยานีย์ผู้ปฏิเสธมุอฺญิซาตอ้างว่า การข้ามทะเลแดงของนะบีมูซา และบรรดาผู้ศรัทธาเป็นเวลาน้ำลด และเมื่อพวกเขาฟิรเอานฺข้ามทะเลเป็นเวลาน้ำขึ้น

25. กี่มากน้อยที่พวกเขาได้ทิ้งสวนหลากหลาย และน้ำพุหลายแห่ง

26. และเรือกสวนไร่นา และอาคารระโหฐานอันมีเกียรติ

27. และความสะดวกสะบายที่พวกเขาสนุกสนานร่าเริง

28. เช่นนั้นแหละ เราได้ให้หมู่ชนอื่นรับมรดกครอบครองมัน (*1*)

(1)  พวกฟิรเอานฺปล่อยทิ้งทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ เช่นเรือกสวน ไร่นา และตึกรามบ้านช่อง ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากมาย ด้วยเหตุนี้ฟิรเอานฺ และพรรคพวกของเขาเป็นผู้อธรรม อัลลอฮฺ ตะอาลา จึงให้บะนีอิสรออีล ได้รับมรดกดังกล่าวจากพวกเขา หลังจากฟิรเอานฺ และพรรคพวกได้ถูกจมน้ำตายหมดแล้ว

29. และชั้นฟ้า และแผ่นดินมิได้ร่ำไห้เพราะ (เสียดาย) พวกเขาและพวกเขาจะไม่ถูกประวิงเวลา

30. และโดยแน่นอน เราได้ให้วงศ์วานของอิสราเอลรอดพ้นจากการทรมานที่น่าอดสู

31. จากฟิรเอานฺ แท้จริงเขาเป็นผู้โอหังที่มาจากผู้ฝ่าฝืน (*1*)

(1)  ในการสูญเสียพวกเขาครั้งนี้ ไม่มีผู้ใดเสียใจร้องไห้เสียใจเพราะความเสียดาย และพวกเขาจะไม่ได้รับการผ่อนผันและประวิงเวลาออกไปอีก แต่อัลลอฮฺทรงรีบเร่งการลงโทษแก่พวกเขา และอัลลอฮฺทรงให้วงศ์วานของอิสราเอลรอดพ้นจากการทรมานอย่างน่าอดสูจากฟิรเอานฺ และพรรคพวกของเขา ซึ่งพวกเขาได้ฆ่าลูกชาย และเอาพวกผู้หญิงไปรับใช้อย่างทารุณกรรมที่สุดแท้จริงฟิรเอานฺนั้นเป็นผู้หยิ่งยะโสโอหังเขาจึงเป็นผู้ฝ่าฝืนที่เกินขอบเขต

32. และโดยแน่นอนเราได้เลือกพวกเขาเหนือประชาชาติทั้งหลายในยุคนั้น เนื่องด้วยความรอบรู้ของเรา

33. และเราได้ประทานสัญญาณต่าง ๆ แก่พวกเขา ซึ่งในนั้นมีข้อทดสอบอย่างชัดแจ้ง (*1*)

(1)  คือเราได้เลือกบะนีอิสรออีลด้วยความรอบรู้ของเราให้มีเกียรติเหนือประชาชาติอื่นทั่วโลกในสมัยของพวกเขา และได้ประทานสัญญาณต่าง ๆ แก่พวกเขาเป็นการทดสอบครั้งยิ่งใหญ่ เช่น ทะเลแยกออกจากกัน ให้เมฆเป็นร่มเงาแก่พวกเขาและให้น้ำตาล และนกอันชันเป็นอาหารแก่พวกเขาในยามหลงทางและอื่นจากนั้น เพื่อเป็นการทดสอบว่าพวกเขาจะเป็นผู้ขอบคุณหรือทรยศ

34. แท้จริงชนเหล่านั้น แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่า

35. มันเป็นเพียงความตายครั้งแรกของเรา และเราจะไม่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีก

36. ดังนั้น จงนำบรรพบุรุษของเรากลับมาอีกซิ หากพวกท่านเป็นผู้ซื่อสัตย์จริง ( *1*)

(1)  คือพวกกุฟฟารกุเรชจะกล่าวว่า พวกเราจะไม่ตายเว้นแต่การตายเพียงครั้งเดียวในโลกดุนยาเท่านั้น พวกเขาปฏิเสธการฟื้นคืนชีพโดยกล่าวว่า เมื่อเราตายไปแล้วจะไม่มีการฟื้นคืนชีพชึ้นมาอีกอย่างแน่นอน และหากพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริงในคำพูดที่ว่า จะมีชีวิตขึ้นมาอีกหลังจากการมีชีวิตครั้งนี้ ก็จงนำบรรพบุรุษของเราที่ตายไปแล้วมาเพื่อพวกเขาจะได้บอกแต่พวกเรา

37. พวกเขา (กุฟฟารมักกะฮฺ) ดีกว่า หรือว่าหมู่ชนแห่งตุบบะอฺ (ชาวสะบะอฺแห่งเยเมน) และบรรดาหมู่ชนก่อนหน้าพวกเขาเราได้ทำลายล้างพวกเขา เพราะพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้กระทำความผิด (*1*)

(1)  พวกมุชริกีนเหล่านั้นมีพลังเข้มแข็งกว่าชาวสะบะอฺแห่งเยเมน และพวกอ๊าดและซะมูดหรือ ? ซึ่งเราได้ทำลายล้างพวกเขาเหล่านั้นโดยที่พวกเขามีทรัพย์สมบัติมากมายและมีพลังมหาศาลทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเป็นผู้กระทำความผิดและปฏิเสธศรัทธา

38. และเรามิได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองอย่าง อย่างไร้สาระ

39. เรามิได้สร้างทั้งสอง (ดังกล่าวนั้น) เพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อความจริง แต่ว่าส่วนมากของพวกเขาไม่รู้ (*1*)

(1)  เรามิได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อความจริงแต่ส่วนมากของพวกเขาไม่รู้อันนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงการฟื้นคืนชีพ และการตอบแทน ทั้งนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่ว่าอัลลอฮฺทรงสร้างจักรวาลโดยไม่มีเป้าหมาย หรือโดยไร้สาระแต่พระองค์ทรงสร้างจักรวาลทั้งหมดก็เพื่อจะดูว่าใครเป็นผู้ขอบคุณ ใครเป็นผู้เนรคุณ ทั้งนี้หลังจากที่พระองค์ได้ทรงส่งร่อซูลมาเพื่อแนะนำชักชวนสู่สัจธรรมแล้ว ส่วนการตอบแทนบุคคลทั้งสองประเภทนั้นจะมีขึ้นหลังจากจบชีวิตในโลกนี้ไปแล้ว และได้มีการฟื้นคืนชีพขึ้นใหม่ในวันกิยามะฮฺ

[ 1] [2] [ 3] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved