ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


43. ซูเราะฮฺ อัซซุครุฟ (Az-Zukhruf)

60. และหากเราประสงค์เราจะตั้งให้มี มะลาอีกะฮฺขึ้นจากในหมู่พวกเจ้าให้เป็นผู้สืบช่วงในแผ่นดินนี้ (*1*)

(1)  และหากเราประสงค์เราจะทำลายล้างพวกเจ้าให้หมดสิ้น และเราจะไม่เหลือใครไว้สักคนเดียว แล้วเราก็จะแต่งตั้ง มะลาอิกะฮฺขึ้นในแผ่นดินนี้สืบช่วงแทนพวกเจ้า และพวกเขาก็จะปฏิสังขรณ์ และทำอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺองค์เดียว ไม่แต่งตั้งผู้ใดคู่เคียงกับพระองค์

61. และแท้จริงเขา (อีซา) แน่นอนเป็นเครื่องหมายแห่งยามอวสาน ดังนั้นเจ้าอย่าได้สงสัยในเรื่องนี้ แต่จงปฏิบัติตามฉัน นี้คือแนวทางอันเที่ยงตรง

62. และอย่าให้ชัยฏอนมาขัดขวางพวกเจ้า แท้จริงมันเป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกเจ้า (*1*)

(1)  แท้จริงการลงมาสู่พื้นโลกอีกครั้งหนึ่งของนะบีอีซา อะลัยฮิสลาม ในอาคิริซซะมาน ย่อมเป็นเครื่องหมายหนึ่งของยามอวสาน ดังนั้นเจ้าอย่าได้สงสัยเลยในการมาของมัน และจะมีมาในระยะเวลาอันใกล้นี้ และจงบอกพวกเขาด้วยว่า พวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่ฉันได้นำมาคือ แนวทางอันเที่ยงตรงและนั่นคืออัลอิสลาม และอย่าให้ชัยฏอนมาขัดขวางพวกเจ้าเพื่อให้หันเหออกจากอัลอิสลาม ด้วยการหลอกลวงของพวกมัน และมันคือศัตรูตัวฉกาจของพวกเจ้า และผู้ใดดำเนินแนวทางของมันจะประสบกับความพินาศอย่างแน่นอน

63. และเมื่ออีซาได้มาพร้อมด้วยหลักฐานทั้งหลายอันชัดแจ้ง เขากล่าวว่า แน่นอนฉันได้มาหาพวกท่านพร้อมด้วยการเป็นนะบีและบทบัญญัติแห่งอินญีล และเพื่อฉันจะได้ชี้แจงแก่พวกท่านให้กระจ่างแจ้งในบางเรื่องที่พวกท่านขัดแย้งกัน ดังนั้นพวกท่านจงยำเกรงอัลลอฮฺ และเชื่อฟังปฏิบัติตามฉันเถิด

64. แท้จริงอัลลอฮฺนั้น พระองค์คือพระเจ้าของฉัน และพระเจ้าของพวกท่าน ดังนั้นจงเคารพภักดีพระองค์เถิด นี่คือแนวทางอันเที่ยงตรง(*2*)

(1)  เมื่อนะบีอีซาได้มาหาบะนีอิสรออีล พร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งคือ คัมภีร์อินญีล และสิ่งที่ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ เช่นให้คนตายมีชีวิตชีวาขึ้นมาด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ รักษาคนตาบอดแต่กำเนิดและคนเป็นโรคเรื้อน และกล่าวกับพวกเขาว่าฉันได้มาหาพวกท่านพร้อมด้วยการเป็นนะบีจากอัลลอฮฺ และเพื่อชี้แจงแก่พวกท่านในบางเรื่องที่พวกท่านขัดแย้งกันที่เกี่ยวกับบทบัญญัติในคัมภีร์เตารอฮฺ และเรื่องของศาสนา ดังนั้นพวกท่านจงยำเกรงอัลลอฮฺ และเชื่อฟังปฏิบัติตามฉันเถิด และแท้จริงอัลลอฮฺนั้นคือพระเจ้าของฉัน และพระเจ้าของพวกท่าน จงเคารพภักดีต่อพระองค์เถิด สิ่งที่ฉันเรียกร้องพวกท่านให้ปฏิบัติตามนั้นคือแนวทางอันถูกต้องและเที่ยงธรรม

65. นิกายต่าง ๆ ได้ขัดแย้งกันในระหว่างพวกเขา ดังนั้นความหายนะจงประสบแด่บรรดาผู้อธรรมเนื่องจากการลงโทษแห่งวันอันเจ็บปวด (*1*)

(1)  พวกยะฮูดและนะศอรอได้แตกแยกกันในเรื่องของนะบีอีซา พวกยะฮูดกล่าวว่าเป็นลูกซินาและนักมายากล พวกนะศอรอกล่าวว่าอีซาคืออัลลอฮฺ หรือบุตรของอัลลอฮฺ ดังนั้นความหายนะจงประสบแด่พวกปฏิเสธศรัทธาผู้อธรรมในวันกิยามะฮฺ

66. พวกเขามิได้คอยสิ่งใดนอกจากยามอวสาน ซึ่งมันจะมาหาพวกเขาอย่างกระทันหันโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัว

67. ในวันนั้นบรรดามิตรสหายจะเป็นศัตรูกัน นอกจากบรรดาผู้ยำเกรง (อัลลอฮฺ) (*1*)

(1)  พวกมุชรีกีนเหล่านั้นมิได้คอยสิ่งใดนอกจากยามอวสานเพราะพวกเขามิได้กลับเนื้อกลับตัวสำนึกผิด ซึ่งมันจะมาหาพวกเขาอย่างฉับพลันโดยที่พวกเขากำลังพะวงอยู่ในเรื่องของโลกดุนยา แล้วพวกเขาจะเศร้าโศกเสียใจ ซึ่งมันจะไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่พวกเขาเลย ในวันกิยามะฮฺนั้นบรรดามิตรสหายและผู้รักใคร่กันจะกลายเป็นศัตรูต่อกัน เว้นแต่ผู้ที่ความเป็นมิตรสหายและความรักใคร่ต่อกันเป็นไปเพื่ออัลลอฮฺ

68. โอ้ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย ไม่มีความหวาดกลัวอันใดแก่พวกเจ้าในวันนี้ และพวกเจ้ามิต้องเศร้าสลดใจ

69. บรรดาผู้ศรัทธาต่อสัญญาณทั้งหลายของเรา และพวกเขาเป็นผู้นอบน้อม (*1*)

(1)  พระองค์จะตรัสว่า โอ้ปวงบ่าวของข้าที่เป็นผู้ศรัทธาเอ๋ย ในวันนี้พวกเจ้าไม่ต้องหวาดกลัวและเศร้าโศกเสียใจในสิ่งที่ได้ผ่านพ้นไปแล้วในโลกดุนยา บรรดาผู้ศรัทธาต่ออายาตทั้งหลาย (อัลกุรอาน) ของเรา และพวกเขายอมจำนนต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺ คือข้อใช้และข้อห้ามของพระองค์ และนอบน้อมจงรักภักดีต่อพระองค์

70. พวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ ทั้งตัวของพวกเจ้าและคู่ครองของพวกเจ้าอย่างแช่มชื่นแจ่มใส (*1*)

(1)  มีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่า พวกเจ้าจงเข้าสู่สวรรค์พร้อมด้วยคู่ครองที่เป็นมุอฺนิมะของพวกเจ้าด้วยความสดชื่น และดีใจเถิด

71. จะมีจานทำด้วยทองคำและแก้วน้ำถูกนำมาเวียนรอบ ๆ พวกเขา และในสวนสวรรค์นั้น จะมีสิ่งที่จิตใจของพวกเขาต้องการและสายตาของพวกเขาชื่นชมยินดี และพวกเจ้าจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล (*1*)

(1)  นักตีฟซีรออธิบายว่าภาชนะของชาวสวรรค์ที่ใช้กินอาหารและแก้วที่ใช้เป็นเครื่องดื่มนั้นทำด้วยทองและเงิน ภาชนะดังกล่าวนั้นจะถูกนำมาเวียนรอบ ๆ พวกเขาเพื่อบริการ นอกจากนั้นสิ่งที่จิตใจของพวกเขาปรารถนา และสายตาของพวกเขาซื่นชมยินดีก็จะมีเสียงกล่าวกับพวกเขาว่า สำหรับพวกท่านจะได้รับสิ่งที่พวกท่านต้องการ และพวกท่านจะอยู่ในสวนสวรรค์ตลอดกาลจะไม่ออกมาจากที่นั่น และจะไม่ตายอยู่ในนั้น

72. และนั่นคือสวนสวรรค์ ซึ่งพวกเจ้าได้ถูกให้รับเป็นมรดกตามที่พวกเจ้าได้กระทำ (ความดี) ไว้ (*1*)

(1)  สวนสวรรค์ที่พวกเจ้าได้รับมรดกอยู่นั้น เนื่องมาจากการกระทำความดีของพวกเจ้าในโลกดุนยา ซึ่งเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺแก่พวกเจ้า เพราะคนหนึ่งคนใดจะไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะการกระทำของเขา แต่ด้วยความเมตตาและความโปรดปรานของอัลลอฮฺ

73. ในสวนสวรรค์นั้นจะมีผลไม้มากมายสำหรับพวกเจ้า พวกเจ้าจะได้กินส่วนหนึ่งจากมัน (*1*)

(1)  จะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่า นี่เป็นการให้เกียรติและความสุขแก่พวกเขา

74. แท้จริงบรรดาผู้กระทำความผิด (ผู้ปฏิเสธศรัทธา) นั้นจะอยู่ในการลงโทษในนรกญะฮันนัมตลอดกาล

75. การลงโทษนั้นจะไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขา และในการลงโทษนั้นพวกเขาเป็นผู้หมดหวัง (*1*)

76. และเรามิได้อธรรมต่อพวกเขา แต่พวกเขาต่างหากที่เป็นผู้อธรรมต่อตัวเอง (*1*)

(1)  เรามิได้อธรรมต่อพวกเขาในการลงโทษของเราแก่พวกเขาด้วยการลงโทษนี้ แต่พวกเขาต่างหากที่เป็นผู้อธรรมต่อพวกเขาเอง โดยพวกเขาสอดแทรกเข้าไปในตัวของพวกเขาด้วยการทำชิริก และการฝ่าฝืนข้อบัญญัติของอัลลอฮฺ

77. และพวกเขาจะร้องเรียกขึ้นว่า โอ้มาลิก (ยามเฝ้าประตูนรก) โปรดให้พระเจ้าของท่านจัดการให้เราตายเสียเถิด เขา (มาลิก) จะกล่าวว่า แท้จริงส่วนมากของพวกเจ้าเป็นผู้พำนักอยู่ตลอดไป

78. โดยแน่นอนเราได้นำความจริงมายังพวกเจ้าแล้ว แต่ส่วนมากของพวกเจ้าเป็นผู้ชิงชังความจริง (*1*)

(1)  พวกกุฟฟารจะร้องเรียนขึ้นมาว่าโอ้มาลิกยามเฝ้าประตูนรกเอ๋ย ได้โปรดให้อัลลอฮฺทรงให้เราตายเสียเถิด เพื่อเราจะได้พักผ่อนจาการลงโทษเสียที มาลิกจะตอบแก่พวกเขาหลังจากเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วหนึ่งพันปีว่า พวกท่านจะคงสภาพอยู่ในการลงโทษแห่งญะฮันนัมตลอดไป เพราะเรา (อัลลอฮฺ) ได้ส่งร่อซูลของเรายังพวกเจ้าพร้อมด้วยความจริง คือ การศรัทธาและการทำความดีแต่ส่วนมากของพวกเจ้าเกลียดชังที่จะดำเนินตามแนวทางนั้น เพราะเป็นการขัดกับความใคร่และอารมณ์ใฝ่ต่ำของพวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจึงตายอยู่ในสภาพของการทำชิริก และปฏิเสธศรัทธาและนี่คือการตอบแทนของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา

79. หรือว่าพวกเขาได้ตกลงวางแผนในเรื่องใด ดังนั้นแน่นอนเราก็ได้ตกลงวางแผนเช่นกัน (ที่จะทำลายแผนของพวกเขา) (*1*)

(1)  แต่พวกมุชริกีนเหล่านั้นได้วางแผนเพื่อล่อลวงท่านร่อซูล และการเผยแพร่ของท่าน หากพวกเขากระทำเช่นนั้นจริง เราก็ได้วางแผนเพื่อจัดการกับพวกเขาเช่นกัน ซึ่งแผนของเรารัดกุมและแน่นอนกว่าของพวกเขา

[ 1] [ 2] [ 3] [4] [ 5] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved