ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


43. ซูเราะฮฺ อัซซุครุฟ (Az-Zukhruf)

40. แล้วเจ้าจะทำให้คนหูหนวกได้ยินหรือคนตาบอดได้เห็นทาง และผู้ที่อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งกระนั้นหรือ ? (*1*)

(1)  โอ้มุฮัมมัด เจ้าสามารถที่จะให้พวกกุฟฟารเหล่านั้น ซึ่งพวกเขาเสมือนคนหูหนวก ตาบอด ได้ยิน ได้เห็น และผู้ที่อยู่ในการหลงทางได้รับแสงสว่างกระนั้นหรือ ? สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้า ดังนั้นเจ้าอย่าอึดอัดใจเลยหากพวกเขายังคงปฏิเสธศรัทธาอายะฮฺนี้เป็นการปลอบใจท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เพราะท่านเพียรพยายามขอดุอาอฺให้พวกเขาเข้าสู่การอีมาน

41. มาตรว่าเราได้ยึดเอาชีวิตเจ้าไป แน่นอนเราก็จะตอบแทนพวกเขาให้สาสม

42. หรือเราจะแสดงให้เจ้าเห็นการลงโทษซึ่งเราได้สัญญากับพวกเขาไว้ แท้จริงเรานั้นมีอนุภาพเหนือพวกเขา (*1*)

(1)  หากว่าเราได้เอาชีวิตเจ้าไปก่อนการตอบแทนพวกเขา เราก็จะตอบแทนพวกเขาในภายหลังจากที่เขาได้ตายไปแล้วหรือเราจะให้เจ้าได้เห็นการลงโทษในขณะที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ตามที่เราได้สัญญากับเจ้าไว้ เพราะเราสามารถที่จะกระทำกับพวกเขาได้และพวกเขาไม่สามารถที่จะรอดพ้นไปจากเงื้อมมือของเราได้ อิบนฺ อับบาสกล่าวว่า อัลลอฮฺได้ทรงให้ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เห็นการลงโทษแล้วในสงครามบัดรฺ

43. ดังนั้นจงยึดมั่นตามที่ได้ถูกวะฮียฺแก่เจ้า แท้จริงเจ้านั้นอยู่บนแนวทางอันเที่ยงตรง

44. และแท้จริงอัลกุรอานคือข้อตักเตือนแก่เจ้าและแก่หมู่ชนของเจ้า และพวกเจ้าจะถูกสอบสวน (*1*)

(1)  ดังนั้นเจ้าจงยึดมั่นต่อัลกุรอานที่เราได้วะฮียฺแก่เจ้า เพราะเจ้าอยู่บนสัจธรรมที่ชัดแจ้งและแนวทางอันเที่ยงตรง ซึ่งจะนำไปสู่สวรรค์อันสุขสำราญ และอัลกุรอานนี้เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ แก่เจ้าและหมู่ชนของเจ้าชาวกุเรช เพราะได้ถูกประทานลงมาด้วยภาษาของพวกเขา และแก่ชายคนหนึ่ง (คือท่านนะบี) ที่มาจากพวกเขา และพวกเจ้าจะถูกสอบสวนจาการขอบคุณต่อนิอฺมะฮฺนี้

45. และเจ้าจงถามผู้ที่เราได้ส่งมาก่อนเจ้าจากบรรดารอซูลของเราว่า เราได้ตั้งพระเจ้าหลายองค์อื่นจากรพะผู้ทรงกรุณาปราณี เพื่อเคารพบูชากระนั้นหรือ ? (*1*)

(1)  โอ้มุฮัมมัดหากเจ้ามีความสงสัยในเรื่องการให้ความเอกภาพแด่อัลลอฮฺ ก็จงถามบรรดาร่อซูลคนก่อน ๆ ว่ามีร่อซูลท่านใดเรียกร้องให้อิบาดะฮฺ พระเจ้าหลายองค์อื่นจากอัลลอฮฺหรือ ? อะบุสสะอู๊ดกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของอายะฮฺก็คือ เป็นการยืนยันแก่บรรดานะบีถึงการให้ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอฮฺ

46. และโดยแน่นอนเราได้ส่งมูซาพร้อมด้วยสัญญาณต่าง ๆ ของเราไปยังฟิรเอานฺ และบรรดาผู้นำของเขา แล้วเขากล่าวว่า แท้จริงฉันเป็นร่อซูลของพระเจ้าแห่งสากลโลก

47. ครั้งเมื่อเขาได้มายังพวกเขาพร้อมด้วยสัญญาณต่าง ๆ ของเรา แล้วพวกเขาก็หัวเราะเยาะต่อสัญญาณนั้น ๆ (*1*)

(1)  แท้จริงเราได้ส่งมูซาพร้อมด้วยสัญญาณต่าง ๆ อันชัดแจ้งเป็นการยืนยันถึงสัจธรรมของเขาไปยังฟิรเอานฺและหมู่ชนของเขาชาวศ็อฟทฺ แล้วมูซาได้กล่าวแก่ฟิรเอานฺว่า แท้จริงฉันเป็นร่อซูลของอัลลอฮฺมายังท่าน พระองค์ทรงส่งฉันมาเพื่อเรียกร้องเชิญชวนท่าน และหมู่ชนของท่านให้เคารพอิบาดะฮฺแด่อัลลอฮฺองค์เดียว เมื่อมูซาได้มายังพวกเขาพร้อมด้วยสัญญาณต่าง ๆ อันชัดแจ้งที่ชี้บ่งถึงการเป็นร่อซูลของเขาพวกเขาก็หัวเราะเยาะเย้ยหยันเขา

48. และเรามิได้แสดงสัญญาณอันใดแก่พวกเขา เว้นแต่ว่าแต่ละอันจะยิ่งใหญ่กว่าอีกอันหนึ่งและเราได้คร่าพวกเขาด้วยการลงโทษ หวังว่าพวกเขาจะกลับมาสำนึกผิด (*1*)

(1)  คือสัญญาณแห่งการลงโทษเช่น น้ำท่วมตั๊กแตน และเหา คือแต่ละสัญญาณนั้นมีความยิ่งใหญ่และเด่นชัด ซึ่งนับได้ว่าเป็นการลงโทษที่หนักหน่วงเพื่อที่จะให้พวกเขาเข็ดหลาบ และสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว

49. และพวกเขากล่าวว่า โอ้มายากรเอ๋ย โปรดวิงวอนต่อพระเจ้าของท่านแก่พวกเราด้วย ตามที่พระองค์ได้ทรงทำสัญญากับท่าน แท้จริงเราจะเป็นผู้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง

50. ครั้งเมื่อเราได้ปลดเปลื้องการลงโทษให้พ้นไปจากพวกเขาแล้ว เมื่อนั้นพวกเขาก็ผิดสัญญา (*1*)

(1)  เมื่อพวกเขาได้เห็นการลงโทษปรากฏขึ้นแล้ว พวกเขาก็ได้ขอร้องมูซา ซึ่งพวกเขากล่าวอ้างว่าเป็นมายากรว่า โปรดวิงวอนพระเจ้าของท่านปลดเปลื้องการลงโทษและเคราะห์กรรมให้พ้นไปจากพวกเรา แล้วพวกเราก็จะเป็นผู้ศรัทธาต่อท่าน ต่อมาเมื่อเราได้ปลดเปลื้องเคราะห์กรรมหรือการลงโทษให้พ้นไปจากพวกเขาแล้ว พวกเขาก็ผิดสัญญาคือ ยังคงดื้อดึงและปฏิเสธศรัทธา

51. และฟิรเอานฺได้ประกาศท่ามกลางหมู่ชนของเขา เขากล่าวว่า หมู่ชนของฉันเอ๋ยอาณาจักรแห่งอียิปต์นี้มิได้เป็นของฉันดอกหรือ ? และแม่น้ำเหล่านี้ไหลผ่านเบื้องล่าง(วังของ)ฉัน พวกท่านไม่เห็นดอกหรือ (*1*)

(1)  เมื่อฟิรเอานฺได้เห็นสัญญาณต่าง ๆ อย่างแจ้งชัด และกลัวว่าหมู่ชนของเขาจะศรัทธาต่อมูซา เขาจึงประกาศท่ามกลางบรรดาหัวหน้าของเขาด้วยความเย่อหยิ่งยะโสว่า พวกท่านไม่เห็นดอกหรือว่าดินแดนอียิปต์อันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ ซึ่งมีแม่น้ำไนล์และมีลำคลองอีกหลายสายไหลผ่านเบื้องล่างวังของฉันนี้มิได้เป็นของฉันดอกหรือ ?

52. ยิ่งกว่านั้นฉันยังดีกว่าคนนี้ ซึ่งเขาต่ำต้อย และแทบจะพูดจาไม่ชัดถ้อยชัดคำ (*1*)

(1)  หมายถึงนะบีมูซา อะลัยฮิสสลาม

53. ถ้าเช่นนั้นแล้วทำไมจึงไม่สวมกำไลทองให้เขาเล่า ? หรือมีมะลาอิกะฮฺติดตามมาอยู่กับเขา (*1*)

(1)  กล่าวคือถ้ามูซาเป็นนะบีแล้วทำไมอัลลอฮฺจึงไม่สวมกำไลทองให้เขาเพื่อเป็นเกียรติแก่เขา และเป็นการยืนยันถึงการเป็นนะบีของเขา หรือไม่ก็ให้มะลาอิกะฮฺคอยคุ้มกันอารักขาและให้ความช่วยเหลือแก่เขา

54. ด้วยเหตุนี้เขา (ฟิรเอานฺ) ได้หลอกลวงหมู่ชนของเขา แล้วพวกเขาก็เชื่อฟังเขา แท้จริงพวกเขาเป็นหมู่ชนผู้ฝ่าฝืน

55. เมื่อพวกเขาได้ทำให้เรากริ้ว เราได้ตอบแทนพวกเขาอย่างสาสม แล้วเราได้ให้พวกเขาจมน้ำทั้งหมด

56. และเราได้ทำให้พวกเขาเป็นอดีตที่ล่วงเลยไปและอุทธาหรณ์แก่คนรุ่นต่อไป ๆ ไป (*1*)

(1)  ฟิรเอานฺได้พูดจาหว่านล้อมเพื่อหลอกลวงหมู่ชนของเขา แล้วพวกเขาก็เชื่อฟังเขาในสิ่งที่เขาเรียกร้องเชิญชวนไปในทางหลงผิด การที่พวกเขาตอบรับนี้ก็เพราะการฝ่าฝืนและการออกนอกลู่นอกทางของพวกเขาจากการจงรักภักดีต่อัลลอฮฺ ครั้งเมื่อพวกเขาทำให้เรากริ้วและไม่พอใจ เราได้ตอบแทนพวกเขาด้วยการลงโทษอย่างหนักหน่วง คือเราได้ให้เขาและพลพรรคของเขาทั้งหมดจมน้ำตาย ทั้งนี้เพื่อให้หมู่ชนของฟิรเอานฺเป็นแบบอย่างแก่พวกกุฟฟารรุ่นหลัง ๆ และเป็นอุทาหรณ์เพื่อใคร่ครวญกันต่อไป

57. และเมื่ออีซา ดูซิหมู่ชนของเจ้าก็โห่ร้องด้วยความขบขัน (*1*)

(1)  เมื่ออีซา อิบนฺ มัรยัม ได้ถูกนำมากล่าวในอัลกุรอาน เพื่อเป็นอุทาธรณ์เปรียบเทียบกับพระเจ้าซึ่งพวกเขาเคารพบูชาอยู่นั้น พวกเขาก็จะขึ้นเสียงโห่ร้องด้วยความขบขัน

58. และพวกเขากล่าวว่า พระเจ้าทั้งหลายของเราดีกว่าหรือว่าเขา (อีซา) พวกเขามิได้เปรียบเทียบเรื่องนี้แก่เจ้าเพื่ออื่นใดนอกจากการโต้เถียง ยิ่งกว่านั้นพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ชอบการโต้เถียงอีกด้วย (*1*)

(1)  พวกเขากล่าวอีกว่า พระเจ้าของพวกเราดีกว่าหรือว่าอีซา และหากว่าอีซาอยู่ในนรก พระเจ้าของเราก็จะขออยู่ร่วมกับเขา คำเปรียบเทียบของเขาเช่นนี้มิใช่อื่นใดเลยนอกจากเป็นการโต้เถียง และมิใช่เพื่อการแสวงหาความจริงแก่ประการใด พวกเขาคือหมู่ชนที่มีสันดานชอบการโต้เถียง

59. เขา (อีซา) มิใช่ใครคนอื่นนอกจากเป็นบ่าวคนหนึ่ง ซึ่งเรา (อัลลอฮฺ) ได้ให้ความโปรดปรานแก่เขา และเราได้ทำให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่วงศ์วารของอิสรออีล (*1*)

(1)  อีซาเป็นบ่าวคนหนึ่งของเราเช่นเดียวกับบ่าวคนอื่น ๆ แต่เราได้ให้ความโปรดปรานแก่พวกเขาด้วยการเป็นนะบี และเราได้ให้เกียรติแก่เขาด้วยการเป็นร่อซูล เขามิได้เป็นพระเจ้าและลูกของพระเจ้าตามคำกล่าวอ้างของพวกนะศอรอ และเราได้ให้เขาเป็นสัญญาณ และอุทธาหรณ์แก่วงศ์วารของอิสรออีล เพื่อเป็นการยืนยันถึงเดชานุภาพของอัลลอฮฺ ตะอาลา โดยที่เขาถูกบังเกิดมาจากแม่ที่ไม่มีพ่อ

[ 1] [ 2] [3] [ 4] [ 5] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved