ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


38. ซูเราะฮฺ ศอด (Sad)

80. พระองค์ตรัสว่า “ดังนั้น แท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ถูกประวิงเวลา”

81. จนกระทั่งถึงวันแห่งเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว (*1*)

(1)  ขอพระองค์ทรงผ่อนผันและประวิงเวลาไปจนกระทั่งวันที่มนุษย์ถูกฟื้นคืนชีพจากกุบูร แต่พระองค์จะทรงผ่อนผันให้มัน จนกระทั่งเวลาแห่งการเป่าสังข์ครั้งแรก ซึ่งมนุษย์จะตายกันหมด เมื่อถึงเวลานั้นหน้าที่ของเจ้าก็จะสิ้นสุด

82. มันกล่าวว่า ดังนั้นด้วยพระอำนาจของพระองค์ท่าน แน่นอนข้าพระองค์ก็จะทำให้พวกเขาทั้งหมดหลงผิด

83. เว้นแต่ปวงบ่าวของพระองค์ในหมู่พวกเขาที่มีใจบริสุทธิ์เท่านั้น (*1*)

(1)  มารร้ายผู้ถูกสาปแช่งกล่าวว่า “ข้าพระองค์ขอสาบานด้วยพระอำนาจของพระองค์ท่าน ข้าพระองค์จะทำให้ลูกหลานของอาดัมทั้งหมดหลงผิด เว้นแต่บรรดาผู้ที่พระองค์ท่านให้เขามีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออิบาดะฮฺต่อพระองค์ท่านและบรรดาผู้ที่พระองค์ท่านคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากข้าพระองค์”

84. พระองค์ตรัสว่า “ดังนั้นมันเป็นความจริง และข้าจะกล่าวแต่ความจริงเท่านั้น”

85. แน่นอน ข้าจะให้นรกนั้นเต็มไปด้วยพวกเจ้า และจากผู้ที่เชื่อฟังเจ้าในหมู่พวกเขาทั้งหมด(*1*)

(1)  พระองค์ตรัสว่า “ข้าขอสาบานด้วยความจริง และข้าจะไม่พูดนอกจากความจริงเท่านั้น ข้าจะให้นรกเต็มไปด้วยพวกเจ้าและผู้ที่เชื่อฟังเจ้า”

86. จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่า ฉันมิได้ขอรางวัลค่าตอบแทนจากพวกท่านในการทำหน้าที่นี้แต่อย่างใด และฉันก็มิได้อยู่ในหมู่ผู้หลอกลวงอ้างสิทธิเลย

87. มันมิใช่อื่นใดนอกจากเป็นการตักเตือนแก่ปวงมนุษย์ (*1*)

(1)  จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแก่พวกเขาว่า ฉันมิได้ขอรางวัลค่าตอบแทนในการเผยแผ่สานส์แต่ประการใดและฉันมิได้แสร้งทำหรือหลอกลวง เพื่อที่อ้างตัวเป็นนะบีและเสกสรรปั้นแต่งอัลกุรอานขึ้น และอัลกุรอานนี้มิใช่อื่นใดนอกจากเป็นคำสั่งสอนและตักเตือนแก่มนุษย์ ญิน และผู้มีสติปัญญาทั้งหลาย

88. และแน่นอน เจ้าจะรู้ข่าวคราวของอัลกุรอานในระยะเวลาอันใกล้นี้ (*1*)

(1)  เจ้าจะรู้ข่าวคราวและข้อเท็จจริงของอัลกุรอานในเวลาอันใกล้นี้ นี่คือการตักเตือน และการขู่สำทับอัลหะซัน อัลบัศรีย์กล่าวว่า “โอ้มนุษย์เอ๋ย ! เมื่อเวลาตาย ข่าวคราวที่แน่นอนก็จะมาถึงเจ้า”

[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [5]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved