ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


38. ซูเราะฮฺ ศอด (Sad)

60. พวกเขากล่าวว่า “แต่ว่าพวกท่านต่างหาก ไม่มีการต้อนรับพวกท่าน เพราะพวกท่านได้เตรียมตัวไว้สำหรับเรา ดังนั้นมันเป็นที่พักอันชั่วช้า (*1*)

(1)  บรรดาลูกน้องได้กล่าวแก่บรรดาหัวหน้ามุชริกีน พวกท่านต่างหากที่จะไม่ได้รับการต้อนรับ นักตัฟซีร กล่าวว่า ขณะที่บรรดาลูกน้องเข้าสู่นรก บรรดาหัวหน้าจะกล่าวขึ้นว่า ไม่มีการต้อนรับ และไม่มีความดีสำหรับพวกท่าน นี่คือการกล่าวของชาวนรก ชาวนรกนั้นจะแลกเปลี่ยนการสาปแช่งซึ่งกันและกันแทนการทักทายให้สลาม

61. พวกเขากล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของเรา ผู้ใดที่ได้เตรียมการลงโทษนี้ไว้ให้แก่เรา ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเพิ่มการลงโทษแก่เขาเป็นสองเท่าในไฟนรก (*1*)

(1)  นี่คือคำกล่าวของพวกลูกน้องที่ขออัลลอฮฺ ตะอาลาที่เพิ่มโทษแก่บรรดาหัวหน้าของพวกเขาเป็นสองเท่า เพราะพวกเขาเป็นต้นเหตุให้บรรดาลูกน้องหลงทาง

62. และพวกเขากล่าวว่า มีอะไรเกิดขึ้นแก่เรา ทำไมเราจึงไม่เห็นชายอีกหลายคนที่เรานับพวกเขาว่า อยู่ในหมู่ผู้เลวทรามยิ่ง?

63. เนื่องเพราะเราถือ เอาพวกเขาเป็นที่เยาะเย้ยน่าขัน หรือสายตาของพวกเราคลาดเคลื่อนไปจากพวกเขา (*1*)

(1)  พวกหัวหน้ามุชริกีนเหล่านั้นจะกล่าวว่า ทำไมเราจึงมองไม่เห็นบรรดาสาวกของมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เช่น ศุไฮบฺ บิลาล อัมมาร และคุไบเบ แล้วพวกเขาก็ได้ตำหนิตัวเองว่า เป็นเพราะว่าเราถือว่าบรรดามุอฺมินเหล่านั้นเป็นที่น่าเยาะเย้ยขบขันในโลกดุนยา หรือว่าพวกเขาอยู่กับเราในนรกแต่เรามองไม่เห็นพวกเขา

64. แท้จริง นั่นคือความจริง จะมีการโต้เถียงกันระหว่างชาวนรกด้วยกัน (*1*)

(1)  แท้จริงสิ่งที่เราได้บอกแก่เจ้านี้ คือคำกล่าวหรือการโต้เถียงของชาวนรก มันเป็นจริงที่พวกเขาจะต้องพูดกัน

65. จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด แท้จริงฉันเป็นแต่ผู้ตักเตือนเท่านั้น ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ ผู้ทรงพิชิต

66. พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสอง ผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงอภัยอย่างมากหลาย(*1*)

(1)  หลังจากได้กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับสวรรค์นรก เรื่องเกี่ยวกับการให้ความเป็นเอกภาพ การเป็นนะบี การฟื้นคืนชีพ และการตอบแทน อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงใช้ให้ร่อซูลของพระองค์แจ้งแก่พวกมุชริกีน กุเรชว่า แท้จริงฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนถึงการลงโทษของอัลลอฮฺ ซึ่งจะโดนแก่ทุกคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์ต่อสัญญาต่าง ๆ ของพระองค์ต่อการพบกับพระองค์ ไม่อิบาดะฮฺต่อพระองค์ และเคารพสักการะชัยฏอนศัตรูของพระองค์ และแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดทั้งสิ้น นอกจากอัลลอฮฺองค์เดียว พระผู้ทรงเอกะในคุณลักษณะของพระองค์ในการเป็นพระเจ้าของพระองค์ และในการอิบาดะฮฺต่อพระองค์ ทรงพิชิตหนือผู้พิชิตทั้งหลาย พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดิน

67. จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด นี่คือข่าวสำคัญอันยิ่งใหญ่

68. ที่พวกท่านผินหลังให้กับมัน (*1*)

(1)  พระองค์ทรงใช้ให้ร่อซูลของพระองค์ แจ้งแก่พวกมุชริกีนชาวมักกะฮฺว่า อัลกุรอานซึ่งประมวลไว้ด้วยเรื่องราวต่าง ๆ มากหลายนั้นเป็นข่าวสำคัญอันยิ่งใหญ่ แต่พวกเจ้าพากันผินหลังให้ ปฏิเสธไม่ยอมรับฟัง ไม่ยอมศรัทธาและแสวงหาฮิดายะฮฺ

69. ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยในเรื่องของมะลาอิกะฮฺ เมื่อพวกเขาโต้เถียงกัน

70. (เพราะ) มิได้มีวะฮียฺแก่ฉันนอกจากว่าฉันเป็นเพียง ผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้น (*1*)

(1)  ฉันจะรู้จากไหนในการถกเถียงของมะลาอิกะฮฺเกี่ยวกับการสร้างอาดัม หากมิใช่วะฮียฺที่ถูกประทานให้แก่ฉัน อิบนุญะซีย์กล่าวว่า “ความมุ่งหมายก็คือ คัดค้านการเป็นนะบีของมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เพราะท่านได้แจ้งเรื่องราวต่าง ๆ โดยที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลย และแท้จริงได้ถูกวะฮียฺแก่ฉัน เพื่อยืนยันข้อเท็จจิรงอันเดียวเท่านั้น คือฉันเป็นผู้ตักเตือนแก่พวกท่านและคนอื่น ๆ ว่าจะมีการลงโทษของอัลลอฮฺแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธา และตั้งภาคีในการอิบาดะฮฺต่อพระองค์

71. จงรำลึกถึงขณะที่พระเจ้าตรัส แก่มะลาอิกะฮฺว่า แท้จริงข้าจะสร้างมนุษย์คนหนึ่งจากดิน (*1*)

(1)  คือ อาดัมอะลัยฮิสสลาม

72. ดังนั้น เมื่อข้าได้ทำให้เขามีรูปร่างสมส่วน และได้เป่าวิญญาณจากข้าเข้าไปในตัวเขา ฉะนั้นพวกเจ้าจงก้มลงสุญูดต่อเขา

73. แล้วมะลาอิกะฮฺทั้งมวลก็ได้ก้มลงสุญูด (*1*)

(1)  คือเมื่อข้าได้ทำให้เขามีรูปร่างสมบูรณ์และได้เป่าวิญญาณเข้าไปในตัวเขาแล้ว พวกเจ้าจงก้มลงสุญูดเป็นการให้เกียรติแก่เขา แล้วมะลาอิกะฮฺทั้งหมดก็ได้ก้มลงสุญูดแก่เขา เป็นการเทิดทูนพระบัญชาของอัลลอฮฺให้สุญูดแก่เขา

74. นอกจากอิบลีส มันเย่อหยิ่งจองหองและมันอยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธศรัทธา (*1*)

(1)  แต่ว่าอิบลีสเย่อหยิ่งที่จะจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ มันปฏิเสธที่จะก้มลงสุญูดต่ออาดัม มันจึงเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา อิบลีสเป็นมัคลูกประเภทญิน มิใช่ประเภทมะลาอิกะฮฺ

75. พระองค์ตรัสว่า “อิบลีสเอ๋ย อะไรเล่าที่ขัดขวางเจ้ามิให้เจ้าสุญูดต่อสิ่งที่ข้าได้สร้างด้วยมือทั้งสองของข้า ? เจ้าเย่อหยิ่งจองหองนักหรือ หรือว่าเจ้าอยู่ในหมู่ผู้สูงส่ง

76. มันกล่าวว่า “ข้าพระองค์ดีกว่าเขา พระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์จากไฟ และทรงสร้างเขาจากดิน (*1*)

(1)  อัลกุรฏมีย์กล่าวว่า “พระองค์ทรงผนวกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเข้ากับตัวพระองค์เอง เป็นการยกย่องแก่อาดัม ถึงแม้ว่าพระองค์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะพระองค์ทรงสนทนากับมนุษย์ในสิ่งที่เขารู้จักมันพระองค์ตรัสว่า “อะไรที่ทำให้เจ้าหันห่างและขัดขวางเจ้าไม่สุญูดกับสิ่งที่ข้าได้สร้างด้วยกับมือทั้งสองของข้าโดยไม่มีพ่อแม่เป็นสื่อ เจ้าจองหองนักหรือ หรือว่ามีความดีเหนือกว่าผู้อื่น มันตอบว่า “เพราะข้าพระองค์ ถูกสร้างมาจากไฟ อาดัมถูกสร้างมาจากดิน ไฟย่อมดีกว่าดิน”

77. พระองค์ตรัสว่า “ดังนั้นเจ้าจงออกไปจากที่นี่ เพราะแท้จริงเจ้าเป็นผู้ถูกขับไล่”

78. และแท้จริงการสาปแช่งของข้าจงประสบแก่เจ้าจนกระทั่งวันแห่งการตอบแทน (*1*)

(1)  เจ้าถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ เจ้าถูกสาปแช่งเจ้าจะไม่ได้รับความดี และมีเกียรติอีกตลอดไปจนกระทั่งวันกิยามะฮฺ

79. มันกล่าวว่า “โอ้ พระเจ้าของข้า พระองค์ได้โปรดประวิงเวลาให้แก่ข้าพระองค์จนถึงวันฟื้นคืนชีพด้วยเถิด”

[ 1] [ 2] [ 3] [4] [ 5] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved