ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


38. ซูเราะฮฺ ศอด (Sad)

40. และแท้จริง สำหรับเขานั้นย่อมอยู่ใกล้ชิด ณ ที่เรา และทางกลับที่ดียิ่ง (ในปรโลก) (*1*)

(1)  และเราได้ให้แก่เจ้าตามที่เจ้าต้องการ ดังนั้นสิ่งที่เราได้ให้แก่เจ้านั้น เจ้ามีสิทธิ์ที่จะให้ใครหรือไม่ให้ใครเป็นเรื่องของเจ้า และเจ้าจะไม่ถูกสอบสวน นอกจากนั้นในวันกิยามะฮฺเจ้าจะเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับเราและเป็นทางกลับที่ดีของเจ้า

41. และจงรำลึกถึงบ่าวของเรา อัยยู๊บ (*1*) เมื่อเขาวิงวอนขอต่อพระเจ้าของเขา โดยกล่าวว่า ชัยฏอนมารร้ายได้ทำให้ฉันได้รับความเหนื่อยยาก และทุกข์ทรมาน (*2*)

(1)  คืออัยยู๊บ อิบนฺ อัยศู อิบนฺ อิสฮาก อิบนฺ อิบรอฮีม อะลัยฮิมุสสลาม โปรดดูประวัติของนะบีอัยยู๊บในซูเราะฮฺอัลลัมบิยาอฺ
(2)  นักตัฟซีรอธิบายว่า การที่เขาอ้างว่า ชัยฏอนเป็นต้นเหตุเช่นนั้นก็เพื่อเป็นการแสดงมรรยาทอันดีกับอัลลอฮฺ ตะอาลา ถึงแม้ว่าการงานทั้งหมดทั้งดีและชั่วมาจากอัลลอฮฺ ตะอาลา นะบีอัยยู๊บได้ถูกเคราะห์กรรม ในทรัพย์สมบัติของเขา ครอบครัวของเขา และร่างกายของเขาเป็นเวลาถึง 18 ปี

42. จงกระทืบ (แผ่นดิน) ด้วยเท้าของเจ้า นี่คือน้ำเย็นสำหรับอาบชำระล้าง และสำหรับดื่ม (*1*)

(1)  เราได้กล่าวแก่เขาว่า จงเอาเท้ากระทืบแผ่นดิน เขาได้ทำ แล้วตาน้ำใสสะอาดก็พวยพุ่งออกมาและเราได้กล่าวอีกว่า นี่คือน้ำสำหรับอาบและน้ำสำหรับดื่ม เขาได้อาบน้ำ แล้วโรคภายนอกร่างกายก็ได้หายไปเมื่อเขาดื่มน้ำโรคภายในร่างกายก็ได้หายไปเช่นเดียวกัน

43. และเราได้ประทานครอบครัวของเขาให้แก่เขา และเช่นเดียวกับพวกเขาพร้อมพวกเขา เป็นความเมตตาจากเราและเป็นข้อเตือนสติแด่ปวงผู้มีสติทั้งหลาย (*1*)

(1)  คืออัลลอฮฺได้ให้ผู้ที่ตายไปแล้ว เช่นลูกหลานของเขา มีชีวิตขึ้น และปัจจัยยังชีพของเขาก็ได้กลับคืนเหมือนเดิมอัรรอซียฺกล่าวว่า ที่ใกล้ความจริงนั้นคือ อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงให้เขามีสุขภาพดีขึ้น และเพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติจนกระทั่งเขามีลูกหลานมากมายหลายเท่า ทั้งนี้เป็นความเมตตาจากเรา เพราะการอดทนของเขา และความบริสุทธิ์ใจของเขาและเป็นข้อเตือนสติแก่ผู้มีสติปัญญาจะได้ใคร่ครวญ

44. และจงเอาเศษไม้สักกำหนึ่งแล้วฟาดด้วยมัน และอย่าถอนคำสาบาน แท้จริงเราพบว่า เขา (อัยยู๊บ) เป็นผู้อดทนบ่าวผู้ประเสริฐแท้จริงเขาหันหน้าเข้าสู่เราเสมอ (*1*)

(1)  เราได้กล่าวแก่เขาว่า จงเอาเศษไม้มากำหนึ่ง แล้วฟาดภรรยาของเจ้าด้วยมัน เพื่อเป็นการรักษาคำสาบานและอย่าได้ถอนคำสาบาน นักตัฟซีรอธิบายว่า อัยยู๊บ ได้สาบานไว้ว่าจะตีภริยาของเขา 100 ที เมื่อเขาฟื้นจากการป่วยของเขา ทั้งนี้เนื่องมาจากว่า นางได้รับใช้เขาขณะที่เขาป่วย เมื่อการทดสอบอยู่ในขั้นรุนแรงและยาวนาน ชัยฏอนได้เข้ามารบกวนนางว่า เธอจะอดทนไปถึงไหนกัน ? แล้วนางก็เข้าไปหานะบีอัยยู๊บด้วยความอึดอัดใจแล้วกล่าวว่า เมื่อใดเคราะห์กรรมนี้จะสิ้นสุดเสียที ? นะบีอัยยู๊บโกรธเมื่อได้ยินคำพูดเช่นนี้จากนาง จึงสาบานว่า หากอัลลอฮฺให้เขาหายจากการเจ็บป่วยครั้งนี้เขาจะตีนางสัก 100 ที อัลลอฮฺ ตะอาลา จึงใช้ให้เขาเอาเศษไม้มากำหนึ่ง มีเศษไม้ 100 อัน แล้วฟาดด้วยมันครั้งเดียว (มีผลเท่ากับตี 100 ครั้ง) และเขาก็ยังคงรักษาคำสาบานของเขา และเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺแก่เขาและภริยาของเขา ซึ่งได้ทำหน้าที่ดูแลเอาใจใส่เขา และอดทนต่อการทดสอบของเขา นี่คือทางออกสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงอัลลอฮฺ และจงรักภักดีต่อพระองค์

45. และจงรำลึกถึงปวงบ่าวของเรา อิบรอฮีม อิสหาก และยะอฺกู๊บ ผู้ที่เข้มแข็งและสายตาไกล (ในเรื่องศาสนา)

46. เราได้เลือกพวกเขาโดยเฉพาะเพื่อเตือนให้รำลึกถึงปรโลก

47. และแท้จริงพวกเขานั้น ในทัศนะของเรา แน่นอนอยู่ในหมู่ผู้ได้รับเลือกเพราะพวกเขาเป็นคนดี (*1*)

(1)  โอ้มุฮัมมัด จงรำลึกถึงพวกเขา และถือเป็นแบบอย่างที่ดีเถิด ซึ่งพวกเขาเพียบพร้อมไปด้วยความเข้มแข็งในการอิบาดะฮฺ และพินิจพิเคราะห์ไตร่ตรองในเรื่องของศาสนา และเราได้ทำให้พวกเขามีนิสัยประจำตัวที่สำคัญคือมิให้เขาพะวงอยู่แต่ในเรื่องของโลกดุนยา แต่ให้พวกเขารำลึกถึงโลกอาคิเราะฮฺ

48. และจงรำลึกถึงอิสมาอีล และอัลยะซะอฺ และซัลกิฟลิ และทุกคนอยู่ในหมู่ผู้ดีเลิศ (*1*)

(1)  โอ้มุฮัมมัด จงรำลึกถึงพวกเขาเหล่านั้น พวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ดีเลิศของอัลลอฮฺ จงยึดถือพวกเขาเป็นแบบอย่างในการอดทน และอดทนต่อการถูกร้ายในทางของอัลลอฮฺ

49. นี่คือข้อตักเตือน และแท้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้น แน่นอนทางกลับ (ของพวกเขา) ย่อมประเสริฐแท้

50. คือสวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพรประตู (ทุกบาน) จะเปิดอ้าไว้สำหรับต้อนรับพวกเขา

51. นอนเอกเขนกอยู่ในสวนสวรรค์ พวกเขาจะเรียกเอาผลไม้ และเครื่องดื่มนานาชนิด (*1*)

(1)  ประวัติของบรรดาร่อซูลผู้ทรงเกียรติที่เราได้เล่าให้แก่เจ้านี้ เป็นการรำลึกถึงที่ดีแก่พวกเขาในโลกนี้และเป็นเกียรติที่จะมีการรำลึกถึงพวกเขาตลอดไป และสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้รับการตอบแทนที่ดีคือสวนสวรรค์ พวกเขาจะพำนักอยู่อย่างสุขสำราญตลอดกาล

52. และ ณ ที่พวกเขานั้น มีหญิงบริสุทธิ์ผู้ลดสายตาลงต่ำ มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน

53. นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้ สำหรับวันแห่งการชำระบัญชี

54. แท้จริง นี่คือปัจจัยยังชีพของเราอย่างแน่นอน มันจะไม่มีวันหมดสิ้น (*1*)

(1)  อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงบอกว่าบรรดาผู้ยำเกรงเหล่านั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์จะมีหญิงสาวบริสุทธิ์ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันคือ 33 ปี พวกเธอจะลดสายตาลงต่ำ เฉพาะสามีของนางเท่านั้น จะไม่มองไปยังสามีของผู้อื่น นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้ คือความสุขสำราญ ดังกล่าวนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าของพวกเจ้าได้สัญญาไว้กับพวกเจ้าในวันกิยามะฮฺ และปัจจัยยังชีพของเรานั้นจะไม่มีวันหมดสิ้น และสูญสลายเป็นอันขาด

55. ดังนั้น (*1*) และแท้จริงสำหรับบรรดาผู้ละเมิดนั้น แน่นอนทางกลับ (ของพวกเขา) ย่อมเลวจริง ๆ

(1)  คือสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นเช่น ความสุขสำราญของชาวสวรรค์

56. คือนรกญะฮันนัม พวกเขาจะเข้าไปเผาไหม้ในมัน ดังนั้นมันเป็นที่พำนักที่ชั่วช้ายิ่ง

57. นี่ (คือการลงโทษอันเจ็บแสบ) ดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสมัน (คือ) น้ำเดือดพล่าน และน้ำเลือดน้ำหนอง (ของชาวนรก)

58. และ (การลงโทษ) ชนิดอื่นอีก เยี่ยงการลงโทษดังกล่าวที่เท่าเทียมคู่ควรกัน (*1*)

(1)  สำหรับพวกมุชริกีน ผู้อธรรมเหล่านั้นเช่น อะบูญะฮฺลฺ อุตบะฮฺ อิบนฺ มุอีฏ และอัลอาศ อิบนฺ วาอิลทางกลับของพวกเขา เป็นทางกลับที่เลวร้ายจริง ๆ เขาจะได้ลิ้มทุกสิ่งที่ถูกเตรียมไว้ให้แก่พวกเขา เช่นไฟนรกที่จะเผาไหม้พวกเขา น้ำเดือดพล่าน และน้ำเลือด น้ำหนอง ตลอดจนการลงโทษที่สาสม และคู่ควรแก่พวกเขา

59. นี่คือฝูงชนวิ่งกรูกันไปพร้อมกับพวกเจ้า ไม่มีการต้อนรับพวกเขาดอก แท้จริง พวกเขาจะเข้าไปอยู่ในไฟนรก (*1*)

(1)  นี่คือคำกล่าวของผู้เฝ้าประตูนรกแก่บรรดาหัวหน้า และบรรดาลูกน้องของพวกมุชริกีน

[ 1] [ 2] [3] [ 4] [ 5] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved