ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


33. ซูเราะฮฺ อัลอะหฺซาบ (Al-Ahzab)

40. มุฮัมมัดมิได้เป็นบิดาผู้ใดในหมู่บุรุษของพวกเจ้า (*2*) แต่เป็นร่อซูลของอัลลอฮฺและคนสุดท้ายแห่งบรรดานะบี(*3*)

(1)  นักตัฟซีรอธิบายว่า เมื่อท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม สมรสกับไซหนับ มีผู้คนกล่าวกันว่ามุฮัมมัดแต่งงานกับภริยาของบุตรบุญธรรมของเขา อายะฮฺนี้จึงถูกประทานลงมา
(2)  แต่ท่านเป็นนะบีและร่อซูลคนสุดท้าย อัลลอฮฺทรงประทับตราสาสน์แห่งชั้นฟ้า ดังนั้น จึงไม่มีนะบีหลังจากท่านอีกแล้ว อิบนฺอับบาสกล่าวว่า พระองค์ทรงมีพระประสงค์ว่า หากข้าไม่ประทับตราให้เขาเป็นนะบีคนสุดท้ายแล้วข้าก็จะให้เขามีบุตรชายเพื่อให้เป็นนะบีหลังจากเขา

41. โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย! จงรำลึกถึงอัลลอฮฺโดยการรำลึกอย่างมากมาย (*1*)

(1)  รำลึกถึงอัลลอฮฺด้วยการกล่าว “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ” “อัลฮัมดุลิลลาฮฺ” การให้เกียรติ และการให้ความบริสุทธิ์อย่างมากมาย ทั้งในเวลากลางคืน กลางวัน ยามเดินทาง และยามพำนัก

42. และแซ่ซ้องสะดุดีพระองค์ทั้งยามเช้าและยามเย็น (*2*)

(1)  การที่กล่าวถึงเวลาทั้งสองก็เพราะมันเป็นเวลาที่ประเสริฐยิ่ง โดยที่มะลาอิกะฮฺได้ลงมาในเวลาดังกล่าว

43. พระองค์คือผู้ทรงประทานความเมตตาให้แก่พวกเจ้า (*3*) และมะลาอิกะฮฺของพระองค์ด้วย (*4*) เพื่อพระองค์จะทรงนำพวกเจ้าออกจากความมืดทึบทั้งหลายสู่ความสว่าง (*5*) และพระองค์ทรงเมตตาต่อบรรดาผู้ศรัทธาเสมอ

(1)  พระองค์ทรงให้ความเมตตาแก่บ่าวของพระองค์ตลอดเวลา ทรงเอาใจใส่ในกิจการของพวกเขา
(2)  ส่วนมะลาอิกะฮฺก็จะขอพร ขอยกโทษ และความเมตตาให้แก่พวกเจ้าด้วย
(3)  คือจะนำพวกเจ้าออกจากการหลงผิดไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง จากความมืดทึบแห่งการฝ่าฝืนไปสู่แสงสว่างแห่งการจงรักภักดีและการศรัทธา

44. การกล่าวคำทักทายของพวกเขาในวันที่พวกเขาพบพระองค์คือ ศานติ (สลาม) (*1*) และพระองค์ทรงเตรียมรางวัลอันมีเกียรติไว้ให้แก่พวกเขาแล้ว (*2*)

(1)  เช่นคำกล่าวของพระองค์ที่ว่าศานติเป็นคำกล่าวจากพระเจ้าผู้ทรงเมตตา
(2)  สวนสวรรค์และสิ่งอำนวยความสุขให้แก่ผู้พำนักอยู่ในนั้น

45. โอ้ นะบีเอ๋ย! แท้จริง เราได้ส่งเจ้ามาเพื่อให้เป็นพยาน (*1*) และผู้แจ้งข่าวดี (*2*) และผู้ตักเตือน (*3*)

(1)  แก่ประชาชาติของเจ้าและประชาชาติทั้งมวลว่า บรรดานะบีของพวกเขาได้เผยแผ่สาสน์แห่งพระเจ้าของพวกเขาแล้ว
(2)  แก่บรรดามุอฺมินว่า จะได้รับการตอบแทนด้วยสวนสวรรค์
(3)  แก่พวกปฏิเสธศรัทธาว่า จะได้รับการลงโทษด้วยนรกญะฮันนัม

46. และเป็นผู้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺ ตามพระบัญชาของพระองค์ (*4*) และเป็นดวงประทีปอันแจ่มจรัส

(1)  เรียกร้องมวลมนุษย์ไปสู่การให้เอกภาพ การจงรักภักดี และการอิบาดะฮฺต่อพระองค์

47. และจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่า แท้จริง สำหรับพวกเขาจะได้รับความโปรดปรานอันใหญ่หลวงจากอัลลอฮฺ (*1*)

(1)  คือจะได้รับการประทานให้อย่างกว้างขวางมากมายในสวนสวรรค์จากอัลลอฮฺ

48. และอย่าเชื่อฟังพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกมุนาฟิกีน (*6*) และอย่าสนใจการระรานของพวกเขา (*7*) และจงมอบความไว้วางใจแด่อัลลอฮฺ และพอเพียงแล้วที่อัลลอฮฺทรงเป็นผู้รับการมอบหมาย (*8*)

(1)  คืออย่าเชื่อฟังการขอร้องของพวกเขา ในการผ่อนปรนและยืดหยุ่นในเรื่องของศาสนา แต่จงยึดมั่นในสิ่งที่ถูกประทานมาให้แก่เจ้า
(2)  และการปิดกั้นมหาชนมิให้ศรัทธาต่อเจ้า
(3)  ในเรื่องของดุนยาและอาคิเราะฮฺ

49. โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย! เมื่อพวกเจ้าได้สมรสกับบรรดาหญิงผู้ศรัทธา แล้วพวกเจ้าได้หย่าพวกเธอก่อนที่พวกเจ้าจะแตะต้องตัวพวกเธอ (คือร่วมหลับนอนกับพวกเธอ) ดังนั้น สำหรับพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์ (ที่จะให้พวกเธออยู่) ในอิดดะฮฺ โดยที่พวกเจ้าจะนับเวลาการอยู่ในอิดดะฮฺ (*1*) ฉะนั้น พวกเจ้าจงให้ผลประโยชน์แก่พวกเธอบ้าง (*2*)แล้วปล่อยให้พวกเธอจากไปโดยดีงาม (*3*)

(1)  เพราะพวกเจ้ามิได้หลับนอนกับพวกเธอ ดังนั้นจึงไม่ควรคาดการณ์ว่าพวกเธอจะตั้งครรภ์
(2)  คือให้เกียรติแก่พวกเธอด้วยการจ่ายเงินหรือเครื่องแต่งตัว เป็นการประสานและถนอมจิตใจพวกเธอ
(3)  โดยปราศจากการทำร้ายและเป็นภัย และริดรอนสิทธิของพวกเธอ

50. โอ้ นะบีเอ๋ย! เราได้อนุมัติแก่เจ้าในบรรดาภริยาของเจ้า ซึ่งเจ้าได้มอบมะฮัรแก่พวกเธอ (*4*) และสิ่งที่มือขวาของเจ้าครอบครองจากพวกที่อัลลอฮฺทรงมอบหมายให้แก่เจ้า (*5*) และบุตรสาวของอา ลุง ของเจ้า และบุตรสาวของอา ป้า ของเจ้า และบุตรสาวของน้า ลุง ของเจ้า และบุตรสาวของน้า ป้า ของเจ้า ซึ่งพวกเธอได้อพยพร่วมไปกับเจ้า (*6*) และหญิงผู้ศรัทธาเมื่อนางเสนอตัวของนางแก่ท่านนะบีหากท่านนะบีปรารถนาจะสมรสกับนาง(*7*)ทั้งนี้สำหรับเจ้าโดยเฉพาะมิใช่สำหรับบรรดา ผู้ศรัทธา (*1*) แน่นอนเรารู้ดีถึงสิ่งที่เราได้กำหนด แก่พวกเขาในเรื่องบรรดาภริยาของพวกเขา และสิ่งที่มือขวาของพวกเขาครอบครอง (*2*) เพื่อ ที่จะไม่เป็นที่ลำบากใจแก่เจ้าและอัลลอฮฺเป็น ผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ

(1)  เราได้อนุมัติหญิงหลายประเภทให้เจ้าเป็นการเปิดโอกาสและสะดวกง่ายดายแก่เจ้าในการเผยแผ่ศาสนา เช่น ให้สมรสกับหญิงที่เจ้ามอบมะฮัรให้พวกเธอ และเธอก็อยู่ในครอบครองของเจ้า นี่คือประเภทหนึ่ง
(2)  อีกประเภทหนึ่งคือพวกที่ถูกจับเป็นเชลยศึกในสงคราม หญิงประเภทนี้ดีกว่าทาสีที่ครอบครองโดยการซื้อขาย
(3)  นี่ก็อีกประเภทหนึ่ง
(4)  เราได้อนุมัติหญิงประเภทนี้ให้แก่เจ้า โดยที่นางมีความรักในอัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์
(5)  หญิงประเภทดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นที่อนุมัติสำหรับท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม โดยเฉพาะไม่เป็นที่อนุมัติแก่บรรอามุอฺมินทั่วไป เว้นแต่ฝ่ายชายจะต้องมอบมะฮัรให้แก่ฝ่ายหญิง
(6)  คือสิ่งที่เราได้บัญญัติแก่บรรดามุอฺมินในเรื่องของค่าใช้จ่าย มะฮัร พยาน ในขณะทำการสมรสและการมีภริยาได้ไม่เกิน 4 คน ตลอดจนสิ่งที่เราได้อนุมัติให้แก่พวกเขา คือสิ่งที่มือขวาของพวกเขาครอบครอง(ทาสี)

51. เจ้ามีสิทธิ์ที่จะหย่าผู้ที่เจ้าปรารถนาในหมู่พวกเธอ และเจ้าจะรับผู้ที่เจ้าประสงค์มาอยู่ร่วมกับเจ้า และผู้ใดที่เจ้าต้องการ (ให้มาอยู่ร่วม) จากผู้ที่เจ้าเคยแยกกันอยู่ ก็ไม่เป็นที่ตำหนิแก่เจ้า นั่นเป็นการเหมาะสมกว่าที่จะทำให้นัยตาของพวกเธอรื่นรมย์ และไม่ทำให้พวกเธอเศร้าโศก และพวกเธอพอใจในสิ่งที่เจ้าได้ให้แก่พวกเธอทั้งหมด (*1*) และอัลลอฮฺทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเจ้า และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงขันติธรรม

(1)  ในการเลือกซึ่งเราได้เลือกให้แก่เจ้าในเรื่องของพวกเธอนั้น ย่อมทำให้พวกเธอพอใจ เพราะเมื่อพวกเธอรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอัลลอฮฺ พวกเธอก็จะอบอุ่นใจ ไม่เสียใจ

52. ไม่เป็นที่อนุมัติแก่เจ้าที่จะแต่งงานกับหญิงอื่นหลังจากนี้ (*4*) และเจ้าอย่าได้เปลี่ยนพวกเธอเพื่อภริยาอื่น ๆ(*5*) ถึงแม้ว่าความสวยงามของพวกเธอจะทำให้เจ้าพอใจก็ตาม นอกจากสิ่งที่มือขวาของเจ้าครอบครอง (*6*)และอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงเฝ้ามองทุกสิ่งทุกอย่าง

(1)  คือหลังจากภริยา 9 คน ที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของเจ้า
(2)  ไม่อนุมัติให้เจ้าหย่าคนหนึ่งคนใดใน 9 คนนั้น แล้วไปแต่งงานกับหญิงอื่นแทน
(3)  คือนอกจากทาสี เพราะนางมิใช่ภริยา

53. โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ! พวกเจ้าอย่าได้เข้าไปในบ้านทั้งหลายของนะบี เว้นแต่จะเป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้า เพื่อรับประทานอาหารโดยมิต้องคอยการปรุงอาหารให้สุกเสียก่อน (*1*) แต่เมื่อพวกเจ้าได้รับเชิญก็จงเข้าไปครั้นเมื่อพวกเจ้ารับประทานเสร็จแล้วก็จงแยกย้ายกันออกไป และอย่าเป็นผู้ชอบวิสาสะในการสนทนา แท้จริง ในการนั้นย่อมทำความรำคาญให้แก่ท่านนะบี ซึ่งท่านกระดากอายพวกเจ้า (*2*) แต่อัลลอฮฺไม่ทรงกระดากอายต่อความจริง และเมื่อพวกเจ้าขอสิ่งใดจากพวกนาง ก็จงขอพวกนางจากหลังม่าน เช่นนั้นแหละเป็นการบริสุทธิ์อย่างยิ่งแก่จิตใจของพวกเจ้าและจิตใจของพวกนาง และไม่เป็นการบังควรแก่พวกเจ้าที่จะก่อความรำคาญให้แก่ร่อซูลของอัลลอฮฺ (*3*) และพวกเจ้าจะต้องไม่แต่งงานกับบรรดาภริยาของท่าน หลังจากท่าน (ได้สิ้นชีพไปแล้ว) เป็นอันขาด แท้จริงในการนั้น ณ ที่อัลลอฮฺเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงนัก (*4*)

(1)  ในอายะฮฺนี้เป็นการชี้แนะแก่บรรดามุอฺมินถึงมรรยาทอันสูงส่งและยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการให้เกียรติและไม่ก่อความรำคาญแก่เจ้าของบ้าน
(2)  คือการนั่งสนทนากันอยู่นาน ๆ ในบ้านของท่านนั้น ทำให้ท่านลำบากใจ ครั้นท่านจะบอกกล่าวเตือนให้ออกหลังจากเสร็จสิ้นการรับประทานอาหารแล้ว ท่านก็เกรงใจ ประกอบกับมรรยาทอันสูงส่งและความเมตตาของท่าน ท่านจึงอาจกระทำได้
(3)  คือเมื่อพวกท่านจะขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือจะพูดกับพวกนาง ไม่ควรกระทำแบบเผชิญหน้ากันควรมีสิ่งใดมากั้นขวางไว้เพื่อป้องกันการสงสัย หรือการระแวงที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นก็เพื่อทำให้จิตใจของทั้งสองฝ่ายบริสุทธิ์สายตาของผู้อื่น
(4)  เพราะพวกนางนั้นเปรียบเสมือนมารดาของพวกท่าน และท่านนะบีก็เปรียบเสมือนบิดาของพวกท่าน เป็นการสมควรละหรือที่พวกท่านจะทำร้ายท่านนะบีและครอบครัวของท่าน เพราะการกระทำเช่นนั้นนับได้ว่าเป็นเรื่องร้ายแรงอย่างยิ่ง และเป็นบาปใหญ่ที่อัลลอฮฺจะไม่ทรงยกโทษให้เลย

54. หากพวกเจ้าเปิดเผยสิ่งใดหรือปิดบังมัน (*1*) แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง

(1)  คือปิดบังเรื่องหนึ่งเรื่องใดไว้ในหัวอกของพวกเจ้า

55. ไม่เป็นที่น่าตำหนิแก่พวกนาง (*2*) เกี่ยวกับบิดาของพวกนาง และลูก ๆ ของพวกนางและพี่น้องผู้ชายของพวกนาง และลูกชายของพี่น้องหญิงของพวกนาง และบรรดาผู้หญิงของพวกนาง (*3*) และสิ่งที่มือขวาของพวกนางครอบครอง และพวกนางยำเกรงต่ออัลลอฮฺ (*4*) แท้จริง อัลลอฮฺนั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่ง

(1)  คือไม่เป็นที่น่าตำหนิแก่พวกนางและสตรีเพศทั้งหลาย ที่จะไม่คลุมศรีษะต่อหน้าบุคคลที่ได้กล่าวไว้ในอายะฮฺนี้ คือ บรรดาญาติสนิทที่เป็นเพศชายของพวกนาง อัลกุรฏุบีย์กล่าวว่า เมื่ออายะฮฺเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบถูกประทานลงมาบรรดาบิดาและลูกหลานได้กล่าวแก่ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่าพวกเราก็จะต้องพูดกับพวกนางหลังม่านเช่นเดียวกันหรือ ? อายะฮฺนี้จึงถูกประทานลงมาเป็นการผ่อนผัน
(2)  หมายถึงบรรดาสตรีที่เป็นมุอฺมินะฮฺ
(3)  ทั้งในที่ลับและในที่เปิดเผย

56. แท้จริงอัลลอฮฺและมะลาอิกะฮฺของพระองค์ประสาทพรแก่นะบี (*1*) โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ! พวกเจ้าจงประสาทพรให้เขาและกล่าวทักทายเขาโดยคารวะ (*2*)

(1)  อัลกุรฏบีย์กล่าวว่า การประสาทพรจากอัลลอฮฺแก่บรรดานะบี หมายถึงความเมตตาและความโปรดปรานของพระองค์ จากมะลาอิกะฮฺ หมายถึงการขอพรและขออภัยโทษให้แก่ท่าน
(2)  จากประชาชาติ หมายถึงการขอพรและการยกย่องให้เกียรติแก่ท่าน คือทุกครั้งที่มีการกล่าวชื่อของท่านพวกท่านก็จงกล่าวคำว่า “ “

57. แท้จริง บรรดาผู้กล่าวร้ายแก่อัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์ (*1*) อัลลอฮฺทรงสาปแช่งพวกเขาทั้งในโลกนี้และปรโลก และทรงเตรียมการลงโทษอันอัปยศไว้สำหรับพวกเขา

(1)  เช่นพวกยะฮูดกล่าวว่า “ “พระหัตถ์ของอัลลอฮฺถูกตรึง (ตระหนี่)” พวกนะซอรอ กล่าวว่า ““อัลมะซีหฺเป็นบุตรของอัลลอฮฺ” และกล่าวร้ายท่านร่อซูลุลลอฮฺด้วยการปฏิเสธไม่ยอมรับสาสน์ของท่าน และกล่าวประณามท่านในรูปแบบต่าง ๆ

58. และบรรดาผู้กล่าวร้ายแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิง ในสิ่งที่พวกเขามิได้กระทำ (*2*) แน่นอนพวกเขาได้แบกการกล่าวร้าย และบาปอันชัดแจ้งไว้

(1)  โดยปราศจากความเป็นธรรม คือกล่าวหาในสิ่งที่พวกเขามิได้กระทำ

59. โอ้นะบีเอ๋ย ! จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธา ให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนาง (*3*) นั่น เป็นการเหมาะสมกว่าที่นางจะเป็นที่รู้จัก เพื่อที่พวกนางจะไม่ถูกรบกวน (*4*) และอัลลอฮฺทรงเป็นผู้อภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ

(1)  คือให้พวกนางเหล่านั้นสวมเสื้อหลวม ๆ ซึ่งจะช่วยปกปิดความสวยงามและเครื่องประดับของพวกนางเพื่อป้องกันการกล่าวร้ายแก่นาง และแยกให้แตกต่างจากลักษณะของพวกผู้หญิงญาฮิลียะฮฺ อัฎฎ็อบรีย์ รายงานจากอิบนุอับบาส ซึ่งกล่าวเกี่ยวกับอายะฮฺนี้ว่า อัลลอฮฺทรงใช้บรรดาหญิงผู้ศรัทธาว่า เมื่อพวกนางจะออกจากบ้าน ให้พวกนางคลุมศรีษะและปกปิดใบหน้าด้วยเสื้อคลุมของพวกนาง และเปิดช่วงสำหรับนัยตาอย่างเดียว
(2)  ในการปกปิดเช่นนั้นเป็นการป้องกันพวกนางให้พ้นจากคำพูดของพวกมนุษย์เลวทราม และเป็นการแยกพวกนางให้แตกต่างจากพวกทาสี

[ 1] [ 2] [3] [ 4] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved