ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


26. ซูเราะฮฺ อัชชุอะรออฺ (Ash-Shuaraa)

161. ขณะที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือลู๊ฏได้กล่าวแก่พวกเขาว่า โอ้พวกท่านไม่ยำเกรงบ้างหรือ?

162. แท้จริงฉันคือร่อซูลผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกท่าน

163. ดังนั้นพวกท่านจงยำเกรงอัลลอฮ์ และเชื่อฟังฉัน

164. และฉันมิได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกท่าน ค่าตอบแทนของฉันมิได้มาจากผู้ใด นอกจากพระเจ้าแห่งสากลโลก(*1*)

(1)  อัลอายาตได้กล่าซ้ำเช่นนี้ และได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

165. พวกท่านเข้าหาผู้ชายในหมู่ผู้คนทั้งหลายกระนั้นหรือ?(*1*)

(1)  คือพวกท่านร่วมสังวาสกับบรรดาผู้ชายทางทวารหนักกระนั้นหรือ พวกท่านเท่านั้นที่กระทำการอันน่าเกลียดในหมู่มนุษย์ชาติทั้งหลาย

166. และพวกท่านปล่อยทิ้ง สิ่งที่พระเจ้าของพวกท่านทรงบังเกิดมาสำหรับพวกท่าน คือภรรยาของพวกท่าน (*1*) แน่นอนพวกท่านเป็นหมู่ชนผู้ฝ่าฝืน

(1)  พวกท่านไม่ปฏิบัติในสิ่งที่พระเจ้าของพวกท่านได้อนุมัติให้ คือการหาความสุขกับบรรดาภรรยาของพวกท่าน

167. พวกเขากล่าวว่า โอ้ลูฏเอ๋ย! หากท่านไม่หยุดยั้ง แน่นอนท่านเป็นผู้หนึ่งที่จะถูกขับไล่ให้ออกไป(*1*)

(1)  คือหากท่านไม่เลิกการตำหนิสิ่งที่พวกเรากระทำกันอยู่ เราจะไล่ท่านออกไปจากพวกเราและนรเทศให้ออกจากแผ่นดินของเรา

168. เขากล่าวว่า แท้จริงฉันเป็นผู้ที่เกลียดยิ่งต่อการกระทำของพวกท่าน(*1*)

(1)  ฉันขอปลีกตัวออกจากการกระทำอันน่าเกลียดของพวกท่าน

169. ข้าแต่พระเจ้าของฉันขอพระองค์ทรงช่วยฉัน และบริวารของฉันให้พ้นจากที่พวกเขากระทำกัน(*1*)

(1)  ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์และบริวารของข้าพระองค์พ้นจากการลงโทษซึ่งพวกเขาเหมาะสมจะไดรับ เพราะการกระทำอันน่าเกลียดของพวกเขา

170. ดังนั้นเราได้ช่วยเขา และบริวารของเขาทั้งหมดให้รอดพ้น

171. นอกจากหญิงแก่คนหนึ่ง(*1*) ซึ่งนางอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลาย

(1)  หมายถึงภรรยาของเขา

172. แล้วเราได้ทำลายพวกคนอื่น

173. และได้ให้ห่าฝนตกลงมาบนพวกเขา(*1*)ดังนั้นฝนของบรรดาผู้ถูกตักเตือนมันชั่วร้ายเสียนี่กระไร!

(1)  คือเป็นก้อนหินตกลงมาเหมือนกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก

174. แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอน แต่ส่วนมากของพวกเขาไม่เป็นผู้ศรัทธา

175. และแท้จริงพระเจ้าของสูเจ้านั้นแน่นอนพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงเมตตาเสมอ(*1*)

(1)  ในสองอายะฮ์เช่นนี้ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

176. ชาวป่าทึบได้ปฏิเสธบรรดาร่อซูล(*1*)

(1)  คือชาวเมืองมัดยัน

177. ขณะที่ชุไอบ์ได้กล่าวแก่พวกเขาว่า โอ้พวกท่านไม่ยำเกรงบ้างหรือ?

178. แท้จริงฉันคือร่อซูลผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกท่าน

179. ดังนั้นพวกท่านจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังฉัน

180. และฉันมิได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกท่าน ค่าตอบแทนของฉันมิได้มาจากผู้ใด นอกจากพระเจ้าแห่งสากลโลก(*1*)

(1)  อัลอายาต่างๆ เหล่านี้ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [9] [ 10] [ 11] [ 12] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved