ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


26. ซูเราะฮฺ อัชชุอะรออฺ (Ash-Shuaraa)

141. หมู่ชนของซะมู๊ดได้ปฏิเสธบรรดาร่อซูล(*1*)

(1)  เริ่มเรื่องราวของนะบีศอและฮ์คือตระกูลซะมูด ได้ปฏิเสธไม่เชื่อฟังร่อซูลของพวกเขาคือศอและฮ์ ผู้ใดปฏิเสธร่อซูลคนหนึ่งก็เท่ากับเขาปฏิเสธบรรดาร่อซูล

142. ขณะที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือศอและฮ์ ได้กล่าวแก่พวกเขา โอ้พวกท่านไม่ยำเกรงบ้างหรือ?

143. แท้จริงฉันคือร่อซูลผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกท่าน

144. ดังนั้นพวกท่านจงยำเกรงอัลลอฮ์ และเชื่อฟังฉัน

145. และฉันมิได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกท่าน ค่าตอบแทนของฉันมิได้มาจากผู้ใด นอกจากระเจ้าแห่งสากลโลก(*1*)

(1)  อัลอายาตได้กล่าวซ้ำเช่นนี้เป็นการเตือนว่าการเรียกร้องของบรรดาร่อซูลเป็นหนึ่งเดียว ร่อซูลทุกท่านได้กล่าวเตือนกลุ่มชนของเขาถึงจุดมุ่งหมายในการที่เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นร่อซูล เพราะมันเป็นผลประโยชน์ของประชาชาติทั้งมวล

146. พวกท่านจะถูกปล่อยให้อยู่อย่างสงบปลอดภัย ณ ที่นี้หรือ?(*1*)

(1)  คือพระเจ้าของพวกท่านจะปล่อยให้พวกท่านอยู่ในโลกนี้อย่างสงบปลอดภัยและได้รับความโปรดปรานอยู่ตลอดกาลเสมือนกับว่าพวกท่านจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปโดยไม่ตายกระนั้นหรือ?

147. ในสวนอันหลากหลาย และลำธารหลายแห่ง

148. และไร่นา และต้นอินทผลัม ซึ่งกิ่งก้านของมันสุกงอม(*1*)

(1)  นักตัฟซีรกล่าวว่า ดินแดนของซะมูด มีสวนมากหลาย มีน้ำ ลำธาร มีต้นอินทผาลัม ดังนั้นนะบีศอและฮ์ได้กล่าวเตือนพวกเขาให้รำลึกถึงนิอ์มะฮ์ของอัลลอฮ์อันมากมายนี้

149. และพวกท่านสะกัดภูเขาเป็นที่อยู่อาศัยอย่างชำนาญ(*1*)

(1)  อัรรอซีย์กล่าวว่า เป็นที่ประจักษ์ว่าโองการเหล่านี้บ่งถึงว่า ส่วนใหญ่ของชนชาติฮูดนั้น มีความรู้สึกทางจินตนาการคือชอบมักใหญ่ใฝ่สูง การมีชีวิตอยู่ยาวนาน และการวางอำนาจบาทใหญ่ สำหรับชนชาติขอศอและฮ์นั้นมีความรู้สึกทางชอบดื่มและที่พักอันสุขสบาย อัศฮอวีย์ กล่าวว่า พวกนี้มีชีวิตยาวนาน เพราะฝาและตัวอาคารจะผุพังก่อนพวกเขาจะตาย บางคนในพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ 300 ปี ถึง 1,000 ปี

150. ดังนั้นพวกท่านจงยำเกรงอัลลอฮ์ และเชื่อฟังฉัน

151. และอย่าเชื่อฟังคำสั่งใช้ของพวกฝ่าฝืน(*1*)

(1)  อย่าเชื่อฟังคำสั่งใช้ของพวกหัวหน้าผู้ฝ่าฝืน

152. พวกที่บ่อนทำลายในแผ่นดิน และไม่เป็นพวกพัฒนา

153. พวกเขากล่าวว่า แท้จริงท่าเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ถูกอาคม

154. ท่านมิใช่ใครอื่นนอกจากเป็นสามัญชนเช่นเรา(*1*) ดังนั้นจงนำมาสักสัญญาณหนึ่ง หากท่านเป็นหนึ่งในหมู่ผู้สัตย์จริง

(1)  ทำไมท่านจึงอ้างว่าเป็นร่อซูลของอัลลอฮ์

155. เขากล่าวว่า นี่คืออูฐตัวเมีย(*1*)สำหรับมันดื่มน้ำวันหนึ่ง และสำหรับพวกท่านก็ดื่มน้ำวันหนึ่งที่รู้กัน

(1)  นี่คือปาฏิหาริย์ของฉันขอมอบให้แก่พวกท่าน คืออูฐตัวเมียที่ออกจาก้อนหิน ด้วยอานุภาพของอัลลอฮ์ นักตัฟซีรกล่าวว่า มีรายงานว่าพวกเขาเสนอแนะให้ทำอูฐตัวเมียมีท้องออกมาจากก้อนหินและให้มันคลอดลูกออกมาต่อหน้าพวกเขา นะบีศอและฮ์ได้คิดอยู่ครู่หนึ่ง ญิบรีลได้มาหาเขาแล้วกล่าวว่า ท่านจงละหมาดสองร็อกอะอ์แล้วขออูฐต่อพระเจ้าของท่าน เขาจึงปฏิบัติตามหลังจากนั้นอูฐตัวเมียได้ออกมาจากก้อนหินแล้วคลอดลูกต่อหน้าพวกเขา และมันได้นำความศิริมงคลมาให้พวกเขา

156. และพวกท่านอย่าก่อความทุกข์ยากแก่มัน(*1*)มิฉะนั้นการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ่จะคร่าพวกท่าน(*2*)

(1)  คืออย่าไปทุบตีหรือฆ่ามัน
(2)  คือพวกท่านจะได้รับการลงโทษอย่างมหันต์จากอัลลอฮ์

157. แล้วพวกเขาได้ฆ่ามัน พวกเขาจึงอยู่ในสภาพเป็นผู้เศร้าโศกเสียใจ(*1*)

(1)  โดยยิงมันด้วยธนู ผู้ที่ฆ่ามันคือ กุด๊ารอิบนุซาลิฟ

158. ดังนั้นการลงโทษได้คร่าพวกเขา(*1*)แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอน แต่ส่วนมากของพวกเขาไม่เป็นผู้ศรัทธา

(1)  คือการลงโทษที่ถูกสัญญาไว้ นั่นคือเสียงกัมปนาทได้ผลาญชีวิตพวกเขา และก้อนหินได้หล่นลงมาจากฟากฟ้า

159. และแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น แน่นอนพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพ(*1*) ผู้ทรงเมตตาเสมอ

(1)  ได้มีการอธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

160. หมู่ชนของลู๊ฏ ได้ปฏิเสธบรรดาร่อซูล(*1*)

(1)  เป็นการเริ่มเรื่องราวของนะบีลู๊ฏ คือชนชาติของลู๊ฏได้ปฏิเสธไม่เชื่อฟังร่อซูลของพวกเขาคือนะบีลู๊ฏ ผู้ใดปฏิเสธร่อซูลคนหนึ่งก็เท่ากับปฏิเสธบรรดาร่อซูล

[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [8] [ 9] [ 10] [ 11] [ 12] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved