ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


26. ซูเราะฮฺ อัชชุอะรออฺ (Ash-Shuaraa)

121. แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่ง(*1*)อย่างแน่นอน แต่ส่วนมากของพวกเขาไม่เป็นผู้ศรัทธา

(1)  คือเป็นข้อเตือนใจอันยิ่งใหญ่แก่ผู้ใคร่ครวญ

122. และแท้จริงพระเจ้าของสูเจ้านั้น แน่นอนพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงเมตตาเสมอ

123. หมู่ชนของอ๊าดได้ปฏิเสธบรรดาร่อซูล(*1*)

(1)  เริ่มเรื่องราวของนะบีฮูด คือตระกูลอ๊าดได้ปฏิเสธไม่เชื่อฟังร่อซูลของพวกเขาคือฮูด ผู้ใดปฏิเสธร่อซูลคนหนึ่ง ก็เท่ากับเขาปฏิเสธบรรดาร่อซูล

124. ขณะที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือฮูดได้กล่าวแก่พวกเขาว่า โอ้พวกท่านไม่ยำเกรงบ้างหรือ?(*1*)

(1)  คือพวกท่านไม่เกรงกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ ในการเคารพสักการะของพวกท่านอื่นจากพระองค์ หรือ?

125. แท้จริงฉันคือ ร่อซูลผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกท่าน(*1*)

(1)  และเป็นผู้ตักเตือนพวกท่านในเรื่องของศาสนา

126. ดังนั้นพวกท่านจงยำเกรงอัลลอฮ์ และเชื่อฟังฉัน

127. และฉันมิได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกท่าน ค่าตอบแทนของฉันมิได้มาจากผู้ใดนอกจากพระเจ้าแห่งสากลโลก(*1*)

(1)  อัลอายาตได้กล่าวซ้ำเช่นนี้เพื่อเป็นการเตือนว่า การเรียกร้องเชิญชวนของบรรดาร่อซูลเป็นหนึ่งเดียว

128. พวกท่านสร้างอนุสาวรีย์ไว้บนที่สูงทุกแห่งเพื่อโอ้อวดกระนั้นหรือ?(*1*)

(1)  อิบนุกะซีร กล่าวว่า ด้วยเหตุนี้นะบีฮูดอะลัยลิสสลาม จึงคัดค้านและว่ามันเป็นการเสียเวลาเหนื่อยกาย และกระทำในสิ่งที่ไม่ให้ประโยชน์อะไรเลยทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮ์

129. และพวกท่านสร้างคฤหาสน์เสมือนกับว่าพวกท่านจะอยู่อย่างตลอดกาลกระนั้นหรือ?(*1*)

(1)  คือคล้ายกับว่าพวกท่านจะไม่ตาย

130. และเมื่อพวกท่านทำร้าย(ผู้ใด) พวกท่านกระทำอย่างทารุณโหดร้าย(*1*)

(1)  ปราศจากสงสารและเมตตา

131. ดังนั้นพวกท่านจงยำเกรงอัลลอฮ์(*1*) และเชื่อฟังฉัน

(1)  คือลงเลิกการกระทำดังกล่าวเสีย

132. และพวกท่านจงยำเกรงผู้ทรงประทานแก่พวกท่าน สิ่งซึ่งพวกท่านรู้ดีอยู่แล้ว(*1*)

(1)  คือทรงประทานนิอ์มะฮ์ต่างๆ และความดีทั้งหลาย

133. พระองค์ทรงประทานแก่พวกท่านด้วยปศุสัตว์และลูกหลาน

134. และสวนอันหลากหลาย และลำธารหลายแห่ง(*1*)

(1)  ดังนั้นพระองค์จึงจำเป็นจะต้องได้รับการเคารพภักดี การขอบคุณ และไม่ถูกปฏิเสธศรัทธา

135. แท้จริงฉันกลัวว่าพวกท่าน จะได้รับการลงโทษในวัน(*1*) อันยิ่งใหญ่

(1)  คือเราจะไม่เชื่อฟังคำตักเตือนของท่านและเราก็จะอยู่ในสภาพของเราเช่นนี้

136. พวกเขากล่าวว่า มีผลเท่ากันที่เรา ท่านจะตักเตือนหรือไม่เป็นผู้ตักเตือนเราก็ตาม(*1*)

(1)  คือเราจะไม่เชื่อฟังคำตักเตือนของท่านและเราก็จะอยู่ในสภาพของเราเช่นนี้

137. นี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอนจากเป็นเรื่องโกหกในสมัยก่อน ๆ

138. และพวกเราจะไม่อยู่ในหมู่ผู้ถูกลงโทษ(*1*)

(1)  คือจะไม่มีการฟื้นคืนชีพ การตอบแทนการชำระบัญชี และการลงโทษใด ๆ ทั้งสิ้น

139. พวกเขาได้ปฏิเสธไม่เชื่อฟังเขา ดังนั้นเราจึงทำลายล้างพวกเขา(*1*) แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอน(*2*) แต่ส่วนมากของพวกเขาไม่เป็นผู้ศรัทธา

(1)  คือพวกอ๊าดถูกทำลายด้วยลมพายุที่หนาวเหน็บและเสียงดังก้อง
(2)  คือในการทำลายล้างพวกเขาเช่นนี้ย่อมเป็นบทเรียนและข้อเตือนใจ

140. และแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น แน่นอนพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงเมตตาเสมอ

[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [7] [ 8] [ 9] [ 10] [ 11] [ 12] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved