ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


26. ซูเราะฮฺ อัชชุอะรออฺ (Ash-Shuaraa)

101. และไม่มีมิตรผู้รักใคร่ด้วย(*1*)

(1)  ที่จะช่วยเหลือให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์

102. ฉะนั้น หากเราได้กลับไปสักครั้ง(*1*) เราก็จะอยู่ในหมู่ผู้ศรัทธา(*2*)

(1)  คือกลับไปยังโลกดุนยาอีกสักครั้ง
(2)  คือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ทำความดี และเชื่อฟังปฏิบัติตามพระเจ้าของเรา

103. แท้จริงในการนี้(*1*) ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอน แต่ส่วนมากของพวกเขา(*2*) ไม่เป็นผู้ศรัทธา

(1)  คือในสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับอิบรอฮีม และกลุ่มชนของเขา
(2)  ของพวกมุชริกีน

104. และแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น แน่นอนพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงเมตตาเสมอ

105. หมู่ชนของนูห์ ได้ปฏิเสธบรรดาร่อซูล(*1*)

(1)  คือหมู่ชนของนูห์ ได้ปฏิเสธร่อซูลของพวกเขาคือนูห์ เพราะผู้ใดปฏิเสธร่อซูลคนหนึ่งเก่ากับเขาปฏิเสธบรรดาร่อซูล

106. ขณะที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือ นูห์(*1*)ได้กล่าวแก่พวกเขาว่า โอ้พวกท่านไม่ยำเกรงบ้างหรือ?(*2*)

(1)  คือเป็นพี่น้องกันทางเชื้อสาย ไม่ใช่ทางศาสนา เพราะเขาเป็นคนหนึ่งจากพวกเขา
(2)  คือไม่ยำเกรงการลงโทษของอัลลอฮ์ บ้างหรือในการเคารพสักการะรูปปั้นต่างๆ ?

107. แท้จริงฉันคือร่อซูลผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกท่าน

108. ดังนั้นพวกท่านจงยำเกรงอัลลอฮ์ และเชื่อฟังฉัน

109. และฉันมิได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกท่าน ค่าตอบแทนของฉันมิได้มาจากผู้ใดนอกจากพระเจ้าแห่งสากลโลก

110. ดังนั้นจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและจงเชื่อฟังฉัน(*1*)

(1)  ได้กล่าวซ้ำเช่นนั้นเป็นการยืนยันและเตือนให้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้

111. พวกเขากล่าวว่า จะให้พวกเราศรัทธาต่อท่านกระนั้นหรือ? ในเมื่อพวกต่ำต้อยเท่านั้นที่เชื่อฟังปฏิบัติตามท่าน(*1*)

(1)  อัลบัยฏอวีย์ กล่าวว่า อันนี้เป็นการแสดงถึงความเบาปัญญา, และด้อยความคิดเห็น โดยคิดแต่เพียงเรื่องของโลกดุนยาจนกระทั่งถึงเอาการเชื่อฟังปฏิบัติตามของพวกคนยากจนต่อนูห์ เป็นข้อขัดข้องในการปฏิบัติตาม และการศรัทธาของพวกเขาต่อการเรียกร้องเชิญชวนของนูห์

112. เขา (นูห์) กล่าวว่า ฉันไม่มีความรู้อันใดเลยในสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติกัน(*1*)

(1)  คือฉันไม่มีหน้าที่ที่จะค้นหาความลับอยู่ในจิตใจของพวกเขา ว่าพวกเขาเชื่อฟังฉันด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือด้วยความโลภในเรื่องของดุนยา

113. การตอบแทนของพวกเขามิได้อยู่ที่ผู้ใดเลยนอกจากที่พระเจ้าของฉัน หากพวกท่านมีความรู้สึก(*1*)

(1)  เพราะพระเจ้าของฉันทรงสอดส่องทรงรอบรู้สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจของพวกเขา

114. และฉันจะไม่เป็นผู้ขับไล่บรรดาผู้ศรัทธา

115. ฉันมิใช่ใครอื่นนอกจากเป็นผู้ตักเตือนอันชัดแจ้ง(*1*)

(1)  คือเป็นผู้ตักเตือนพวกท่าน จากการลงโทษของอัลลอฮ์ ดังนั้นใครเชื่อฟังฉันเขาก็จะรอดพ้นจากการลงโทษ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มีเกียรติหรือไร้เกียรติ มั่งมีหรือยากจนก็ตาม

116. พวกเขากล่าวว่า โอ้นูห์ หากท่านไม่หยุดยั้ง(*1*)แน่นอนท่านจะอยู่ในหมู่ผู้ถูกขว้างด้วยก้อนหิน

(1)  คือไม่หยุดยั้งจากการเรียกร้องเชิญชวน และประณามสิงที่พวกเรายึดถืออยู่

117. เขากล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของฉัน แท้จริงหมู่ชนของฉันปฏิเสธฉัน

118. ดังนั้นขอพระองค์ทรงตัดสินระหว่างฉันกับพวกเขาโดยยุติธรรมเถิด และทรงโปรดช่วยฉัน และบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่ร่วมกับฉันให้รอดพ้นด้วยเถิด

119. ดังนั้นเราได้ช่วยเขาและผู้อยู่ร่วมกับเขาให้อยู่ในเรือที่เต็มเปี่ยม(*1*)

(1)  คือเต็มไปด้วยผู้คนทั้งผู้ชาย ผู้หญิงและสัตว์

120. แล้วเราได้ให้พวกที่เหลืออยู่จมน้ำตาย

[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [6] [ 7] [ 8] [ 9] [ 10] [ 11] [ 12] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved