ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


26. ซูเราะฮฺ อัชชุอะรออฺ (Ash-Shuaraa)

81. และผู้ทรงให้ฉันตายแล้วทรงให้ฉันมีชีวิต(*1*)

(1)  พระองค์เป็นผู้ทรงให้เป็นและให้ตาย ไม่มีผู้ใดกระทำได้นอกจากพระองค์

82. และผู้ที่ฉันหวังว่า จะทรงอภัยแก่ฉันซึ่งความผิดพลาดในวันแห่งการตอบแทน(*1*)

(1)  ฉันหวังจากความเมตตาอันไฟศาลของพระองค์ ที่จะทรงอภัยต่อความผิดพลาดของฉันในวันแห่งการชำระและการตอบแทนโดยพระองค์จะทรงตอบแทนบ่าวของพระองค์ด้วยการงานของพวกเขา

83. ข้าแต่พระเจ้าของฉัน! ขอพระองค์ทรงประทานความรู้และทรงให้ฉันอยู่รวมกับหมู่คนดีทั้งหลาย

84. และทรงทำให้ฉันได้รับการรำลึกอย่างดีในหมู่ชนรุ่นต่อ ๆ ไป(*1*)

(1)  อินุอับบาสกล่าวว่า คือการรวมประชาชาติทั้งหลายกับเขา หมายถึงทุกๆ ประชาชาติจะยึดมั่นอยู่ในแนวทางของเขาและให้เกียรติแก่เขา

85. และทรงทำให้ฉันอยู่ในหมู่ผู้รับมรดกแห่งสวนสวรรค์(*1*)อันร่มรื่น

(1)  คืออยู่ในหมู่ผู้ไรับความสุขในโลกหน้าซึ่งสมควรจะได้รับมรดกแห่งสวนสวรรค์อันร่มรื่นแลจีรัง

86. และทรงประทานอภัยให้แก่บิดาของฉันด้วย แท้จริงเขาอยู่ในหมู่ผู้หลงผิด(*1*)

(1)  คือมิได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่ได้รับฮิดายะฮ์นั่นเอง

87. และทรงอย่าให้ฉันได้รับความอัปยศในวันที่พวกเขาถูกให้ฟื้นคืนชีพ(*1*)

(1)  คำวิงวอนนี้เป็นการถ่อมตนของเขาต่อหน้าพระพักตร์อัลลอฮ์ ดังนั้นอัลลอฮ์ตะอาลา จึงกล่าวชมเชยเขาไว้ในอายะฮ์ที่ว่า”แท้จริงอิบรอฮีมนั้นเป็นประชาชาติ”

88. วันที่ทรัพย์สมบัติและลูกหลานจะไม่อำนวยประโยชน์ได้เลย

89. เว้นแต่ผู้มาหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส (*1*)

(1)  คือหัวใจที่ปราศจากการตั้งภาคี การสับสน การอิจฉา และการแค้นเคือง

90. และสวนสวรรค์จะถูกนำให้มาใกล้แก่บรรดาผู้ยำเกรง(*1*)

(1)  คือผู้ที่ยำเกรงต่อพระเจ้าของพวกเขา เพื่อจะให้เข้าไปพำนักอยู่นั้น

91. และนรกจะถูเผยให้เห็นแก่บรรดาผู้หลงผิดคิดชั่ว(*1*)

(1)  เพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นด้วยตาของพวกเขาเองอย่างชัดแจ้ง บรรดาผู้ศรัทธาจะมองเห็นสวนสวรรค์พวกเขาจะได้รับความสุขและดีใจ ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะเห็นนรกแล้ว พวกเขาจะได้รับความเศร้าโศกเสียใจ

92. และมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่า ไหนเล่าที่(*1*)พวกท่านเคารพภักดี

(1)  คือไหนเล่า บรรดาพระเจ้าของพวกท่านที่พวกท่านเคารพภักดี

93. อื่นจากอัลลอฮ์ พวกมันจะช่วยเหลือพวกท่าน(*1*) หรือจะช่วยตัวมันเองได้ไหม?

(1)  .ให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ หรือสามารถที่จะปกป้องตัวเองของพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้ไหม

94. แล้วพวกมันจะถูกโยนทิ่มหัวลงไปในนรกพวกมันและพวก(*1*)หลงผิด

(1)  คือถูกโยนลงไปในนรกทั้งพวกเจว็ดรูปปั้น และผู้บูชามัน

95. และไพร่พล(*1*)ของอิบลิสทั้งหมด

(1)  ทั้งมนุษย์และญิน

96. พวกเขากล่าวขณะที่พวกเขาโต้เถียงกันอยู่ในนั้น(*1*)

(1)  คือผู้บูชากล่าวโทษพวกเจว็ด

97. ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ แท้จริงพวกเราอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง

98. ขณะที่พวกเราทำให้พวกเจ้าเท่าเทียมกับพระเจ้าแห่งสากลโลก(*1*)

(1)  คือขณะที่เราเคารพบูชาพวกท่านคู่เคียงกับพระเจ้าแห่งสากลโลก และเราทำให้พวกท่านเท่าเทียมกับพระองค์ในสิทธิแห่งการฮิดายะฮ์

99. และไม่มีผู้ใดทำให้พวกเขาหลงผิด นอกจากพวกอาชญากร(*1*) เท่านั้น

(1)  คือไม่มีใครทำให้เราหลงจากทางทีถูกต้อง นอกจากพวกหัวหน้าเหล่านั้นที่เกลี้ยกล่อมชักชวนเราไปสู่ทางแห่งการปฏิเสธและฝ่าฝืนข้อบัญญัติ

100. ดังนั้นจึงไม่มีผู้ไถ่โทษแก่เรา(*1*)

(1)  คือไม่มีผู้ใดช่วยเหลือให้พ้นจากความน่ากลัวของวันนี้

[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ 10] [ 11] [ 12] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved