ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


26. ซูเราะฮฺ อัชชุอะรออฺ (Ash-Shuaraa)

61. ครั้นเมื่อแต่ละฝ่ายได้มองเห็นกัน พวกพ้องของมูซาได้กล่าวว่า “ท้จริงเราถูกตามทันแล้ว”(*1*)

(1)  พวกเขาได้กล่าวเช่นนั้น เมื่อมองเห็นพวกฟิรเอาน์ตามมาอย่างใกล้ชิด และข้างหน้าพวกเขาคือทะเล

62. เขา (มูซา)ได้กล่าวว่า “ไม่หรอก แท้จริงพระเจ้าของฉันทรงอยู่กับฉัน(*1*) พระองค์ทรงขี้แนะทางแก่ฉัน(*2*)

(1)  ด้วยการคุ้มกันรักษา และการช่วยเหลือ
(2)  คือทางแห่งการรอดพ้น

63. ดังนั้นเราได้ดลใจมูซาว่า “จงฟาดทะเลด้วยไม้เท้าของเจ้า” แล้วมันก็ได้แยกออก แต่ละข้างมีสภาพเหมือภูเขาใหญ่(*1*)

(1)  อิบนุอับบาส กล่าวว่า ในการเอาไม้เท้าฟาดลงไปในทะเลนั้นมันได้กลายเป็น 12 ทางเดินซึ่งเป็นทางเดินของแต่ละตระกูลของวงศ์วานอิสรออีล

64. และเราได้ให้พวกอื่น(*1*) ให้เข้ามาใกล้ ณ ที่นั้น

(1)  และเราได้ให้ฟรืรเอาน์และพรรคพวกของเขาเข้ามาใกล้จนกระทั่งเดินเข้าไปในทะเล ตามหลังวงศ์วานอิสรออีล

65. และเราได้ให้มูซาและผู้ที่ออยู่ร่วมกับเขาทั้งหมดรอดพ้นไป(*1*)

(1)  คือบรรดาผู้ศรัทธาต่อเขา

66. แลเราได้ให้พวกอื่น(*1*)จมน้ำตาย

(1)  คือฟิรเอาน์และพรรคพวกของเขา นักตัฟซีร์กล่าวว่า เมื่อทะเลได้แยกออกอัลลอฮ์ ทรงทำให้มันแข็งตัวแก่มูซาและพรรคพวกของเขาจนกระทั่งกลายเป็น 12 ทางเดิน เมื่อพรรคพวกของมูซาได้เดินผ่านพ้นไป และพรรคพวกของฟิรเอาน์ได้เดินทางเข้าไปในทะเล อัลลอฮ์ทรงบัญชาให้ทะเลลบพวกเขาจนกระทั่งจมน้ำตายหมด

67. แท้จริงในการนั้นเป็นสัญญาณอย่างแน่นอน(*1*) แต่ส่วนมากของพวกเขาไม่เป็นผู้ศรัทธา

(1)  ในการจมน้ำของฟิรเอาน์ และพรรคพวกของเขานั้นเป็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ในการที่อัลลอฮ์ทรงให้บรรดาผู้ใกล้ชิดของพระองค์รอดพ้น และให้บรรดาศัตรูของพระองค์ประสบความหายนะ

68. และแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น แน่นอนพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ(*1*) ผู้ทรงเมตตาเสมอ(*2*)

(1)  ทางแก้แค้นต่อบรรดาศัตรูของพระองค์
(2)  ทรงเมตตาต่อบรรดาบ่าวผู้ใกล้ชิดต่อพระองค์

69. และจงเล่า(*1*)เรื่องราวของอิบรอฮีม ให้แก่พวกเขา

(1)  มุฮัมมัดจงเล่าเรื่องราวสำคัญของอิบรอฮีมแก่พวกเขา

70. ขณะที่เขากล่าวแก่บิดาของเขา และพวกพ้องของเขาว่า “พวกท่านเคารพภักดีอะไร?”(*1*)

(1)  อิบรอฮีมได้ถามพวกเขาทั้งทีรู้ว่าพวกเขาเคารพสักการะรูปปั้น เพื่อชี้แจงให้พวกเขาได้ทราบถึงการใช้สติปัญญาไปในทางที่ผิดในการสักการะบูชาสิ่งที่ไม่อำนวยประโยชน์ให้แก่พวกเขาเลย

71. พวกเขากล่าวว่า “เราเคารพภักดีรูปปั้นแล้วเราจะคงเป็นผู้ยึดมั่นต่อมันตลอดไป”(*1*)

(1)  ที่พวกเขากล่าวเช่นนั้นเป็นการดีใจ และอวดอ้าง

72. เขา(อิบรอฮีม) กล่าวว่า “เมื่อพวกท่านวิงวอนขอ พวกมันได้ยินพวกท่านหรือ?”(*1*)

(1)  อิบรอฮีมกล่าวเช่นนั้นเป็นการปราม

73. “หรือมันให้คุณให้โทษแก่พวกท่านไหม?”(*1*)

(1)  คือมันทำประโยชน์ให้แก่พวกท่านหรือปกป้องภยันตรายและความชั่วร้ายให้แก่พวกท่านได้ไหม?

74. พวกเขากล่าวว่า “แต่เราได้พบบรรพบุรุษของเราปฏิบัติกันมาเช่นนั้น”(*1*)

(1)  แล้วเราก็ปฏิบัติไปเช่นนั้น โดยพวกเขาจำต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงนั่นก็คือการเลียนแบบ

75. เขากล่าวว่า “พวกท่านไม่เห็นดอกหรือสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดีอยู่”

76. ด้วยตัวของพวกท่านเอง และบรรพบุรุษของพวกท่านแต่กาลก่อน

77. แท้จริงพวกเขาคือศัตรูของฉัน นอกจากพระเจ้าแห่งสากลโลก(*1*)

(1)  อิบรอฮีมกล่าวว่า พระเจ้าเหล่านี้เป็นศัตรูของฉัน ฉันจะไม่เคารพสักการะมัน แต่ฉันจะเคารพสักการะอัลลอฮ์พระเจ้าแห่งสากลโลก เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สนับสนุนฉันทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

78. ซึ่งพระองค์ทรงสร้างฉัน แล้วพระองค์ทรงชี้แนะทางแก่ฉัน

79. และพรองค์ทรงประทานอาหารให้ฉันและทรงให้น้ำดื่มแก่ฉัน(*1*)

(1)  พระองค์คือผู้สร้าง ผู้ประทานปัจจัยยังชีพซึ่งได้ให้เมฆรวมตัวกันแล้วให้ฝนตกลงมา

80. และเมื่อฉันป่วย(*1*) ดังนั้นพระองค์ทรงให้ฉันหายป่วย

(1)  ไม่มีใครที่จะทำให้ฉันหายป่วยได้นอกจากพระองค์

[ 1] [ 2] [ 3] [4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ 10] [ 11] [ 12] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved