ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


26. ซูเราะฮฺ อัชชุอะรออฺ (Ash-Shuaraa)

41. เมื่อพวกนักเล่นกลมาถึง พวกเขากล่าวแก่ฟิรเอาน์ว่า “พวกเราจะมีรางวัลแน่นอนหรือถ้าพวกเราเป็นผู้ชนะ(*1*)

(1)  คือหากพวกเราเป็นฝ่ายชนะ ท่านจะจ่ายเงิน หรือค่าตอบแก่พวกเราจริงหรือ?

42. เขากล่าวว่า “ถูกแล้ว และพวกท่านขณะนั้นจะอยู่ในหมู่ผู้ใกล้ชิดอย่างแน่นอน”(*1*)

(1)  ฟิรเอาน์ตอบว่า แน่นอนที่สุดเราจะตอบแทนพวกท่านตามที่พวกท่านต้องการและจะแต่งตั้งให้เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ด้วย

43. มูซาได้กล่าวแก่พวกเขาว่า “จงโยนซิสิ่งที่พวกท่านจะต้องโยน”(*1*)

(1)  ขอให้พวกท่านเริ่มโยนตามที่พวกท่านต้องการ ฉันจะไม่กลัว มูซาพูดเช่นนั้นด้วยความมั่นใจต่อการช่วยเหลือสนับสนุนของอัลลอฮ์ที่มีต่อเขา และด้วยความเชื่อมั่นที่จะแสดงออกซึ่งสัจธรรม

44. แล้วพวกเขาก็ได้โยนเชือกหลายเส้นของพวกเขาและไม้เท้าหลายอันของพวกเขา และพวกเขากล่าวว่า “ด้วยเกียติยศของฟิรเอาน์แท้จริงเราเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอน”

45. ครั้นแล้วมูซาก็ได้โยนไม้เท้าของเขา ณ บัดนั้นมันได้กลืนสิ่งที่พวกเขาได้ลองมันขึ้น (*1*)

(1)  เมื่อมูซาโยนไม้เท้าของเขาแล้ว มันได้กลายเป็นงูตัวใหญ่ แล้วมันก็ได้กลืนสิ่งที่นักเล่นกลของฟิรเอาน์ คิดกันว่ามันเป็นเล่ห์กลชั้นยอดของพวกเขา

46. พวกนักเล่นกลจึงก้มหัวลงกราบสุญูด(*1*)

(1)  คือสุญูดต่ออัลลอฮ์ พระเจ้าแห่งสากลโลก หลังจากที่พวกเขาได้พบเห็นหลักฐานอันชัดแจ้งและปฏิหาริย์อันมหัศจรรย์

47. พวกเขากล่าวว่า “เราศรัทธาต่อพระเจ้าแห่งสากลโลก”

48. พระเจ้าของมูซา และฮารูน(*1*)

(1)  พวกเขากล่าวขณะที่ก้มสุญูดว่า เราศรัทะาต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจ ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งมูซาและฮารูนได้เรียกร้องเราไปสู่พระองค์

49. เขากล่าวว่า พวกท่านศรัทธาต่อเขาก่อนที่ฉันจะอนุญาตแก่พวกท่านกระนั้นหรือ? แน่นอนเขาต้องเป็นหัวหน้าของพวกท่านซึ่งได้สอนการเล่นกลแก่พวกท่าน(*1*)แล้วพวกท่านจะรู้(*2*) แน่นอนฉันจะตัดมือของพวกท่านและเท้าของพวกท่านสลับข้างกัน(*3*)และแน่นอนฉันจะแขวนตรึงไว้ทั้งหมด(*4*)

(1)  และพวกท่านได้รวมหัวกันกับเขาเพื่อให้งานของเขาประจักษ์ออกมา ฟิรเอาน์พูดออกมาเช่นนี้เพื่อให้เกิดการสับสนแก่ประชาชนของเขา เพื่อมิให้พวกเขาเข้าใจว่านักเล่นกลเหล่านั้นศรัทธาด้วยการประจักษ์ข้อเท็จจริง ทั้งๆ ที่เขารู้ดีว่าพวกเขามิได้ไปพบมูซาก่อนหน้านั้นเลย
(2)  ถึงการลงโทษของฉันอันเนื่องมาจากการกระทำของพวกท่านด้วยการศรัทธาต่อเขา
(3)  คือจะตัดมือขวาและเท้าซ้ายของพวกท่านทุกคน
(4)  จะแขวนตรึงไว้ที่ต้นอินทผลัมจนกระทั่งตาย

50. พวกเขากล่าวว่า ไม่เป็นไรหรอกแท้จริงเรานั้นต้องเป็นผู้กลับไปยังพระเจ้าของเรา

51. แท้จริงเราปรารถนาที่จะให้ พระเจ้าของเราทรงยกโทษแก่เรา เพราะเราเป็นกลุ่มแรกที่เป็นผู้ศรัทธา(*1*)

(1)  โดยพวกเขาหวังการอภัยโทษและความโปรดปรานจากพระองค์เพราะเป็นกลุ่มชนแรกที่ศรัทธาต่อมูซา

52. แลเราได้ดลใจให้มูซาออกเดินทาง ในเวลากกลางคืนพร้อมกันกับปวงบ่าวของข้า(*1*)แท้จริงพวกเจ้ากำลังถูกติดตาม

(1)  คือวงศ์วานอิสรออีล มุ่งไปทางทะเล

53. แล้วฟิรเอาน์ได้ส่งคนไปตามหัวเมืองต่างๆ ให้มาร่วมชุมนุม

54. (และว่า) แท้จริงเขาเหล่านั้นเป็นหมู่ชนส่วนน้อย(*1*)

(1)  อัฏฏ็อบรีย์ กล่าวว่า วงศ์วานอิสรออีลที่ร่วมเดินทางไปกับมูซามีอยู่ประมาณ 70,600 คน เมื่อเทียบกับทหารของฟิรเอาน์แล้วก็นับว่าน้อย

55. และแท้จริงพวกเขาทำให้เราเกิดโทษะ

56. และแท้จริงพวกเราทั้งหมดอยู่ในสภาพเตรียมพร้อม(*1*)

(1)  และเราจะใช้ความเด็ดขาด

57. ดังนั้น เราได้ให้พวกเขา(*1*) ออกจากเรือกสวนและลำธารน้ำ

(1)  คือฟิรเอาน์ และพวกพ้องของเขา

58. และทรัพย์สินอันมากมายหลาย(*1*)และที่พำนักอันโอ่อ่า

(1)  คือทรัพย์สินที่พวกเขาสะสมไว้มากมาย เช่น ทองและเงิน และบ้านช่องอันสวยงาม

59. เช่นนั้นแหละ และเราได้ให้วงศ์วานอิสรออีล ได้รับมรดกครอบครองมัน(*1*)

(1)  ในการออกไปติดตามเช่นนั้นแหละ เราได้ให้วงศ์วานอิสรออีลได้ครอบครองบ้านช่องและทรัพย์สินของพวกเขา หลังจากที่ฟิรเอาน์และพวกพ้องของเขาได้จมน้ำตาย

60. แล้วพวกเขา(ฟิรเอาน์) ได้ติดตามพวกเขา(วงศ์วานอิสรออีล) เมื่อเวลาตะวันขึ้น(*1*)

(1)  คือตามไปทันกันในเวลาเช้าตรู่

[ 1] [ 2] [3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ 10] [ 11] [ 12] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved