ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


26. ซูเราะฮฺ อัชชุอะรออฺ (Ash-Shuaraa)

201. พวกเขาก็จะไม่ศรัทธามันจนกว่าพวกเขาจะได้เห็นการลงโทษอันเจ็บปวด

202. แล้วมัน(*1*) จะมาหาพวกเขาอย่างกระทันหันโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัว(*2*)

(1)  คือการลงโทษอย่างกระทันหัน
(2)  คือพสกเขาไม่รู้ว่ามันจะมาถึงพวกเขา

203. พวกเขาก็จะกล่าวว่าให้พสกเราได้รับการประวิงบ้างได้ไหม?(*1*)

(1)  พวกเขากล่าวขณะที่การลงโทษจู่โจมพวกเขาเสียใจที่พวกเขามิได้ศรัทธาในอดีตและหวังว่าหากได้มีการประวิงแก่พวกเขาแล้วพวกเขาก็จะศรัทธา

204. ทำไมพวกเขาจึงเร่งการลงโทษของเราอีกเล่า?(*1*)

(1)  ทั้ง ๆ ที่ขณะการลงโทษมาถึงพวกเขา ๆ ก็ขอประวิงเวลาต่อไปอีก

205. เจ้าไม่เห็นดอกหรือ หากเราให้พวกเขารื่นเริงไปอีกเป็นปี ๆ(*1*)

(1)  ทั้งๆ ที่พวกเขายังมีความสุขสมบูรณ์ และมีความเป็นอยู่อย่างสบาย

206. แล้วสิ่งที่พวกเขาถูกสัญญาไว้(*1*) ก็ได้เกิดขึ้นแก่พวกเขา

(1)  คือการลงโทษ

207. สิ่งที่พวกเขาได้ถูกให้รื่นเริงนั้นจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดให้แก่พวกเขา(*1*)

(1)  ในการผ่อนคลายความเศร้าโศกเสียใจ หรือคุ้มกันการลงโทษ

208. และเรามิได้ทำลายชาวเมืองใด เว้นแต่ได้มีผู้ตักเตือนแก่มัน(*1*)แล้ว

(1)  คือหลังจากที่เราได้ให้หลักฐานแก่พวกเขาแล้วด้วยการสั่งบรรดาร่อซูลมาเป็นผู้แจ้งข่าวดีและเป็นผู้ตักเตือน

209. เพื่อเป็นข้อตักเตือน(*1*) และเรามิได้เป็นผู้อธรรม(*2*)

(1)  เพื่อให้การทำลายล้างพวกเขานั้นเป็นบทเรียนและข้อเตือนใจแก่ผู้อื่น ดังนั้นพวกเขาจะไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเช่นเดียวกับพวกเขา
(2)  ในการลงโทษพวกเขา เพราะเราได้นำหลักฐานมาให้พวกเขาแล้ว

210. และพวกมารชัยฏอรมิได้นำมีน(*1*)ลงมา

(1)  คือพวกมันมิได้นำอัลกรุอานลงมา แต่อัรรูหุลอะมีน เป็นผู้นำลงมา

211. และไม่เป็นการเหมาะสมแก่พวกมันและพวกมันก็ไม่สามารถด้วย

212. แท้จริงพวกมันเป็นผู้กีดกัน(*1*) อย่างแน่นอนจากการฟัง

(1)  เพราะพวกเมันเถูกห้ามจากเงี่ยฟังตั้งแต่มุฮัมมัดอะลัยฮิสลามได้รับการแต่งตั้งมาเป็นร่อซูลและพวกมันถูกกีดกันจากการฟังด้วยมะลาอิกะฮ์ และเปลวเพลิง ดังนั้นพวกมันจะสามารถนำเอาอัลกรุอาน ลงมาได้อย่างไร?

213. ดังนั้นเจ้าอย่าได้วิงวอนพระเจ้าอื่นใดคู่เคียงกับอัลลอฮ์ มิฉะนั้นเจ้าจะเป็นหนึ่งในหมู่ผู้ถูกทำโทษ(*1*)

(1)  ถูกลงโทษด้วยไฟนรกญะฮันนัม

214. จงตักเตือนวงศาคณาญาติของเจ้าที่ใกล้ชิด(*1*)

(1)  นักตัฟซีรอธิบายว่า ที่ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ถูกใช้ให้ตักเตือนญาติใกล้ชิดของท่านก็เพื่อมิให้ผู้ใดคิดเป็นอคติว่าท่าเอนเอียงไปกับญาติของท่าน ดังนั้นเมื่อมีการบีบบังคับแก่ตัวเองและญาติใกล้ชิดของท่านแล้ว คำพูดคำสั่งสอนของท่านก็จะเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น

215. และจงลดปีก(*1*) ของเจ้าแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตามเจ้า

(1)  จงนอบน้อมอ่อนโยน

216. หากพวกเขาฝ่าฝืนเจ้า(*1*) ก็จงกล่าวเถิดแท้จริงฉันขอปลีกตัวให้พ้นจากสิ่งที่พวกท่านปฏิบัติกันอยู่

(1)  คือไม่ยอมเชื่อฟังและปฏิบัติตาม

217. และจงมอบหมายต่อพระผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอ(*1*)

(1)  จงมอบหมายการงานทั้งหมดของเจ้าแด่อัลลอฮ์ ผู้ทรงอำนาจซึ่งจะปราบศัตรูของเจ้าด้วยอำนาจของพระองค์ และสนับสนุนเจ้าเหนือพวกพวกเขาด้วยความเมตตาของพระเจ้าองค์

218. ผู้ทรงเห็นเจ้าขณะที่เจ้ายืนอยู่(*1*)

(1)  คือเห็นยืนอยู่คนเดียวเมื่ออกจากที่นอของเจ้า หรือที่ชุมนุมของเจ้า อิบนุอับบาสกล่าวว่าขณะที่ยืนละหมาดอยู่

219. และการเคลื่อนไหวของเจ้าในหมู่ผู้สุญูด(*1*)

(1)  คือเห็นเจ้าในขณะอยู่คนเดียวและอยู่กับหมู่คณะ

220. แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้เสมอ

[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ 10] [11] [ 12] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved