ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


26. ซูเราะฮฺ อัชชุอะรออฺ (Ash-Shuaraa)

181. จงตวงให้ครบเต็ม(*1*)และอย่าเป็นผู้ที่ขาดพร่อง(*2*)

(1)  คือจงให้ครบถ้วนแก่มหาชนซึ่งสิทธิของพวกเขาในการตวงและการชั่ง
(2)  คืออย่าให้พร่องในการตวง และขาดในการชั่ง

182. และจงชั่งด้วยตาชั่งอย่างเที่ยงตรง

183. และอย่าให้ขาดพร่องแก่มหาชนซึ่งสิ่งต่าง ๆ ของพวกเขา(*1*) และอย่าก่อกวนในแผ่นดินเป็นผู้บ่อนทำลาย

(1)  คืออย่าให้สิทธิของมหาชนต้องขาดตกบกพร่องในทุกวิถีทาง เช่น การคดโกง การตลบตะแลง การบิดพริ้ว และ ฯลฯ

184. และจงยำเกรงผู้ซึ่งบังเกิดพวกท่าน(*1*) และประชาชาติสมัยก่อน ๆ

(1)  คืออัลลอฮ์ ตะอาลา

185. พวกเขากล่าวว่า แท้จริงท่านเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ถูกอาคม(*1*)

(1)  จนกระทั่งสติปัญญาของท่านฟั่นเฟือนไป

186. และท่านมิใช่ใครอื่นนอกจากเป็นสามัญชนเช่นเรา แบะเราคิดว่าท่านเป็นผู้กล่าวเท็จคนหนึ่ง(*1*)

(1)  คือท่านโกหกเราโดยกล่าวว่า ฉันเป็นร่อซูลของอัลลอฮ์

187. ดังนั้นให้ส่วนต่างๆ จากท้องฟ้า (*1*) หล่นลงมาบนพวกเรา หากท่านเป็นผู้สัตย์จริงคนหนึ่ง

(1)  คือการลงโทษ คือชิ้นส่วนจากชั้นฟ้าหล่นลงมา

188. เขากล่าวว่า พระเจ้าของฉันทรงรอบรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกท่านกระทำ

189. พวกเขาได้ปฏิเสธไม่เชื่อเขาดังนั้นการลงโทษแห่งวันเมฆครอบคลุมได้คร่าพวกเขา แท้จริงมันเป็นการลงโทษแห่งวันยิ่งใหญ่(*1*)

(1)  นักตัฟซีรกล่าวว่า อัลลอฮ์ทรงให้มีอากาศร้อนจัดแก่พวกเขาจนกระทั่งหายใจไม่ค่อยคล่อง พวกเขาจึงออกจากที่พักไปยังทุ่งกว้าง อัลลอฮ์ทรงสั่งเมฆให้ลอยมาปกคลุมพวกเขาจากความร้อนของดวงตะวัน ขณะนั้นพวกเขาก็พบกับความหนาวเย็นจึงร้องเรียกซึ่งกันและกัน เมื่อพวกเขามารวมกันอยู่ภายใต้เมฆ อัลลอฮ์จึงส่งไฟมาเผาไหม้พวกเขาจนหมด นี่คือการลงโทษที่ยิ่งใหญ่

190. แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอน แต่ส่วนมากของพวกเขาไม่เป็นผู้ศรัทธา

191. และแท้จริงพระเจ้าขงเจ้านั้น แน่นอนพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงเมตตาเสมอ(*1*)

(1)  ณ ที่นี้จบเรื่องสุดท้านในเจ็ดเรื่องที่ได้ประทานแก่ท่านร่อซูลลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้ท่านคลายความกังวลใจต่อการเข้าอิสลามของกลุ่มชนของท่าน และเป็นการปลอบใจท่านให้ผ่อนคลายความโศกเศร้า ที่มีการกล่าซ้ำในตอนท้ายสุดของทุก ๆ เรื่อง “แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่ง…แน่นอนพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ…นั้นก็เพื่อให้ซึ้งในการเป็นบทเรียน และเป็นการเตือนอย่างหนักแน่นแก่ผู้มีสติปัญญาใคร่ครวญ

192. และแท้จริงมัน(*1*) เป็นการประทานลงมาของพระเจ้าแห่งสากลโลก

(1)  คืออัลกรุอาน

193. อัรรูห์ ผู้ซื่อสัตย์(*1*) ได้นำมันลงมา

(1)  ผู้ซื่อสัตย์แห่งชั้นฟ้า คือท่านญิบรีล อะลัยฮิสสลาม

194. ยังหัวใจของเจ้าเพื่อเจ้าจักได้เป็นผู้ตักเตือนคนหนึ่ง(*1*)

(1)  เพื่อเจ้าตะได้ท่องจำ และตักเตือนบรรดาผู้ปฏิเสธด้วยโองการทั้งหลายของมัน

195. เป็นภาษาอาหรับอันชัดแจ้ง

196. และแท้จริงมันมีอยู่ในคัมภีร์สมัยก่อนๆ (*1*)

(1)  คือการกล่างถึงอัลกรุอาน และข่าวคราวของมันได้ปรากฏอยู่ในบรรดาคัมภีร์ของนะบี ๆ สมัยก่อนๆ

197. และมันมิได้เป็นเครื่องหมายแก่พวกเขา(*1*)ดอกหรือว่า บรรดาผู้มีความรู้ของวงศ์วานอิสรออีลก็รู้ดีในเรื่องนี้(*2*)

(1)  มันมิได้เป็นเครื่องหมายแก่พวกกุฟฟารมักกะฮ์ ดอกหรือถึงข้อเท็จจริงของอัลกรุอาน
(2)  ซึ่งพวกเขาได้พบการกล่าวถึงอัลกรุอานในคัมภีร์ของพวกเขา เช่น อับดุลลอฮ์ อิบนุ ซัลลาม และคนอื่นๆ

198. และหากว่าเราประทานมันลงมาแก่บางคนในหมู่ชาวต่างชาติ(*1*)

(1)  ที่ไม่สามารถพูดภาษาอาหรับได้

199. แล้วเขาอ่านมันแก่พวกเขา(*1*) พวกเขาก็จะไม่เป็นผู้ศรัทธาต่อมัน

(1)  คือชาวต่างชาติผู้นั้นได้อ่านมันแก่พวกกุฟฟารมักกะฮ์

200. เช่นเดียวกับเราได้ให้มันเข้าไปในหัวใจของบรรดาผู้กระทำผิด(*1*)

(1)  คือได้ให้อัลกรุอานเข้าไปในหัวใจของบรรดาผู้กระทำผิด พวกเขาได้ฟังและเข้าใจมัน และรู้ถึงความสละสลวย และความลึกซึ้งของมัน พวกเขาก็ยังคงดื้อดันไม่ศรัทธาต่ออัลกรุอานทั้งๆ ที่เป็นที่ประจักษ์ถึงความมหัศจรรย์ของมัน

[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [10] [ 11] [ 12] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved