ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


23. ซูเราะฮฺ อัลมุอฺมินูน (Al-Muminun)

81. แต่ทว่าพวกเขาได้กล่าวเช่นเดียวกับชนชาติสมัยก่อน ๆ ได้กล่าวไว้

82. พวกเขาได้กล่าวว่า “เมื่อเราได้ตายไปแล้ว และเราได้กลายเป็นฝุ่นดินและกระดูกป่นเราาาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพครั้งหนึ่งหรือ ?”(*1*)

(1)  พวกเขามั่นใจว่ามันจะเป็นเช่นนั้นไม่ได้

83. “แท้จริงเราและบรรพบะรุษของเราได้ถูกสัญญามาก่อนแล้วในเรื่องนี้(*1*) มันมิใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นนิยายเหลวไหล(*2*) สมัยก่อนเท่านั้น”

(1)  เราไม่เคยเห็นเป็นจริงเป็นจังมาก่อนเลย
(2)  คือเป็นเรื่องเหลวไหลโกหกทั้งสิ้น

84. จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด “แผ่นดินนี้ และผู้ที่อยู่ในนั้นเป็นของใคร หากพวกท่านรู้”

85. พวกเขาจะกล่าวว่า “มันเป็นของอัลลอฮ์” จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด “ถ้าเช่นนั้น พวกท่านจะไม่พิจารณาใคร่ครวญหรือ ?”

86. จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด “ใครเป็นเจ้าของชั้นฟ้าทั้งเจ็ด(*1*) และเป็นผู้สร้างบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ ?”

(1)  ที่มีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว

87. พวกเขาจะกล่าวว่า “มันเป็นของอัลลอฮ์” จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด “ถ้าเช่นนั้นพวกท่านจะไม่ยำเกรง (การลงโทษของ)พระองค์หรือ ?”(*1*)

(1)  เพื่อพวกท่านจะให้ความเป็นเอกภาพแต่พระองค์ และเลิกการเคารพบูชารูปปั้น และเจว็ดต่าง ๆ เสีย

88. จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด “อำนาจอันกว้างใหญ่ไพศาลทุกสิ่งอย่างนี้อยู่ในพระหัตถ์ของผู้ใด ?”(*1*) และพระองค์เป็นผู้ทรงปกป้องคุ้มครอง และจะไม่มีใครปกป้องคุ้มครองพระองค์ หากพวกท่านรู้”(*2*)

(1)  คำว่า “มะละกู๊ต” นี่เป็นคุณลักษณะอันยิ่งใหญ่ หมายถึงอำนาจอันกว้างใหญ่ไพศาล และสมบูรณ์ของพระองค์
(2)  คือพระองค์จะทรงคุ้มครองผู้ที่หันหน้าเข้าหาพระองค์เพื่อขอความช่วยเหลือ

89. พวกเขาจะกล่าวว่า “มันเป็นของอัลลอฮ์” จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด “ดังนั้นพวกท่านถูกหลอกลวงได่อย่างไร ?”(*1*)

(1)  คือพวกท่นถูกหลอกลวงให้หันห่างจากการภักดีต่อพระองค์ และการให้ความเป็นเอกภาพแก่พระองค์ได้อย่างไร ? ทั้ง ๆ ที่พวกท่านก็ยอมรับและรู้ดีอยู่แล้วว่าพระองค์ ๆ เดียวเท่านั้นที่ทรงเป็นผู้จัดระบบบริหารผู้ทรงอำนาจ

90. แต่ทว่า เราได้นำเอาสัจธรรมมาให้แก่พวกเขาแล้ว และแท้จริงพวกเขาเป็นผู้กล่าวเท็จอย่างแน่นอน(*1*)

(1)  คือเราได้นำเอาคำพูดที่แท้จริงในเรื่องของการเตาฮีด การฟื้นคืนชีพ และการตอบแทนมาให้พวกเขาแล้วแต่พวกเขาได้กล่าวเท็จแก่อัลลอฮ์ ด้วยการตั้งภาคีและการให้พระองค์มีพระบุตร

91. อัลลอฮ์มิได้ทรงตั้งผู้ใดเป็นพระบุตร(*1*)และไม่มีพระเจ้าอื่นใดคู่เคียงกับพระองค์ ถ้าเช่นนั้นพระเจ้าแต่ละองค์ก็จะเอาสิ่งที่ตนสร้างไปเสียหมด(*2*) และแน่นอนพระเจ้าบางพระองค์ในหมู่พวกเขาก็จะมีอำนาจเหนือกว่าอีกบางองค์(*3*) มหาบริสุทธิ์ยิ่งแห่งอัลลอฮ์ ให้พ้นจากที่พวกเขากล่าวหา

(1)  ไม่ว่าจากมะลาอิกะฮ์ หรือจากมนุษย์
(2)  คือพระเจ้าแต่ละองค์ก็จะยึดเอาสิ่งที่ตนสร้างไว้ไปครอบครอง และอำนาจแต่ละองค์ก็จะแตกต่างกัน
(3)  เช่นเดียวกันกับสภาพของบรรดากษัตริย์ในโลกดุนยานี้

92. พระผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งพ้นญาณวิสัยและสิ่งที่มองเห็นได้(*1*) พระองค์ทรงสูงส่งยิ่งจากสิ่งที่พวกเขาตั้งเป็นภาคี

(1)  ไม่มีสิ่งซ่อนเร้นใด ๆ ในกิจการของมนุษย์ และสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมา จะปิดบังหรือรอดพ้นจากการรอบรู้ของพระองค์ไปได้

93. จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ หากพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์ได้เห็นสิ่งที่พวกเขาถูกกล่าวเตือนสำทับไว้แล้ว”

94. “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ของพระองค์ทรงอย่าให้ข้าพระองค์อยู่ในหมู่พวกอธรรมเลย” (*1*)

(1)  เพื่อที่ข้าพระองค์จะไม่ประสบความหายนะพร้อมกับความหายนะของพวกเขา อะบูฮัยยาน กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นผู้ถูกคุ้มครอง (มะอ์ศูม) ที่จะให้ไปอยู่ร่วมกับพวกอธรรม แต่ท่านถูกบัญชาให้วิงวอนขอพรเช่นนั้นเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นบ่าวและเป็นการนอบน้อมถ่อมตนแก่อัลลอฮ์ ตะอาลา

95. และแท้จริงเราเป็นผู้มีอานุภาพอย่างแน่นอนที่จะให้เจ้าได้เห็นสิ่งที่เราได้สัญญาพวกเขาไว้(*1*)

(1)  คือเราจะให้เจ้าได้เห็นการลงโทษที่เราได้สัญญากับพวกเขาไว้ แต่เราได้ประวิงไว้เพื่อเป็นฮิกมะฮ์

96. เจ้าจงปราบความชั่ว ด้วยสิ่งที่ดียิ่ง(*1*) เรารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขากล่าวหา(*2*)

(1)  คือด้วยการอภัย และทำตัวเป็นผู้มีมารยาทดี เพื่อดึงดูดจิตใจ ทำให้การเป็นศัตรูกลายเป็นมิตร และความโกรธแค้นกลายเป็นความรักใคร่
(2)  เรารู้ดียิ่งถึงสภาพของพวกเขาคือการกล่าวเท็จ และการเย้ยหยัน แล้วเราจะตอบแทนพวกเขาด้วยการลงโทษ

97. และจงกล่าวเถิดมุฮัมมัด “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ ให้พ้นจากเสียงกระซิบกระซาบของชัยฎอน(*1*)

(1)  ที่ล่อลวงให้กระทำความผิดและการฝ่าฝืน

98. “และข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ ข้าแต่พระองค์ของข้าพระองค์ ให้พ้นจากการที่พวกมันจะนำความชั่วร้ายมาสู่ข้าพระองค์”(*1*)

(1)  หรือให้พวกมันมาอยู่ร่วมกับข้าพระองค์ ในกิจการงานต่าง ๆ ของข้าพระองค์

99. จนกระทั่งเมื่อความตายได้มาหาคนใดในพวกเขา(*1*) เขาก็จะกล่าวขึ้นว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเถิด”

(1)  คือเมื่อพวกเขาได้เห็นความน่ากลัว และความร้ายแรงเมื่อความตายมาประสบแก่พวกเขา

100. “เพื่อข้าพระองค์จะได้กระทำความดีในสิ่งที่ข้าพระองค์ปล่อยทิ้งไว้” เปล่าเลย !(*1*) มันเป็นเพียงถ้อยคำที่เขากล่าวมันไว้เท่านั้น และเบื้องหน้าของพวกเขานั้นมีโลกบัรซัค จนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมา(*2*)

(1)  คำว่า “กั้ลลา” เปล่าเลย ! เป็นคำปฏิเสธอย่างเด็ดขาด เพราะการขอของเขาเพื่อกลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นคำพูดที่ไร้ประโยชน์และเป็นไปไม่ได้
(2)  คือโลกบัรซัคที่คั่นอยู่ระหว่างพวกเขากับการกลับไปยังโลกดุนยา ซึ่งพวกเขาจะต้องพำนักอยู่ที่นั่นจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์

[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [5] [ 6] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved