ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


23. ซูเราะฮฺ อัลมุอฺมินูน (Al-Muminun)

61. ชนเหล่านั้น พวกเขารีบเร่งในการประกอบความดีทั้งหลาย และพวกเขาเป็นผู้เหมาะสม สมควรเป็นผู้รุดหน้าไปก่อน(*1*)

(1)  บรรดาผู้ที่มีคุณลักษณะดังกล่าวทั้ง 4 คือผู้ที่รีบเร่งในการทำความภักดี เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งอันสูงสุดและพวกเขาสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น

62. และเรามิได้บังคับผู้ใด เว้นแต่ความสามารถของเขา(*1*) และ ณ ที่เรานั้นมีบันทึก ที่บันทึกแต่ความจริง โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอยุติธรรม(*2*)

(1)  เรามิได้บังคับผู้ใดในปวงบ่าวของเราในสิ่งที่เขาไม่มีความสามารถ เป็นความพอใจและเมตตาจากเรา
(2)  คือจากการกระทำของพวกเขาแต่อย่างใด โดยการตัดทอนผลบุญ หรือเพิ่มการลงโทษ

63. แต่ว่าจิตใจของพวกเขาอยู่ในปลักแห่งความงมงายจากอัลกุรอาน(*1*) และสำหรับพวกเขามีการงานอื่นอีกจากนั้น(*2*) โดยที่พวกเขาต้องปฏิบัติมัน(*3*)

(1)  จิตใจที่ปฏิเสธศรัทธา และกระทำความชั่วต่าง ๆ โดยอยู่ในสภาพที่ถูกหุ้มห่อ หลงลืม และมืดมนจากการเข้าใจในอัลกุรอาน
(2)  คือการงานอื่น ๆ ที่ชั่วช้าอีกมากมาย นอกจากกุฟุร และชิริก
(3)  คือพวกเขาจะต้องปฏิบัติอีกในอนาคตเพื่อความทุกข์ยากจะประสบแก่พวกเขา

64. จนกระทั่งเมื่อเราได้คร่าเอาชีวิตพวกที่อยู่ในความสุขสำราญของพวกเขาด้วยการลงโทษ(*1*) เมื่อนั้นพวกเขาก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ

(1)  คือพวกที่ร่ำรวย และบรรดาหัวหน้าเจ้าสำราญของพวกเขา โดยการลงโทษอย่างปัจจุบันทันด่วน เช่นความหิวโหย การฆ่าฟันกัน และการถูกจับเป็นเชลย อิบนุอับบาส กล่าวว่า หมายถึงความหิวโหย ซึ่งพวกเขาถูกลงโทษเป็นเวลาถึง 7 ปี

65. พวกเจ้าอย่าได้ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเลยในวันนี้ แท้จริงพวกเจ้าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเราดอก(*1*)

(1)  คือพวกเจ้าจะไม่ถูกขัดขวางจากการลงโทษของเรา การตะโกนร้อง และการขอความช่วยเหลือจะไม่อำนวยประโยชน์แก่พวกเจ้าเลย

66. แน่นอนโองการทั้งหลายของเราถูกนำมาอ่านแก่พวกเจ้า แล้วพวกเจ้าก็หันสันเท้าของพวกเจ้ากลับ(*1*)

(1)  คือผินหลังให้โดยไม่ยองฟังโองการของเรา

67. พวกเขาหยิ่งจองหองต่ออัลกุรอาน พวกเจ้าจับกลุ่มสนทนากันในเวลากลางคืน(*1*)

(1)  คือจับกลุ่มกันสนทนาในเรื่องของอัลกุรอาน โดยกล่าวว่า เป็นเวทมนต์บ้าง เป็นบทกวีบ้างและอื่น ๆ ซึ่งเป็นคำกล่าวที่เหลวไหล และได้กล่าวประณามท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วย

68. พวกเขามิได้พิจารณา พระดำรัสดอกหรือ ? (*1*) หรือว่าได้มีมายังพวกเขา สิ่งที่มิได้มีมายังบรรพบุรุษของพวกเขารุ่นก่อน ๆ (*2*)

(1)  คืออัลกุรอานเพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าในนั้นมีการเรียบเรียงที่มหัศจรรย์ คือเป็นพระดำรัสของอัลลอฮ์
(2)  อะบุสสอูด กล่าวว่า การมาของบรรดาคัมภีร์จากอัลลอฮ์ ตะอาลา ยังบรรดาร่อซูลนั้นเป็นธรรมเนียมอันเก่าแก่ที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธ แต่การมาของอัลกุรอานในแนวทางเดียวกัน ทำไมพวกเขาจึงปฏิเสธเล่า ?

69. หรือว่าพวกเขาไม่รู้จักร่อซูลของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงปฏิเสธต่อต้านเขา(*1*)

(1)  คือพวกเขาไม่รู้จักมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ถึงการมีอะมานะฮ์ การพูดจริง และมีมรรยาทสวยงามดอกหรือ ?

70. หรือพวกเขากล่าวหาเขาว่าเป็นบ้า มิใช่เช่นนั้นดอก เขาได้นำความจริงมาให้พวกเขาแล้ว แต่ส่วนมากของพวกเขาเป็นผู้เกลียดชังความจริง(*1*)

(1)  ทั้ง ๆ ที่มีความกระจ่างแจ้งในการเผยแพร่ แต่ส่วนใหญ่ของพวกมุชรีกีน เกลียดชังสัจธรรมเพราะในจิตใจของพวกเขาหันเหออกจากความจริง

71. และหากว่าความจริงนั้นสอดคล้องอารมณ์ใฝ่ต่ำของพวกเขาแล้ว ชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในนั้นต้องเสียหายอย่างแน่นอน(*1*) แต่ทว่าเราได้นำข้อเตือนสติของพวกเขา (คืออัลกุรอาน) มาให้พวกเขาแล้ว แต่พวกเขาเป็นผู้หันหลังให้กับข้อเตือนสติของพวกเขา

(1)  คือระบบของโลกทั้งมวล ทั้งเบื้องสูงเบื้องล่างจะเสียหาย รวมทั้งมัคลูคทั้งหลายก็จะเสียหายไปด้วยเพราะความเสียหายของอารมณ์ใฝ่ต่ำของพวกเขา และการขัดแย้งของพวกเขา อิบนุกะซีร กล่าวว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมด เป็นที่ประจักษ์ถึงการไร้ความสามารถของปวงบ่าว และการแตกแยกกันทางความคิดเห็นและอารมณ์ของพวกเขา และเป็นที่แน่นอนอัลลอฮ์ ตะอาลา ทรงเป็นผู้สมบูรณ์ในคุณลักษณะของพระองค์ และการกระทำของพระองค์ทั้งมวล

72. หรือเจ้าขอค่าจ้าง(ในการเผยแพร่ศาสนา)จากพวกเขากระนั้นหรือ? (*1*) แต่การให้ค่าจ้างของพระเจ้าของเจ้านั้นเลิศยิ่งกว่า และพระองค์เท่านั้นทรงเป็นเลิศยิ่งในหมู่ผู้ประทานปัจจัยยังชีพ(*2*)

(1)  เพราะเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ยอมศรัทธา และนี่ก็เป็นการประณามอย่างรุนแรงแก่พวกเขาที่ไม่ยอมศรัทธาและเพราะมุฮัมมัดไม่ได้เรียกร้องค่าจ้างจากพวกเขา ดังนั้นทำไมพวกเขาจึงปฏิเสธ ต่อต้าน และทำร้ายเขา
(2)  คืออัลลอฮ์ ตะอาลา ทรงเป็นผู้ประทานริซกีที่เลิศยิ่ง เพราะพระองค์ทรงประทานให้โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน และคนอื่นให้โดยจุดมุ่งหมายเพื่อหวังการตอบแทน

73. และแท้จริงเจ้านั้นเป็นพวกชักชวนพวกเขาอย่างแน่นอนไปสู่แนวทางอันเที่ยงธรรม(*1*)

(1)  คือชักชวนแนะนำไปสู่ศาสนาอิสลามที่จะนำไปสู่ความสงบสุขในสวนสวรรค์

74. และแท้จริงบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อวันปรโลกนั้น พวกเขาเป็นผู้หันห่างจากแนวทางอันเที่ยงธรรม

75. และหากเราเมตตาพวกเขา และเราได้ปลดเปลื้องความทุกข์ยากออกจากพวกเขาแล้ว(*1*) แน่นอนพวกเขาก็ยังคงมั่วสุมอยู่ในความผยองของพงกเขาเช่นเดียวกับคนตาบอด(*2*)

(1)  คือได้ปลดเปลื้องเคราะห์กรรมที่ประสบกับพวกเขา เช่น ความแห้งแล้ง ความหิวโหย ฯลฯ
(2)  คือพวกเขาจะคงอยู่ในสภาพของการหลงผิด และล่วงละเมิดขอบเขตเช่นเดียวกับคนตาบอด

76. และโดยแน่แท้เราได้ทดสอบพวกเขาด้วยการลงโทษ (*1*) แต่พวกเขาก็หาได้นอบน้อมต่อพระเจ้าของพวกเขาไม่ และพวกเขาก็ไม่ยอมถ่อมตน (*2*)

(1)  คือเราจะทดสอบพวกเขาด้วยเคราะห์กรรมต่าง ๆ เช่น ความแห้งแล้ง และความหิวโหย
(2)  คือพวกเขาไม่ยอมวิงวอนขอต่อพระเจ้าของพวกเขาให้ปลดเปลื้องความทุกข์ยาก แต่พวกเขายังคงดื้อรั้นและหยิ่งผยอง

77. จนกระทั่งเมื่อเราเปิดประตูแห่งการลงโทษอันสาหัสแก่พวกเขา เมื่อนั้นแหละพวกเขาก็เป็นผู้ท้อถอยหมดหวังเสียแล้ว(*1*)

(1)  จนกระทั่งเมื่อความน่ากลัว ความสยดสยองของวันอาคิเราะห์ และการลงโทษของพระองค์ได้มายังพวกเขาแล้ว โดยที่พวกเขามิได้นึกคิดมาก่อนเลย เมื่อนั้นแหละพวกเขาหมดอาลัยตายยาก

78. และพระองค์เป็นผู้สร้างสัมผัสการฟังและการเห็น และหัวใจเพื่อเข้าใจแก่พวกเจ้า(*1*) แต่เเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าขอบคุณ

(1)  ในการที่พระองค์ทรงประทานสัมผัสดังกล่าวแก่พวกเขานั้น พวกเขามิได้ใช้มันให้เป็นประโยชน์แก่พวกเขาเลย

79. และพระองค์เป็นผู้ทรงแพร่พันธุ์ของพวกเจ้าในแผ่นดิน(*1*) และพวกเจ้าจะถูกรวบรวมให้กลับไปหาพระองค์(*2*)

(1)  คือทรงบังเกิดพวกเจ้า และทรงให้แพร่เผ่าพันธุ์ในแผ่นดินโดยสืบพันธุ์ต่อเนื่องกันมา
(2)  เพื่อตอบแทน และชำระบัญชี

80. และพระองค์เป็นผู้ทรงให้เป็นและทรงให้ตาย และพระองค์ทรงสิทธิในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกลางคืนกลางวัน(*1*)พวกเจ้ามิได้ใช้สติปัญญาพิจารณาดอกหรือ ?(*2*)

(1)  โดยให้กลางคืน และกลางวันยาวและสั้นตามฤดูกาล เพื่อเป็นหลักฐานชี้แนะถึงการมีของพระองค์ และเดชานุภาพของพระองค์
(2)  เพื่อพวกเจ้าจะได้รู้ว่าผู้ที่สามารถให้บังเกิดแต่เริ่มแรก ย่อมสามารถจะให้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากตายไปแล้ว

[ 1] [ 2] [ 3] [4] [ 5] [ 6] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved