ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


11. ซูเราะฮฺ ฮูด (Hud)

20. ชนเหล่านี้จะไม่รอดพ้น(จากการลงโทษ)ในแผ่นดินนี้ และสำหรับพวกเขาไม่มีผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์ การลงโทษแก่พวกเขาจะถูกเพิ่มเป็นทวีคูณ(*1*) พวกเขาไม่สามารถที่จะฟังได้และจะไม่เห็น(*2*)

(1)  การลงโทษแก่พวกเขาเหล่านั้นจะเพิ่มเป็นทวีคูณ เพราะพวกเขาได้กระทำไว้ และเพราะความดื้อดึงฝ่าฝืน
(2)  อัลลอฮ์ตะอาลา ทรงประทานการฟังและการเห็นให้แก่พวกเขา แต่พวกเขาหูหนวกจากการฟังสัจธรรม และตาบอดจากการปฏิบัติตาม พวกเขาจึงไม่ได้ประโยชน์อะไรจาการที่อัลลอฮ์ ตะอาลา ทรงประทานสิ่งสัมผัสให้แก่พวกเขา

21. ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาขาดทุน(*1*) และสิ่งที่พวกเขาอุปโลกน์ขึ้นนั้นก็ได้เตลิดหนีไปจากพวกเขา

(1)  พวกเขาขาดทุนในการได้รับความสุขทั้งในโลกดุนยาและโลกอาคิเราะฮ์ ขาดทุนในการได้รับความสุขแก่ตัวของพวกเขาเนื่องจากการเข้าไปเสวยทุกข์ในนรกญะฮันนัม

22. โดยแน่นอน แท้จริงพวกเขาเป็นผู้ขาดทุนยิ่งในอาคิเราะฮ์

23. แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและผู้ปฏิบัติความดีและสำรวมตนต่อพระเจ้าของพวกเขา ชนเหล่านั้นคือชาวสวรรค์ ซึ่งพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล

24. อุปมาของทั้งสองฝ่าย(*1*) ดังเช่นคนตาบอดและหูหนวก กับคนมองเห็นและได้ยิน ทั้งสองนี้จะเท่าเทียมกันหรือ พวกท่านมิได้ไตร่ตรองหรือ?

(1)  คือฝ่ายผู้ศรัทธากับฝ่ายปฏิเสธศรัทธา

25. และโดยแน่นอน เราได้ส่งนุห์ไปยังกลุ่มชนของเขา(*1*) (โดยกล่าวว่า) “แท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอันแน่ชัดแก่พวกท่านแล้ว

(1)  นี่คือเรื่องแรกที่อัลลอฮ์ ตะอาลา ทรงกล่าวไว้ในซูเราะฮ์นี้ คือเรื่องของนะบีนุห์กับกลุ่มชนของเขา

26. คือพวกท่านอย่าเคารพอิบาดะฮ์ผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์ แท้จริงฉันกลัวแทนพวกท่านถึงการลงโทษในวันอันเจ็บปวด

27. แล้วบรรดาบุคคลชั้นนำซึ่งปฏิเสธศรัทธาจากกลุ่มชนของเขากล่าวว่า “เรามิเห็นท่านเป็นอื่นใด นอกจากสามัญชนเช่นเรา และเรามิเห็นผู้ใดปฏิบัติตามท่าน นอกจากบรรดาผู้ต่ำช้าของพวกเราที่มีความคิดเห็นตื้น ๆ และเรามิเห็นว่าพวกท่านประเสริฐกว่าพวกเรา แต่เราคิดว่าพวกท่านเป็นพวกโกหก(*1*)

(1)  พวกเขาต้องการที่จะตอบโต้นะบีนุห์ 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก บุคคลที่ปฏิบัติตามตามนะบีนุห์นั้นเป็นชนชั้นต่ำ จะถือเอาเป็นแบบอย่างไม่ได้ ประเด็นที่สอง บุคคลเหล่านั้นเป็นพวกที่มีความคิดเห็นตื้น ๆ ไม่ได้พินิจพิจารณาถึงข้อเท็จจริงเสียก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อมิให้เป็นหลักฐานยืนยันแก่พวกเขาว่า ในกลุ่มชนของพวกเขานั้นมีผู้ศรัทธาต่อนะบีนุห์

28. เขา(นุห์) กล่าวว่า “โอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ย ! พวกท่านเห็นแล้วใช่ไหมว่า หากฉันมีหลักฐานอันแจ้งชัดจากพระเจ้าของฉัน และพระองค์ทรงประทานแก่ฉันซึ่งความเมตตาจากพระองค์(*1*)แล้วได้ถูกทำให้มืดมนแก่พวกท่าน(*2*) เราจะบังคับพวกท่านให้รับมันทั้ง ๆ ที่พวกท่านเกลียดชังมันกระนั้นหรือ?(*3*)

(1)  คือประทานฮิดายะฮ์จากพระองค์คือการเป็นนะบี
(2)  คือถูกบดบังจากแสงสว่างของการอีมาน
(3)  เราจะทำเช่นนั้นไม่ได้ เพราะไม่มีการบังคับในเรื่องของศาสนา

29. และโอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ย ! ฉันมิได้ร้องขอทรัพย์สินใดสำหรับการเยแพร่(*1*) แต่รางวัลของฉันอยู่ที่อัลลอฮ์ และฉันจะไม่เป็นผู้ขับไล่บรรดาผู้ศรัทธาดอก(*2*) แท้จริงพวกเขาจะเป็นผู้พบพระเจ้าของพวกเขา แต่ฉันเห็นว่าพวกท่านเป็นหมู่ชนผู้งมงาย(*3*)

(1)  คือมิได้ร้องขอค่าจ้างในการเผยแพร่และในการให้คำแนะนำ เพื่อพวกท่านจะกล่าวหาฉัน
(2)  ฉันจะไม่ขับไล่บรรดาผู้ศรัทธาที่อ่อนแอตามคำขอร้องของพวกท่าน
(3)  เพราะพวกท่านคิดว่าพวกท่านนั้นดีกว่าพวกเขา

30. และโอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ย ! ผู้ใดจะช่วยฉัน ณ ที่อัลลอฮ์หากฉันขับไล่พวกเขา พวกท่านไม่คิดบ้างดอกหรือ?

31. ฉันมิได้กล่าวแก่พวกท่านว่า ฉันมีขุมคลังของอัลลอฮ์(*1*) และฉันไม่รู้ถึงสิ่งพ้นญาณวิสัยและฉันมิได้กล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นมลัก และและมิได้กล่าวแก่บรรดาผู้ที่สายตาของพวกท่านเหยียดหยามว่า อัลลอฮ์จะไม่ทรงประทานความดีแก่พวกเขา(*2*) อัลลอฮ์ทรงรอบรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเขา แท้จริง ถ้าเป็นเช่นนั้น(*3*) ฉันจะอยู่ในหมู่ผู้อธรรมทั้งหลาย”

(1)  เพื่อพวกท่านจะได้เชื่อฟังปฏิบัติตามฉัน เพราะความร่ำรวยของฉัน
(2)  ฉันไม่กล่าวแก่บรรดาผู้อ่อนแอซึ่งพวกเขาศรัทธาต่อฉัน และพวกท่านเหยียดหยามพวกเขาเพราะความยากจนว่า อัลลอฮ์จะไม่ประทานฮิดายะฮ์และความสำเร็จแก่พวกเขา
(3)  คือถ้าฉันกล่าวเช่นนั้นก็จะเป็นผู้อธรรม สมควรที่จะได้รับการลงโทษ

32. พวกเขากล่าวว่า “โอ้นุห์เอ๋ย ! แน่นอนท่านได้โต้เถียงของเรามากเรื่องขึ้น ดังนั้น จงนำมาให้เราเถิดสิ่งที่สัญญากับเราไว้(*1*) ถ้าท่านอยู่ในหมู่ผู้สัตย์จริง”

(1)  คือต้องนำการลงโทษมาให้เราตามที่ท่านได้สัญญากับเราไว้ หากท่านเป็นผู้สัตย์จริงตามที่ท่านได้พูดไว้

33. เขา(นุห์) กล่าวว่า “แท้จริงอัลลอฮฺเท่านั้นที่จะทรงนำมันมายังพวกท่าน (*1*) หากพระองค์ทรงประสงค์ และพวกท่านจะไม่เป็นผู้รอดไปได้"

(1)  เรื่องการเร่งการลงโทษเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ตะอาลา ไม่ใช่เรื่องของฉัน หากพระองค์ทรงประสงค์ พระองค์ก็จะทรงนำมันมา

34. และคำสั่งสอนของฉันจะไม่เกิดประโยชน์แก่พวกท่าน ตามที่ฉันปรารถนาจะสั่งสอนพวกท่านถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์จะให้พวกท่านหลงผิด(*1*)พระองค์คือพระเจ้าของพวกท่าน และพวกท่านจะถูกนำกลับไปยังพระองค์”

(1)  คำแนะนำสั่งสอนของฉันจะไม่เกิดประโยชน์แก่พวกท่าน หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์จะให้ความทุกข์ยากและการหลงทางแก่พวกท่าน

35. หรือพวกเขา(กุฟฟารกุเรช) กล่าวว่า “เขา (มุฮัมมัด) ได้อุปโลกน์มันขึ้นมา” (มุฮัมมัด) จงกล่าวเถิดว่า “ถ้าฉันได้อุปโลกน์มันขึ้นมา ความผิดของฉันย่อมอยู่ที่ฉัน และฉันปลีกตัวอกจากสิ่งที่พวกท่านกระทำผิด”

36. และได้มีวะฮีแก่นุห์ว่า “แท้จริงจะไม่มีผู้ใดจากหมู่ชนของเจ้าศรัทธา เว้นแต่ผู้ที่ได้ศรัทธาแล้ว ดังนั้น เจ้าอย่าเศร้าหมองในสิ่งที่พวกเขากระทำ

37. และเจ้าจงสร้างเรือต่อหน้าเราและตามคำบัญชาของเรา(*1*) และอย่ามาพูด กับข้าถึงบรรดาผู้อธรรม(*2*) แท้จริงพวกเขาจะถูกจมน้ำตาย

(1)  ภายใต้การคุ้มครองและคำบัญชาของเรา
(2)  อย่ามาขอความช่วยเหลือให้แก่พวกอธรรม พวกเขาจะได้รับความหายนะอย่างแน่นอน

38. และเขาได้สร้างเรือ(*1*) และคราใดที่บุคคลชั้นนำจากหมู่ชนของเขาผ่าน เขา(นุห์) พวกเขาก็เยาะเย้ยเขา เขาก็จะกล่าวว่า “หากพวกท่านเยาะเย้ยพวก เรา แท้จริงเราก็จะเยาะเย้ยพวกท่านเช่นเดียวกับที่พวกท่านเยาะเย้ย(*2*)

(1)  และท่านนะบีนุห์ได้สร้างเรือ ในอายะฮ์นี้ใช้คำกริยาปัจจุบันกาล เพื่อให้ระลึกภาพของเหตุการณ์
(2)  หากพวกท่านเยาะเย้ยเราในวันนี้ เราก็จะเยาะเย้ยพวกท่านในวันหน้า เมื่อพวกท่านอยู่ในสภาพจมน้ำตาย

39. แล้วพวกท่านก็จะรู้ว่าผู้ใดที่การลงโทษอันอัปยศจะมายังเขา และการลงโทษอันยั่งยืนจะประสบแก่เขา(*1*)

(1)  การลงโทษที่อัปยศคือการจมน้ำตาย การลงโทษอันยั่งยืนคือการลงโทษในนรกญะฮันนัม

[ 1] [2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved