ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


99. ซูเราะฮฺ อัลซัลซะละฮฺ (Al-Zalzalah)
ความหมายโดยสรุป

เป็นบัญญัติมะดะนียะฮฺ มี 8 อายะฮฺ

ซูเราะฮฺ อัลซัลซะละฮฺ เป็นซูเราะฮฺ มะดะนียะฮฺ แต่ในสำนวนของซูเราะฮฺ คล้ายคลึงซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ เพราะในซูเราะฮฺมีการกล่าวถึงความน่ากลัว และความรุนแรงของวันกิยามะฮฺ ในที่นี้กล่าวถึงความหวั่นไหวและการสั่นสะท้านซึ่งจะเกิดขึ้นในยามอวสาน โดยที่สิ่งก่อสร้างที่สูงตระหง่านจะถูกกระแทก และภูเขาที่สูงทุกหนแห่งก็จะพังทะลายลงอย่างราบคาบ สิ่งที่น่าประหลาดและน่าฉงนสนเท่ห์แก่มนุษย์จะเกิดขึ้น เช่น แผ่นดินระบายสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาเช่นคนตาย และทรัพยากรที่มีค่า คือ ทอง, เงิน และแร่ธาตุต่าง ๆ และมันจะเป็นพยานแก่มนุษย์ทุกคนที่ได้กระทำไว้ โดยจะกล่าวว่า ท่านได้กระทำสิ่งนี้ไว้ในวันนั้น ฯลฯ ทั้งหมดนี้คือความมหัศจรรย์ของวันที่น่าสะพรึงกลัว นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการแยกย้ายของมนุษย์จากทุ่งมะฮฺชัรไปยังสวรรค์หรือนรก และแบ่งแยกมนุษย์ออกเป็นจำพวกต่าง ๆ คือ คนที่มีความทุกข์ และคนที่มีความสุข1. เมื่อแผ่นดินถูกให้ไหวอย่างสั่นสะท้านของมัน

2. และเมื่อแผ่นดินได้ระบายของหนักของมันออกมา (*1*)

(1)  เมื่อแผ่นดินได้เคลื่อนไหวและสั่นสะท้านอย่างรุนแรงอันเนื่องจากได้เกิดวันกิยามะฮฺขึ้นแล้ว มันจะไม่สงบและระงับการสั่นสะเทือนจนกว่าจะได้ระบายสิ่งของหนัก ๆ เช่น ขุมทรัพย์ที่ถูกสะสมไว้ และคนตายออกมา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้หมายถึงว่าการเป่าสังข์ครั้งแรกได้เกิดขึ้นแล้ว

3. และมนุษย์จะกล่าวว่า เกิดอะไรขึ้นแก่มันเล่า (*1*)

(1)  เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นมนุษย์จะถามออกมาด้วยความประหลาดใจว่า เกิดอะไรขึ้นแล้วเพราะเป็นการสั่นสะเทือนครั้งยิ่งใหญ่ สำหรับมนุษย์ที่ถามคำถามขึ้นเช่นนี้ เป็นมนุษย์ผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อวันกิยามะฮฺ ส่วนมนุษย์ผู้ศรัทธาย่อมทราบดีถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งจากการศรัทธาของเขา

4. ในวันนั้นมันจะบอกข่าวคราวของมัน

5. ว่าแท้จริงพระเจ้าได้มีบัญชาแก่มัน (*1*)

(1)  ในวันอันยากลำบากนั้น แผ่นดินจะบอกข่าวคราวของมนุษย์ทุกคน ที่กระทำความดีหรือความชั่วไว้บนผืนแผ่นดิน ทั้งนี้เพราะพระเจ้าของมันทรงอนุมัติให้มันบอกข่าวคราวที่ได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ มันจะร้องเรียนผู้ที่ฝ่าฝืนและกระทำผิด และมันจะขอบคุณผู้กระทำความดีและผู้จงรักภักดีและสรรเสริญการกระทำของเขา

6. ในวันนั้นมนุษย์จะกระจายออกมาเป็นหมู่ ๆ เพื่อพวกเขาจะถูกให้เห็นผลงานของพวกเขา (*1*)

(1)  ในวันนั้นมนุษย์ทั้งมวลจะกลับจากสภาพที่สำหรับการชำระสะสางบัญชีโดยกระจายออกมาเป็นหมู่ ๆ เพื่อจะได้เห็นผลงานของแต่ละคน สำหรับพวกที่เดินออกไปทางขวาก็จะเดินไปเข้าสวนสวรรค์ ส่วนผู้ที่เดินออกทางซ้ายก็จะเดินเข้าสู่นรกญะฮันนัม

7. ดังนั้นผู้ใดกระทำความดีหนักเท่าละอองธุลี เขาก็จะเห็นมัน

8. ส่วนผู้ใดกระทำความชั่วหนักเท่าละอองธุลีเขาก็จะเห็นมัน (*1*)

(1)  ดังนั้นผู้ใดที่กระทำความดีเอาไว้มีน้ำหนักเท่าละอองธุลี เขาก็จะพบมันในสมุดบันทึกของเขาเพื่อได้รับการตอบแทนในวันกิยามะฮฺ สำหรับผู้ที่กระทำความชั่วมีน้ำหนักเท่าละอองธุลี เขาก็จะได้พบมันในสมุดบันทึกของเขา เพื่อแก่การตอบแทนเช่นกัน ทั้งนี้เป็นการสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า อัลลอฮฺจะไม่ทรงหลงเหลือจากการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ซึ่งตรงกับคำตรัสของพระองค์ที่ว่า “แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงอยุติธรรมแม้มีน้ำหนักเท่าละอองธุลี” (อันนิซาอฺ 40)

[1]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved