ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


97. ซูเราะฮฺ อัลก็อดร (Al-Qadr)
ความหมายโดยสรุป

เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 5 อายะฮฺ

ซูเราะฮฺ อัลก็อดรฺ เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ ซึ่งกล่าวถึงการเริ่มประทานอัลกุรอานอัลอะซีมลงมา และได้กล่าวถึงความประเสริฐของคืนอัลก็อดรฺที่มีเหนือกว่าวันอื่น ๆ และเดือนอื่น ๆ โดยที่ในคืนนั้นมีรัศมีแสงสว่าง และความกระจ่างแจ้งอันศักดิ์สิทธิ์ และกลิ่นไอแห่งความเมตตาของพระเจ้าได้แผ่คลุมไปยังปวงบ่าวของพระองค์ผู้ศรัทธา เป็นการให้เกียรติในคืนแห่งการพระราชทานอัลกุรอานอันชัดแจ้ง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการลงมาของมะลาอิกะฮฺผู้ทรงคุณธรรมจนกระทั่งรุ่งอรุณ โอ้มันช่างเป็นคืนที่ยิ่งใหญ่เสียจริง ๆ เป็นคืนที่ดียิ่ง ณ ที่อัลลอฮฺกว่าหนึ่งพันเดือน1. แท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอัลก็อดรฺ (*1*)

(1)  คือเราได้ประทานอัลกุรอานที่เป็นมหัศจรรย์ลงมาในคืนแห่งการกำหนด และชี้ขาดกิจการต่าง ๆ และเป็นคืนอันมหาประเสริฐ ความหมายของการประทานอัลกุรอานลงมา คือการประทานลงมาจากอัลลูหฺอัลมะฮฺฟูซ สู่ชั้นฟ้าแห่งโลกดุนยา คือบัยตุลอิซซะฮฺ จากนั้นญิบรีล อะลัยฮิสสลามจะเป็นผู้นำมาให้แก่ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม แล้วแต่เหตุการณ์เป็นระยะเวลาถึง 23 ปี

2. และอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าคืนอัลก็อดรฺนั้นคืออะไร (*1*)

(1)  อัลคอซินกล่าวว่า ในคำถามนี้เป็นเชิงให้เกียรติและความสำคัญและทำให้อยากรู้ถึงข่าวคราวที่จะเกิดขึ้น กล่าวคืออะไรเล่าที่จะทำให้เจ้ารู้ได้ว่า คืนอัลก็อดรฺนั้นมีคุณค่า และความดีอย่างไร?

3. คืนอัลก็อดรฺนั้นดียิ่งกว่าหนึ่งพันเดือน

4. บรรดามะลาอิกะฮฺและอัลรูฮฺ (ญิบริล) จะลงมาในคืนนั้น โดยอนุมัติแห่งพระเจ้าของพวกเขาเนื่องจากกิจการ-ทุกสิ่ง

5. คืนนั้นมีความศานติจนกระทั่งรุ่งอรุณ (*1*)

(1)  แล้วพระองค์ทรงกล่าวถึง คุณค่าและความดีของคืนอัลก็อดรฺไว้ 3 ประการด้วยกันคือ1. คืนอัลก็อดรฺนั้นเป็นคืนที่มีเกียรติและความดีงามมากหลาย มีคุณค่าเท่ากับหนึ่งพันเดือน มุญาฮิดกล่าวว่า การทำความดี การถือศิลอด และการละหมาดกลางคืนในวันนั้นดียิ่งกว่าหนึ่งพันเดือน 2. ในคืนวันนั้นบรรดามะลาอิกะฮฺและญิบรีลจะลงมาบนหน้าแผ่นดินด้วยอนุมัติแห่งพระเจ้าของพวกเขาอันเนื่องจากกิจการทุกๆ สิ่งที่อัลลอฮฺทรงกำหนด และลิขิตในปีนั้นจนกระทั่งปีต่อไป 3. ในคืนวันนั้น ความศานติจะมีขึ้นตั้งแต่เริ่มของวันนั้นจนกระทั่งรุ่งอรุณ บรรดามะลาอิกะฮฺ จะขอความศานติให้แก่บรรดามุอฺมินให้พ้นจากความชั่วร้ายต่าง ๆ

[1]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved