ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


96. ซูเราะฮฺ อัลอะลัก (Al-Alaq)
ความหมายโดยสรุป

เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 19 อายะฮฺ

ซูเราะฮฺ อัลอะลัก หรือซูเราะฮฺ “อิกเราะฮฺ” เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ กล่าวถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

    1. การเริ่มลงของอัลวะฮียฺ ให้แก่นะบีคนสุดท้ายคือมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
    2. การละเมิดขอบเขตของมนุษย์ และการไม่เชื่อฟังต่อพระบัญชาของอัลลอฮฺ
    3. เรื่องของมนุษย์ชั่วช้า “อะบีญฮฺลฺ ในการขัดขวางท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มิให้กระทำละหมาด

ซูเราะฮฺได้เริ่มด้วยการสาธยายความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่มีต่อร่อซูลของพระองค์ด้วยการประทานอัลกุรอาน “ปาฏิหาริย์ที่จีรัง และกล่าวถึง...ความโปรดปรานครั้งแรกขณะที่ท่านนะบี กำลังเคารพภักดีพระเจ้าของเขา ณ ถ้ำฮิรอดฺ โดยที่วะฮียฺถูกประทานลงมาด้วยอายาตฺดังนี้ “จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิดจนกระทั่ง ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้”

แล้วซูเราะฮฺได้กล่าวถึงการละเมิดขอบเขตของมนุษย์ ในการดำรงชีวิตนี้ด้วยพลังและความมั่งคั่งและการขัดขืนคำสั่งของเขาต่อข้อใช้ข้อห้ามของอัลลอฮฺ อันเนื่องมาจากความมั่งมีของเขา ความจริงแล้วจำเป็นที่เขาจะต้องขอบคุณพระเจ้าของเขาต่อความโปรดปรานที่เขาได้รับ มิใช่ด้วยการเนรคุณ และได้กล่าวเตือนเขาให้กลับไปหาพระเจ้าของเขาเพื่อหวังการตอบแทน “มิใช่เช่นนั้น แท้จริงมนุษย์นั้นย่อมจะละเมิดขอบเขต เนื่องเพราะเขาคิดว่าเขาพอเพียงแล้ว แท้จริงยังพระเจ้าของเจ้านั้นคือการกลับไป”

ต่อมาซูเราะฮฺได้กล่าวถึงเรื่องเขา “อะบีญะฮฺลฺ” ซึ่งเป็นฟิรเอานฺของประชาชาตินี้ เขาขู่เข็ญและคุกคามท่านร่อซูล และห้ามปรามท่านมิให้ทำละหมาด เพื่อแสดงความมีชัยแด่รูปปั้นและเจว็ดทั้งหลาย “เจ้าเห็นแล้วมิใช่หรือผู้ที่ขัดขวาง บ่าวคนหนึ่งเมื่อเขากำลังละหมาด”1. จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด

2. ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด

3. จงอ่านเถิด และพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง

4. ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา

5. ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ (*1*)

(1)  ตั้งแต่อายะฮฺที่หนึ่งถึงอายะที่ห้าเป็นอายาตของอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาเป็นครั้งแรก ขณะที่ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หลบเข้าไปอยู่ในอุโมงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการบูชาเจว็ดของผู้คนในขณะนั้นและเพื่อแสวงหาสัจธรรมในการค้นหาพระเจ้าที่แท้จริง ห้าอายาตของอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาเป็นครั้งแรกนี้นับได้ว่าเป็นความเมตตา และความโปรดปรานครั้งแรกที่อัลลอฮฺทรงประทานให้แก่ปวงบ่าวเป็นการเตือนให้ตระหนักว่ามนุษย์ถูกบังเกิดมาจากก้อนเลือด และด้วยการให้เกียรติโดยทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้และให้วิชาความรู้แก่เขา ซึ่งเป็นปมเด่นที่มนุษย์มีเหนือมะลาอิกะฮฺ

6. มิใช่เช่นนั้นแท้จริงมนุษย์นั้น ย่อมจะละเมิดขอบเขต

7. เนื่องเพราะเขาคิดว่าเขาพอเพียงแล้ว

8. แท้จริงยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นคือ การกลับไป (*1*)

(1)  เป็นความจริงทีเดียวว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้ล่วงละเมิดขอบเขต ปฏิบัติตามอารมณ์ใฝ่ต่ำ และหยิ่งยะโสโอหังต่อพระเจ้าของเขา เมื่อเห็นว่าตนเองนั้นพอเพียงแล้ว คือร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทอง และเป็นที่แน่นอนที่สุดว่ามนุษย์ย่อมจะกลับไปหาพระเจ้าของเขา เพื่อจะได้รับการตอบแทนตามผลงานของเขา นักตัฟซีรกล่าวว่า ตั้งแต่อายะฮฺที่ 6 ถึงอายะฮฺที่ 19 ถูกประทานลงมาหลังจาก 5 อายะฮฺแรก เป็นเวลานานพอสมควร ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมของอะบูญะฮฺลฺซึ่งเป็นผู้ละเมิดหยิ่งยะโสโอหัง เมื่อเขาคิดว่าเขามีทรัพย์สินเงินทองมากมาย เขาจึงคิดอาฆาตมาดร้ายที่จะทำร้ายท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

9. เจ้าเห็นแล้วมิใช่หรือ ผู้ที่ขัดขวาง

10. บ่าวคนหนึ่ง เมื่อเขากำลังละหมาด (*1*)

(1)  นับได้ว่าเป็นเรื่องประหลาดจากสภาพของอะบูญะฮฺลฺผู้ต่ำช้าเลวทราม ซึ่งเขาได้ห้ามบ่าวของอัลลอฮฺ (มุฮัมมัด) มิให้ทำการละหมาด

11. เจ้าคิดบ้างไหมว่า หากบ่าวผู้นั้นอยู่บนแนวทางที่ถูกต้อง (*1*)

(1)  เจ้าไม่คิดบ้างหรือว่า หากว่าบ่าวผู้นั้นคือท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งเจ้าห้ามเขามิให้ทำละหมาดนั้นเป็นคนดีอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องในคำพูดและการกระทำของเขา

12. หรือใช้ให้ผู้คนมีความยำเกรง (*1*)

(1)  หรือว่าบ่าวผู้นี้เป็นผู้ใช้ให้ผู้คนให้มีความบริสุทธิ์ใจ และให้มีการเตาฮีด และเรียกร้องไปสู่การฮิดายะฮฺ แล้วทำไมเจ้าจึงห้ามปรามเขา

13. เจ้าคิดบ้างไหมว่า หากเขาปฏิเสธ และผินหลังให้

14. เขาไม่รู้ดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮฺ นั้นทรงเห็น (*1*)

(1)  มุฮัมมัด จงบอกเราซิว่า ถ้าเขาปฏิเสธอัลกุรอาน และผินหลังให้กับการอีมาน และเขาผู้นั้นไม่รู้ดอกหรือว่าอัลลอฮฺทรงสอดส่องสภาพการ์ณของเขา ทรงรู้เห็นการกระทำของเขา แล้วพระองค์จะทรงตอบแทนการงานของเขาให้แก่เขา

15. มิใช่เช่นนั้น ถ้าเขายังไม่หยุดยั้ง เราจะจิกเขาที่ขม่อมอย่างแน่นอน

16. ขม่อมที่โกหกที่ประพฤติชั่ว (*1*)

(1)  มนุษย์ชั่วคนนี้ คืออะบูญะฮฺลฺ จงระงับการกระทำอันชั่วร้ายของเขาเสีย มิฉะนั้นแล้วเราจะจิกที่ขม่อมแล้วกระชากลากไปโยนสู่ไฟนรกขม่อมของคนที่โกหก คนชั่ว และมีความผิดอย่างมากมาย

17. แล้วให้เขาเรียกที่ประชุมของเขา

18. เราก็จะเรียกผู้คุมนรก

19. มิใช่เช่นนั้น เจ้าอย่าได้เชื่อฟังมัน แต่จงสุญูด และเข้า (*1*)

(1)  มนุษย์ชั่วคนนี้จงระวังไวเถิด และเจ้ามุฮัมมัดอย่าได้ไปเชื่อฟังมันในสิ่งที่มันเรียกร้อง เจ้ามิได้กระทำระหมาดและเจ้าจงทำการสุญูดของเจ้าและทำละหมาดของเจ้าต่อไปเถิด และแสวงหาหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺต่อไป มีรายงานฮะดีษกล่าวว่า “เวลาที่บ่าวมีความใกล้ชิดกับพระเจ้าของเจ้ามากที่สุดก็คือขณะที่เขากำลังสุญูด”

[1]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved