ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


95. ซูเราะฮฺ อัตตีน (At-Tin)
ความหมายโดยสรุป

เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 8 อายะฮฺ

ซูเราะฮฺ อัตตีน เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ ที่กล่าวถึงเรื่องสำคัญสองเรื่อง คือ

    1. การให้เกียรติของอัลลอฮฺแก่มนุษย์
    2. เรื่องการศรัทธา การชำระสอบสวน และการตอบแทน

ซูเราะฮฺเริ่มต้นด้วยการสาบานต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีเกียรติ ซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลาทรงกำหนดให้เป็นสถานที่เพื่อการประทานอัลวะฮียฺ แก่บรรดานะบี และร่อซูลของพระองค์ สถานที่เหล่านั้นคือ “บัยตุลมักดิส ภูเขาฏร และมักกะฮฺอัลมุกัรเราะมะฮฺ” โดยที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงยกย่องให้เกียรติแก่มนุษย์ทรงบังเกิดเขาในรูปแบบที่สวยงามยิ่ง และเมื่อไม่ขอบคุณความโปรดปรานของพระองค์แล้ว พระองค์ก็จะให้เขากลับสู่สภาพที่ตกต่ำยิ่ง “ขอสาบานด้วยต้นมะเดื่อ และต้นมะกอก และด้วยภูเขาฏรซีนาย และด้วยเมืองนี้ที่ปลอดภัย”

ซูเราะฮฺได้ตำหนิคนกาฟิรที่ปฏิเสธวันแห่งการฟื้นคืนชีพและวันชุมนุม หลังจากที่หลักฐานอันชัดแจ้งได้บ่งชี้ถึงเดชานุภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลก ในการสร้างมนุษย์ในรูปแบบที่สวยงามยิ่ง “โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์ในรูปแบบที่สวยงามยิ่ง”

ซูเราะฮฺจบลงด้วยการชี้แจงถึงความยุติธรรมของอัลลอฮฺ ด้วยการตอบแทนความดีแก่บรรดาผู้ศรัทธา และลงโทษพวกปฏิเสธศรัทธา “ดังนั้นอะไรเล่าเขาจึงปฏิเสธเจ้าหลังจากนี้เกี่ยวกับการตอบแทน มิใช่อัลลอฮฺดอกหรือเป็นผู้ตัดสินใจที่ดีเยี่ยมในหมู่ผู้ตัดสินทั้งหลาย” ในการนี้เป็นการยืนยันถึงการตอบแทน และการฟื้นคืนชีพ1. ขอสาบานด้วยต้นมะเดื่อและต้นมะกอก

2. และด้วยภูเขาฎูรซีนาย

3. และด้วยเมืองนี้ที่ปลอดภัย (*1*)

(1)  นี่คือการสาบานด้วยสิ่งสำคัญอีก 4 อย่าง ซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงให้ความสำคัญ คือ ต้นมะเดื่อเป็นผลไม้ที่รู้จักกันดีในภาษาอาหรับว่า “อัตตีน” และต้นมะกอกหรือ “อัซซัยตูน” ผลไม้ของมันใช้กินและกลั่นเป็นน้ำมันก็ได้ และภูเขาฎรซีนาย หรือ ฎริซีนีน คือ ภูเขาซีนายอยู่ในปาเลสไตน์ ณ ที่นั้นมีเหตุการณ์ทางประวัติที่สำคัญคือ อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงสนทนากับนะบีมูซา และทรงสาบานด้วยนครมักกะฮฺ หรือุมมุลกุรอ ซึ่งมีบัยตุลลอฮฺ และรอบๆเมืองเป็นเขตหวงห้าม

4. โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่ง

5. แล้วเราได้ให้เขากลับสู่สภาพที่ตกต่ำยิ่ง (*1*)

(1)  สามอายะฮฺต่อมาซึ่งเป็นคำตอบของการสาบานข้างต้น เป็นปรากฎการแห่งเดชานุภาพและความรอบรู้และความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่มีต่อปวงมนุษย์ คือเราได้สร้างชนิดของมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่ง มีคุณลักษณะที่ดีและสมบูรณ์ยิ่ง อวัยวะแต่ละส่วนสอดคล้องซึ่งกันและกัน แต่แล้วเพราะเหตุที่เขามิได้ไปปฎิบัติหน้าที่ตามที่เราได้บังเกิดเขามา และเขามิได้ขอบคุณต่อนิอฺมะฮฺที่เขาได้รับจากพระเจ้าของเขาเราจึงได้ให้เขากลับไปสู่สภาพที่ตกต่ำยิ่งคือ นรกชั้นต่ำสุด หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ เราได้ให้เขาไปสู่สภาพแก่ชรา ไร้สมรรถภาพ หลังจากที่เขาเคยเป็นคนหนุ่มมีร่างกายแข็งแรง

6. นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบสิ่งดีงามทั้งหลาย โดยที่สำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (*1*)

(1)  นอกจากบรรดามุอฺมิน ผู้ยำเกรง ซึ่งมีลักษณะรวมระหว่างการอีมานและกระทำความดี สำหรับพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับรางวัลเป็นการตอบแทนตลอดไปอย่างไม่มีสิ้นสุดคือ สวนสวรรค์ที่พำนักของผู้ยำเกรง

7. ดังนั้น อะไรเล่าเขาจึงปฏิเสธเจ้า หลังจากนี้เกี่ยวกับการตอบแทน (*1*)

(1)  หลังจากหลักฐานอันชัดเจนอย่างนี้แล้ว อะไรเล่าถึงทำให้มนุษย์ปฏิเสธต่อวันแห่งการตอบแทน

8. มิใช่อัลลอฮฺดอกหรือ เป็นผู้ตัดสินที่ดีเยี่ยมในหมู่ผู้ตัดสินทั้งหลาย (*1*)

(1)  ดังนั้นอัลลอฮฺมิใช่ผู้ทรงบังเกิด และทรงทำให้เป็นที่สวยงามยิ่ง และทรงเป็นผู้ที่ทรงยุติธรรมดีเยี่ยมในการตัดสินระหว่างมนุษย์ดอกหรือ? มีรายงานหะดีษกล่าวว่า “เมื่อท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อ่านถึงอายะฮฺนี้ ท่านจะกล่าวว่า แน่นอนที่สุดและข้าพระองค์เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้เป็นพยานทั้งหลายในเรื่องนี้"

[1]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved