ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


94. ซูเราะฮฺ อัลอินซิรอฮฺ (Al-Sharh)
ความหมายโดยสรุป

เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 8 อายะฮฺ

ซูเราะฮฺ อัลอินชิรอหฺ เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ กล่าวถึงตำแหน่งอันมีเกียรติของท่านร่อซูลและสถานะอันสูงส่งของท่าน ณ ที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ซูเราะฮฺได้กล่าวถึงความโปรดปรานอันมากหลายของอัลลอฮฺที่มีต่อบ่าวและร่อซูลของพระองค์ มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ทั้งนี้ด้วยการเปิดหัวอกของท่านเพื่อการอีมาน ทำให้หัวใจของท่านมีรัศมีด้วยปรัชญาและความรู้ และทำให้ท่านบริสุทธิ์จากบาปต่างๆ และความผิดต่างๆ ทั้งหมดนี้ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อปลอบใจแก่ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จากการที่ท่านต้องการเผชิญกับการทำร้ายของหมู่ชนที่ชั่วช้าสาระเลว “เรามิได้เปิดหัวอกของเจ้าแก่เจ้าดอกหรือ? และเราได้ปลดเปลื้องภาระหนักของเจ้าออกจากเจ้าแล้ว ซึ่งเป็นภาระหนักอึ้งบนหลังของเจ้า”

แล้วซูเราะฮฺได้กล่าวถึงการเชิดชูตำแหน่งอันสูงแก่ท่านร่อซูล และยกสถานะของท่านให้สูงทั้งในดุนยา และอาคิเราะฮฺ และให้ชื่อของท่าน ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ต่อเข้าด้วยกันกับพระนามของอัลลอฮฺ ตะอาลา”และเราได้ยกย่องให้แก่เจ้าแล้วซึ่งการกล่าวถึงเจ้า”

ซูเราะฮฺได้กล่าวถึงการเรียกร้องเชิญชวนของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ขณะที่อยู่ในนครมักกะฮฺ ต้องเผชิญกับความยากลำบาก และความหวาดกลัว พร้อมกับบรรดามุอฺมิน จากการกระทำของพวกปฏิเสธศรัทธาที่ไม่ยอมศรัทธา โดยแจ้งให้ท่านทราบถึงว่า การปลดเปลื้องความทุกข์ยาก และชัยชนะที่จะได้รับเหนือศัตรูนั้นใกล้เข้ามาแล้ว ฉะนั้น แท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่ายดาย

ซูเราะฮฺได้จบลงด้วยการกล่าวเตือนท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮฺฮิวะซัลลัม ได้จัดเวลาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ หลังจากเสร็จสิ้นหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนา ทั้งนี้เป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺที่ได้ประทานความโปรดปรานให้แก่ท่าน “ดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้น(จากงานหนึ่งแล้ว) ก็จงลำบากต่อไป และยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นก็จงมุ่งปรารถนาเถิด”1. เรามิได้เปิดหัวอกของเจ้าแก่เจ้าดอกหรือ ?

2. และเราได้ปลดเปลื้องภาระหนักของเจ้าออกจากเจ้าแล้ว

3. ซึ่งเป็นภาระหนักอึ้งบนหลังของเจ้า

4. และเราได้ยกย่องให้แก่เจ้าแล้ว ซึ่งการกล่าวถึงเจ้า (*1*)

(1)  ความโปรดปรานอีก 3 ประการ ที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงประทานให้แก่ร่อซูลของพระองค์คือ1. การเปิดหัวอกให้ได้รับการฮิดายะฮุ และการอีมาน และแสงสว่างแห่งอัลกุรอาน2. การยกโทษเล็ก ๆ น้อยให้แก่ท่าน ส่วนการทำบาปใหญ่ ๆ นั้นจะไม่เกิดขึ้นกับท่านเพราะอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงคุ้มครองท่านอยู่ตลอดเวลา การปลดเปลื้องภาระหนักหมายถึงการอภัยโทษให้แก่ท่าน3. การยกย่องให้แก่ท่านหมายถึงการกล่าวถึงชื่อของท่านในเวลากล่าวตะชะฮุดในเวลานั้นตะฮียาตในวเลาอะซานในเวลาอิกอมะฮฺ และในการแสดงคุตบะฮฺ

5. ฉะนั้นแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย

6. แท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย (*1*)

(1)  ในสองอายะฮฺนี้คือ ข่าวดีว่าการปลดเปลื้อง หรือการผ่อนคลายจากภาระอันหนักนั้นใกล้เข้ามาแล้วสำหรับท่าน และบรรดาสาวกของท่าน ทั้งนี้หลังจากพวกเขาได้ประสบกับความเหนื่อยยากอย่างโชกโชน

7. ดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้น (จากงานหนึ่งแล้ว) ก็จงลำบากต่อไป

8. และยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นก็จงมุ่งปรารถนาเถิด (*1*)

(1)  นี่คือแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตของมุสลิมได้ถูกกำหนดให้แก่ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เพื่อให้ท่านและบรรดามุสลิมยึดถือปฏิบัติ จนกระทั่งจะบรรลุชัยชนะคือได้รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทน และให้พ้นจากไฟนรกคือเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นจากกิจกรรมทางด้านศาสนาก็จงลำบากต่อไปในการกิจกรรมเกี่ยวกับโลกดุนยา และเมื่อเสร็จสิ้นจากกิจกรรมทางโลกดุนยาก็จงลำบากต่อไปเพื่อกิจกรรมทางด้านศาสนาเพื่อโลกอาคิเราะฮฺ กล่าวคือ เช่นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นจากการทำละหมาดแล้วก็จงลำบากต่อไปด้วยการซิกรุลลอฮฺ และการวิงวอนขอดุอาอฺ หลังจากนั้นก็จงลำบากต่อไปเพื่อการทำมาหากิน ดังกล่าวนี้เจ้าจงตั้งเจตนาและความมุ่งมาตรปรารถนาเพื่ออัลลอฮฺ ตะอาลา องค์เดียวเท่านั้น มิใช่เพื่อหวังการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาแต่เพียงอย่างเดียว

[1]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved