ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


84. ซูเราะฮฺ อัลอินชิก๊อก (Al-Inshiqaq)
ความหมายโดยสรุป

เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 25 อายะฮฺ

ซูเราะฮฺ อัลอินซิก็อก เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ ที่สาธยายถึงความน่ากลัวของวันกิยามะฮฺ เช่นเดียวกับเรื่องของซูเราะฮฺ มักกียะฮฺอื่น ๆ ซึ่งกล่าวถึงหลักการณ์อะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ

ซูเราะฮฺได้เริ่มกล่าวถึงภาพลักษณ์ของโลกอาคิเราะฮฺบางภาพ โดยวาดภาพความปั่นป่วนที่จะเกิดขึ้น ในจักรวาลขณะที่ยามอวสานเกิดขึ้น “เมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออก และมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมัน และมันจำเป็นต้องกระทำเช่นนั้น และเมื่อแผ่นดินถูกแผ่ให้กว้าง และมันได้ปลดเปลื้องสิ่งที่อยู่ในมันออกมา และมันก็ว่างเปล่า และมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจำเป็นต้องกระทำเช่นนั้น”

แล้วซูเราะฮฺได้กล่าวถึงการสร้างมนุษย์ ซึ่งเหนื่อยยากในการที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพ และความเป็นอยู่ของเขา เพื่อนำไปเสนอในวันอาคิเราะฮฺสิ่งที่เขาปรารถนาไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่ว ความดีหรือความชั่วแล้ว ณ ที่นั่นจะมีการตอบแทนอย่างยุติธรรม “โอ้มนุษย์เอ๋ย แท้จริงเจ้าต้องพากเพียรไปสู่พระเจ้าของเจ้าอย่างทรหดอดทน แล้วเจ้าจึงจะพบพระองค์ ส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขา ให้ทางเบื้องขวาของเขา เขาก็จะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายดาย”

ซูเราะฮฺได้กล่าวถึงท่าทีของพวกมุชริกีนที่มีต่ออัลกุรอานนี้ และได้สาบานว่าพวกเขาจะต้องพบกับความน่ากลัว และความยากลำบาก และว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับภยันตรายและความหวาดหวั่นในวันกิยามะฮฺนั้น ซึ่งทรัพย์สมบัติ และลูกหลานจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่เขาเลย “ข้าขอยืนยันการสาบานด้วยยามตะวันยอแสง และด้วยกลางคืนที่มันรวมให้ชุมนุมกันและด้วยดวงจันทร์ เมื่อมันเต็มดวง แน่นอนพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่ง”

ซูเราะฮฺได้จบลงด้วยการกล่าวเตือนพวกมุชริกีนโดยที่พวกเขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺทั้งๆ ที่มีสัญญาณอันชัดแจ้งและหลักฐานอย่างชัดเจน และได้แจ้งข่าวแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดในนรกญะฮันนัม “มีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเขา พวกเขาจึงไม่ศรัทธาและเมื่ออัลกุรอานได้ถูกอ่านให้พวกเขาฟัง พวกเขาก็สุญูด แต่ตรงกันข้ามพวกปฏิเสธศรัทธานั้น พวกเขาไม่ยอมศรัทธาและอัลลอฮฺทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาปิดบังไว้ ดังนั้น เจ้า (มุฮัมมัด) จงแจ้งแก่พวกเขา ถึงการลงโทษอันเจ็บปวด นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและการทำความดีทั้งหลาย สำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัล (การตอบแทน) อย่างไม่มีสิ้นสุด”1. เมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออก

2. และมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจำต้องกระทำเช่นนั้น (*1*)

(1)  อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงแจ้งให้ทราบว่าเมื่อชั้นฟ้าได้แยกออกจากันเป็นสัญญาแจ้งถึงถึความหายนะของจักรวาล และมันจะเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าของมัน และมันจะยอมจำนนต่อคำประกาศิตของพระองค์ และมันจำต้องเชื่อฟังและจงรักภักดี แล้วมันก็แตกแยกออกจากกัน

3. และเมื่อแผ่นดินถูให้แผ่กว้าง

4. และมันได้ปลดเปลื้องสิ่งที่อยู่ในมันออกมา และมันก็ว่างเปล่า

5. และมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมัน และมันจำต้องกระทำเช่นนั้น (*1*)

(1)  และเมื่อแผ่นดินได้แผ่กว้างอย่างราบเรียบ เพราะไม่มีสิ่งก่อสร้างและภูเขามันจะคายสิ่งที่อยู่ในมันออกมา เช่น คนตาย ขุมทรัพย์ต่าง ๆ และแร่ธาตุต่าง ๆ เช่นเดียวกันที่คนท้องคลอดบุตรออกมา และมันจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าของมัน มันจะยอมจำนนต่อคำประกาศิตของพระองค์ และมันจำต้องเชื่อฟังและจงรักภักดี

6. โอ้มนุษย์เอ๋ย แท้จริงเจ้าต้องพากเพียรไปสู่พระเจ้าของเจ้าอย่างทรหดอดทนแล้วเจ้าจึงจะพบพระองค์

7. ส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องขวาของเขา

8. เขาก็จะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายดาย

9. และเขาจะกลับไปยังครอบครัวของเขาด้วยความดีใจ (*1*)

(1)  โอ้มนุษย์เอ๋ย เจ้าจงพากเพียรพยายามและขะมักเขม้นด้วยการกระทำงานของเจ้าเถิด ซึ่งบั้นปลายของมันคือความตาย วันเวลาได้หมุนเวียนไป เจ้าก็กำลังวิ่งไปสู่ความตาย แล้วเจ้าก็จะไปพบกับพระเจ้าของเจ้าและพระองค์จะทรงตอบแทนผลงานของเจ้า ถ้าผลงานดีก็จะได้รับการตอบแทนที่ดี ถ้าผลงานชั่วก็จะได้รับการตอบแทนที่ชั่ว ส่วนผู้ที่ได้รับบันทึกของเขาด้วยมือขวาของเขา นี่คือสัญญาณแห่งความสุข การชำระสอบสวนก็จะเป็นไปอย่างง่ายดายสะดวกสบาย แล้วเขาก็จะกลับไปหาครอบครัวของเขาในสวนสวรรค์ด้วยความอิ่มเอิมและยินดีปรีดา

10. และส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องหลังของเขา

11. แล้วเขาก็จะร้องเรียกหาความหายนะ

12. และเขาจะเข้าไปในเปลวเพลิง

13. แท้จริงเขา (ในโลกดุนยา) เคยว่าเริงอยู่กับครอบครัวของเขา

14. แท้จริงเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับมา (หาอัลลอฮฺ) อีกเป็นอันขาด

15. พึงรู้เถิดว่า แท้จริงพระเจ้าของเขาทรงสอดส่องเขาอยู่เสมอ (*1*)

(1)  สำหรับผู้ที่ได้รับบันทึกของเขาด้วยมือซ้ายทางเบื้องหลังของเขา นี่คือสัญญาณแห่งความทุกข์ เขาก็จะตะโกนร้องขอความหายนะ และมุ่งหวังว่าความตายหรือความวิบัติจงประสบแก่เขาเสียดีกว่า และเขาจะเข้าไปอยู่ในกองเพลิงที่ลุกโชน และทนทุกข์ทรมานอยู่ในนั้น เพราะเขาขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานั้นเขาร่าเริงสนุกสนานอยู่กับครอบครัวของเขาหลงลืมและเผลอไผลไม่คิดถึงบั้นปลายและไม่เคยนึกถึงโลกอาคิเราะฮฺ คิดแต่เพียงว่าเขาจะไม่กลับไปหาพระเจ้าของเขาและอัลลอฮฺจะไม่ให้เขามีชีวิตขึ้นมาอีกหลังจากความตายไปแล้ว เพื่อการชำระสอบสวนและการตอบแทน แน่นอนอัลลอฮฺจะให้เขามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อตอบแทนการงานทั้งหมดของเขาที่ดีและที่ชั่วเพราะพระองค์ทรงสอดส่องต่อปวงบ่าวไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นไปจากพระองค์ได้

16. ข้าขอยืนยันการสาบานด้วยยามตะวันยอแสง

17. และด้วยกลางคืนที่มันรวมให้ชุมนุมกัน

18. และด้วยดวงจันทร์เมื่อมันเต็มดวง (*1*)

(1)  อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงยืนยันการสาบานด้วยสามสภาพของกาลเวลา คือ เมื่อยามตะวันยอแสงหลังจากดวงอาทิตย์ตกไปแล้ว ด้วยกาลเวลากลางคืนขณะที่ทุก ๆ ชีวิตมารวมกันแต่ละสถานที่ และเมื่อยามที่ดวงจันทร์อยู่ในสภาพเต็มดวง

19. แน่นอนพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่ง (*1*)

(1)  ในอายะฮฺที่ 19 เป็นคำตอบของคำสาบาน คือ แน่นอนที่สุดที่พวกเจ้าจะพบกับสภาพของความน่ากลัวในวันกิยามะฮฺอย่างไม่ต้องสงสัย คือสภาพที่เลวร้าย

20. มีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเขา พวกเขาจึงไม่ศรัทธา

[1] [ 2] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved