ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


83. ซูเราะฮฺ อัลมุฏ็อฟฟิฟีน (Al-Mutaffifeen)
ความหมายโดยสรุป

เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 36 อายะฮฺ

ซูเราะฮฺ อัลมุฏ็อฟฟิฟีน เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ จุดมุ่งหมายของซูเราะฮฺ เช่นเดียวกับจุดมุ่งหมายของซูเราะฮฺ มักกียะฮฺอื่น ๆ เยียวยาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับอะกีดะฮฺ และได้กล่าวถึงการเรียกร้องเชิญชวนของอิสลามในการเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาจ

ซูเราะฮฺได้เริ่มด้วยการประกาศสงครามกับบรรดาผู้ที่ทำให้การตวงและการชั่งพร่อง ซึ่งพวกเขาไม่กลัววันอาคิเราะฮฺ และมิได้คาดคิดกันเลยว่า พวกเขาจะต้องเผชิญกับสภาพอันน่ากลัวต่อหน้าพระผู้ทรงไว้ ซึ่งความเที่ยงธรรมที่สุด “ความหายนะจงประสบแด่บรรดาผู้ทำให้พร่อง (ในการตวงและการชั่ง) คือบรรดาผู้ที่เมื่อเขาตวงเอาจากคนอื่นก็ตวงเอาเต็ม และเมื่อพวกเขาตวงหรือชั่งให้คนอื่นก็ทำให้ขาด ชนเหล่านั้นมิได้คิดบ้างหรือว่าพวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพ สำหรับวันอันยิ่งใหญ่ วันที่มนุษย์จะยืนต่อหน้าพระเจ้าแห่งสากลโลก”

แล้วซูเราะฮฺได้กล่าวถึงบรรดาคนชั่ว และได้วาดภาพการตอบแทนของพวกเขาในวันกิยามะฮฺ โดยจะถูกลากไปยังนรกญะฮันนัมพร้อมกับการขู่ตะคอก “มิใช่เช่นนั้น แท้จริงบันทึกของบรรดาคนชั่วนั้นอยู่ในสิจญีน และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิจญีนนั้นคืออะไร? คือบันทึกที่ถูกจารึกไว้ ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ”

ต่อมาซูเราะฮฺได้กล่าวถึงสภาพของบรรดาผู้ยำเกรง ผู้ทรงคุณธรรม และสิ่งที่พวกเขาจะได้รับจากความสุข ความโปรดปรานอย่างถาวรตลอดไป ในที่พำนักอันมีเกียรติและเป็นที่น่าเชิดหน้าชูตา ทั้งนี้ในสภาพที่ตรงข้ามกับที่อัลลอฮฺทรงเตรียมไว้สำหรับบรรดาคนชั่วคนเลวทรามตามรูปแบบ หรือแนวทางของอัลกุรอานในการรวมไว้ระหว่างการเชิญชวนให้ทำความด และการขู่สำทับมิให้ทำความชั่ว “แท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมจะอยู่ในความโปรดปรานอย่างแน่นอน พวกเขาจะมองดูจากบนเตียง เจ้าจะรู้ได้ถึงการมีความสดชื่นแห่งความสุขสำราญที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขา”

ซูเราะฮฺได้จบลงด้วยภาพลักษณ์ของพวกหลงทางคนชั่วคนเลวทราม ที่มีต่อปวงบ่าวของอัลลอฮฺที่ดีทรงคุณธรรม โดยพวกเขาได้เยาะเย้ยปวงบ่าวที่ดีในโลกดุนยา เพราะการอีมานของพวกเขาและความดีของพวกเขา “แท้จริงบรรดาผู้กระทำผิดนั้น เคยหัวเราะเยาะบรรดาผู้ศรัทธาและเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาเดินผ่านพวกเขาไป พวกเขาจะหลิ่วตาเย้ยหยัน” จนกระทั่งจบซูเราะฮฺ1. ความหายนะจงประสบแด่บรรดาผู้ทำให้พร่อง (ในการตวงและการชั่ง)

2. คือบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขาตวงเอาจากคนอื่นก็ตวงเอาเต็ม

3. และเมื่อพวกเขาตวงหรือชั่งให้คนอื่นก็ทำให้ขาด (*1*)

(1)  คือความพินาศของความวิบัติจงประสบแด่บรรดาคนชั่วเหล่านั้นที่ทำให้การตวงและการชั่งพร่องไม่เต็มตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ ชนเหล่านั้นก็คือเมื่อพวกเขาตวงหรือชั่งหรือซื้อจากคนอื่น ก็จะเอาเต็มจามจำนวนหรือมากกว่านั้น แต่เมื่อเวลาพวกเขาตวงหรือชั่งหรือขายให้กับคนอื่น พวกเขาก็จะทำให้พร่องหรือขาดจำนวนลง

4. ชนเหล่านั้นมิได้คิดบ้างหรือว่าพวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพ

5. สำหรับวันอันยิ่งใหญ่

6. วันที่มนุษย์จะยืนต่อหน้าพระเจ้าแห่งสากลโลก (*1*)

(1)  บรรดาผู้ที่ทำให้การตวงการชั่งพร่องลงนั้นไม่รู้มาก่อนเลยหรือว่า พวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพในวันที่ยากลำบาก วันที่น่าหวาดกลัวและระทึกใจ คือวันที่มนุษย์จะยืน ณ ทุ่งมะฮฺชัรในสภาพเปลือยเท้าเปล่า เงียบสงบถ่อมตัวต่อหน้าพระเจ้าแห่งสากลโลก

7. มิใช่เช่นนั้น แท้จริงบันทึกของบรรดาคนชั่วนั้นอยู่ในสิจญีน

8. และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิจญีนนั้นคืออะไร?

9. คือบันทึกที่ถูกจารึกไว้ (*1*)

(1)  บรรดาผู้ที่ทำให้การชั่งตวงบกพร่องพึงระมัดระวังจากการหลงลืม การฟื้นคืนชีพ และการตอบแทนเพราะบันทึกการงานของบรรดาคนชั่ว แน่นอนจะอยู่ในสถานที่อับแคบและต่ำที่สุด และเจ้ารู้หรือไม่ว่าสิจญีนนั้นคืออะไร? คือบันทึกที่ถูกจารึกไว้เสมือนตัวเลขที่จารึกไว้ที่แผ่นผ้าจะไม่ถูกลืมหรือถูกลบเลือน การงานที่ชั่วช้าของพวกเขาจะถูกจารึกฝังแน่นอยู่ในมัน

10. ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

11. คือบรรดาผู้ปฏิเสธวันแห่งการตอบแทน (*1*)

(1)  ความวิบัติความพินาศจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธวันแห่งการชำระสอบสวนและการตอบแทน

12. และไม่ไม่ใครปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนนั้น นอกจากทุกคนที่ละเมิดที่กระทำความผิด

13. เมื่อบรรดาอายาตของเราถูกอ่านแก่เขา เขาจะกล่าวว่านี่คือนิยายเหลวไหวสมัยก่อน (*1*)

(1)  และจะไม่มีผู้ใดปฏิเสธวันชำระสอบสวนและการตอบแทนนอกจากผู้ที่ละเมิดขอบเขตในการปฏิเสธศรัทธาและการหลงทาง ผู้ที่ฝ่าฝืนกระทำความผิดมาก บุคคลดังกล่าวนั้นเมื่อบรรดาอายาตอัลกุรอานของเราถูกอ่านขึ้น โดยกล่าวถึงเรื่องของการฟื้นคืนชีพและการตอบแทน พวกเจ้าจะกล่าวว่า นี่คือเรื่องราวเหลวไหลนิยายปรับปราในสมัยก่อน

14. มิใช่เช่นนั้น แต่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้นั้นได้เป็นสนิมบนหัวใจของพวกเขา

15. มิใช่เช่นนั้น แท้จริงพวกเขาในวันนั้นจะถูกกั้นจากพระเจ้าของพวกเขา (*1*)

(1)  มนุษย์คนชั่วผู้นี้จงระวังคำพูดที่ชั่วช้าของเขา อัลกุรอานนั้นมิใช่เป็นนิยายเหลวไหลในสมัยก่อน ๆ แต่ว่าการทำบาปครั้งแล้วครั้งเล่าที่พวกเขาได้สะสมไว้นั้นได้เกาะกินหัวใจของพวกเขาจนกลายเป็นสนิมอยู่ในหัวใจ พวกเขาจึงมองไม่เห็นและไม่รู้จักว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด นอกจากนั้นแล้วในวันกิยามะฮฺ พวกเขาจะถูกปิดกั้นจากการมองเห็นอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ อีมามอัชชาฟิอี กล่าวว่า สำหรับอายะฮฺนี้เป็นการบ่งชี้ว่า บรรดามุอฺมินจะมองเห็นอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ

16. แล้วแท้จริงพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนรกที่มีเปลวไฟลุกโซน

17. แล้วจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าได้ปฏิเสธมันไว้ (*1*)

(1)  แล้วพวกเขานอกจากจะถูกห้ามจาการมองเห็นอัลลอฮฺแล้ว พวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนรกญะฮันนัมที่มีเปลวไฟลุกโซน และพวกเขาจะได้ลิ้มรสการลงโทษอันเจ็บปวดอีกด้วย และยามเฝ้านรกจะกล่าวแก่พวกเขาว่านี่คือการลงโทษซึ่งพวกท่านเคยปฏิเสธมาแล้วในโลกดุนยา

18. มิใช่เช่นนั้น แท้จริงบันทึกของบรรดาผู้ทรงคุณธรรมอยู่ในอิลลียีนอย่างแน่นอน

19. และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าอิลลียีนคืออะไร

20. คือบันทึกที่ถูกจารึกไว้

[1] [ 2] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved