ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


80. ซูเราะฮฺ อะบะซะ (Abasa)


1. เขา (มุฮัมมัด) ทำหน้าบึ้ง และผินหน้าไปทางอื่น

2. เพราะชายตาบอดมาหาเขา (*1*)

(1)  คือท่านนะบีมุฮัมมัด ได้ทำหน้าบูดบึ้งและผินหลังให้ขณะที่มีชายตาบอดคนหนึ่ง คือ อับดุลลอฮฺอิบนฺ อุมมิมักตูม ได้มาหาท่านโดยขอร้องให้สอนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา หลังจากที่อายาตเหล่านี้ถูกประทานมาเมื่อชายผู้นี้มาหาท่าน ท่านจะกล่าวว่า ขอต้อนรับผู้ที่พระเจ้าของฉันตำหนิฉัน

3. และอะไรเล่าที่จะให้เจ้ารู้ หวังว่าเขาจะมาเพื่อซักฟอกจิตใจก็ได้

4. หรือเพื่อรับคำตักเตือน เพื่อที่คำตักเตือนนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เขา (*1*)

(1)  มุฮัมมัดเจ้าจะรู้ได้อย่างไร? บางทีชายตาบอดผู้นี้ที่เจ้าทำหน้าบึ้งใส่เขานั้น เขามาเพื่อขัดเกลา หรือซักฟอกจิตใจของเขาจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเจ้าก็ได้ หรือเพื่อรับคำตักเตือนตามที่เขาได้ยินได้ฟังมา โดยที่คำตักเตือนของเจ้านั้นจะเป็นประโยชน์แก่เขา

5. ส่วนผู้ที่พอเพียงแล้ว

6. เจ้ากลับต้อนรับขับสู้ (*1*)

(1)  ส่วนผู้ที่เขาพอเพียงจากอัลลอฮฺและจากการอีมานแล้ว เพราะเขามีทรัพย์สินเงินทอง เจ้ากลับต้อนรับขับสู้และเงี่ยหูฟังเขา และเจ้าเอาใจใส่ในการเผยแพร่ศาสนาแก่เขามากเกินไป

7. และไม่ใช่หน้าที่ของเจ้า การที่เขาไม่ซักฟอก (*1*)

(1)  คือไม่เป็นที่ตำหนิแก่เจ้าในการที่เขาจะไม่ซักฟอกจิตใจของเขาจากการปฏิเสธศรัทธา และความดื้อรั้นเจ้ามิได้ถูกเรียกร้องให้ขอฮิดายะฮฺแก่เขา หน้าที่ของเจ้านั้นคือการประกาศเผยแพร่เท่านั้น

8. และส่วนผู้ที่มาหาเจ้าด้วยความพยายาม

9. และเขามีความกลัวเกรง

10. เจ้ากลับเมินเฉย (*1*)

(1)  ส่วนผู้ที่มาหาเจ้าอย่างรีบเร่งในการแสวงหาความรู้เพื่ออัลลอฮฺ โดยที่เขามีความยำเกรงต่อข้อใช้ข้อห้ามของอัลลอฮฺ เจ้ากลับไม่เอาใจใส่และเมินเฉยเสีย โดยไปให้ความสนใจแก่บรรดาหัวหน้าพวกกุฟฟารที่หลงผิด

11. มิใช่เช่นนั้น แท้จริงมันเป็นข้อเตือนใจ

12. ดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็ให้รำลึกถึงข้อเตือนใจนั้น (*1*)

(1)  คืออัลลอฮฺทรงเตือนท่านนะบีว่า ต่อไปเจ้าอย่าทำเช่นนั้นอีก อัลอายาตเหล่านี้ ซึ่งมีข้อตำหนิแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักใคร่เป็นข้อเตือนใจ ดังนั้นผู้ใดจากปวงบ่าวของอัลลอฮฺประสงค์ก็ให้เขารำลึกสาเหตุแห่งการประทานวะฮียฺนี้

13. ซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์อันทรงเกียรติ

14. ที่ได้รับการเทิดทูน ได้รับความบริสุทธิ์

15. ด้วยมือของมลาอิกะฮฺ

16. ผู้ทรงเกียรติ ทรงคุณธรรม (*1*)

(1)  คืออัลกุรอานนี้อยู่ในคัมภีร์อันทรงเกียรติ ณ ที่อัลลอฮฺ มีตำแหน่งอันสูงส่งในชั้นฟ้าบริสุทธิ์ จากการแตะต้องของพวกชัยฎอน จากการเปรอะเปื้อนและการบกพร่องใด ๆ โดยผ่านทางมือของมะลาอิกะฮฺ ซึ่งพระองค์ทรงใช้ให้พวกเขาเป็นทูตระหว่างพระองค์กับบรรดาร่อซูลของพระองค์ พวกเขาเป็นผู้ทรงเกียรติ ทรงคุณธรรมได้รับการยกย่อง ณ ที่อัลลอฮฺ

17. มนุษย์นั้นถูกสังหารเสียก็ดี เขาช่างเนรคุณเสียนี่กระไร (*1*)

(1)  คือคนกาฟิรผู้ปฏิเสธศรัทธาถูกสาปแช่ง และถูกขับจากความเมตตาของอัลลอฮฺ การเนรคุณของเขาต่ออัลลอฮฺช่างร้ายกาจเหลือหลาย ทั้ง ๆ ที่บุญคุณและความดีงามของพระองค์มีต่อเขาอย่างมากมายเหลือคณานับ อายะฮฺนี้เป็นการขอพรให้เขาประสบความพินาศอย่างหนักหน่วงที่สุด

18. จากสิ่งใดเล่าพระองค์ทรงบังเกิดเขามา ?

19. จากเชื้ออสุจิหยดหนึ่งพระองค์ทรงบังเกิดเขา แล้วก็กำหนดสภาวะแก่เขา

20. แล้วพระองค์ก็ทรงแผ้วทางให้สะดวกแก่เขา (*1*)

(1)  อัลลอฮฺทรงบังเกิดผู้ปฏิเสธศรัทธาคนนี้มาจากอะไร จึงทำให้เขาเย่อหยิ่งยะโสต่อพระเจ้าของเขาแน่นอนพระองค์ทรงบังเกิดเขามาจากน้ำที่น่ารังเกียจไร้ค่าหยดหนึ่ง แล้วทรงกำหนดให้เขาอยู่ในท้องมารดาของเขาเป็นขั้นตอนจนกระทั่งเป็นตัวตนแล้วพระองค์ทรงแผ้วทางให้เขาออกจากท้องมารดาของเขาอย่างสะดวกง่ายดาย อัลหะซันอัลบัศรียฺ กล่าวว่า ทำไมผู้ที่ออกมาจากทวารเบาถึง 2 ครั้ง จึงเย่อหยิ่งยะโส?

[1] [ 2] [ 3] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved