ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


78. ซูเราะฮฺ อันนะบะอฺ (An-Nabaa)


1. พวกเขาต่างถามกันถึงเรื่องอะไร ?

2. (ถาม) ถึงข่าวอันยิ่งใหญ่สำคัญ

3. ซึ่งเป็นข่าวที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่ (*1*)

(1)  คือพวกมุชริกีนชาวมุกะฮฺต่างวิพากษ์วิจารณ์และถามถึงเรื่องอะไรกัน? ความจริงอัลลอฮทรงรู้ดีว่าในสิ่งที่พวกเขาถามถึงนั้นคือเรื่องอะไร? ความุ่งหมายของการถามนี้เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องที่พวกมุชริกีนกำลังกล่าวขวัญถึง คือเรื่องของการฟื้นคืนชีพ เพราะพวกเขาปฏิเสธ ไม่เชื่อว่าจะมีขึ้นจริงและยังเย้ยหยันอีกด้วย

4. เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้

5. แล้วก็เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้ (*1*)

(1)  คือพวกมุชริกีนรวมทั้งผู้ที่ปฎิเสธศรัทธาในเรื่องนี้จะได้รู้ได้เห็นด้วยตนเอง เมื่อแต่ละคนได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา และการลงโทษได้ประสบแก่พวกเขาแล้ว พวกเขาจะได้รู้ว่า สิ่งที่พวกเขาถามถึงและเย้ยหยันกันนั้นเป็นความจริงที่ปราศจากข้อสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น

6. เรามิได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบดอกหรือ ?

7. และมิได้ให้เทือกเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือ ? (*1*)

(1)  คือเราได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบเรียบเพื่อที่พวกเจ้าจะได้พักอยู่อาศัย และสัญจรไปมา ตลอดจนพื้นที่ราบลุ่มเพื่อการเพาะปลูกนานาชนิด และเราได้ทำให้เทือกเขาเป็นหลักตรึงแผ่นดินไว้มิให้เอนเอียง เช่นเดียวกับการสร้างบ้านของเรา จะต้องมีการตอกเสาเข็มเพื่อให้บ้านมีความแข็งแรงมั่นคง

8. และเราได้บังเกิดพวกเจ้าให้เป็นคู่ครองกัน (*1*)

(1)  คือเราได้บังเกิดพวกเจ้ามาเป็นเพศชายและเพศหญิง เพื่อจะให้เป็นคู่ครองกันให้มีการสมรสและสืบเชื้อสายกันต่อไป

9. และเราได้ทำให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อน (*1*)

(1)  คือเราได้ทำให้การนอนหลับเป็นการพักผ่อนแก่ร่างกายของพวกเจ้า หลังจากได้ตรากตรำทำงานกันมาในเวลากลางวัน

10. และเราได้ทำให้กลางคืนคล้ายเครื่องปกปิดร่างกาย

11. และเราได้ทำให้กลางวันเป็นที่แสวงหาเครื่องยังชีพ (*1*)

(1)  คือเราได้ทำให้กลางคืนปกคลุมพวกเจ้าด้วยความมืดมิดคล้ายกับเครื่องแต่งกายปกปิดร่างกายและทำให้กลางวันเพื่อประกอบอาชีพและทำธุรกิจ

12. และเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้าสิ่งที่แข็งแรงทั้งเจ็ด (ชั้นฟ้า)

13. และเราได้ทำให้มีดวงประทีปหนึ่งที่มีแสงสว่างจ้า (*1*)

(1)  คือเราได้สร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดไว้อย่างรัดกุมแข็งแรงเหนือพวกเจ้าจะไม่เสื่อมสลายถึงแม้ว่ากาลเวลาจะล่วงเลยมานานเท่านาน และเราได้ทำให้มีดวงอาทิตย์ที่มีแสงสว่างเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งปวง

14. และเราได้หลั่งน้ำลงมาอย่างมากมายมากเมฆฝน

15. เพื่อว่าเราจะให้งอกเงยด้วยน้ำนั้นซึ่งเมล็ดพืช และพืชผัก

16. และบรรดาเรือกสวนอันหนาแน่น (*1*)

(1)  คือเราให้น้ำฝนหลั่งลงมาจากก้อนเมฆ เพื่อให้น้ำฝนนั้นไหลกระจายออกไปเพื่อทำให้เมล็ดพืชและพืชผักต่าง ๆ ตลอดจนเรือกสวนที่มีผลไม้งอกเงยออกมาเป็นอาหารแก่มนุษย์และสัตว์ พระองค์ทรงกล่าวถึงหลักฐานต่าง ๆ 9 ชนิด เป็นการชี้บ่งถึงเดชานุภาพของพระองค์ เพื่อเป็นข้อพิสูทธิ์ยืนยันถึงความสามารถที่จะให้มีการฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่ง เพราะผู้ใดที่สามารถกระทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ย่อมมีความสามารถที่จะให้มีการฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งได้

17. แท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้ (*1*)

(1)  คือวันแห่งการสอบสวนและการตอบแทน และวันแห่งการตัดสินระหว่างมัคลูกทั้งหลายนั้นเป็นเวลาที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว จะไม่ถูกร่นมาและ จะไม่ล่าช้าออกไป

18. วันที่แตรจะถูกเป่า แล้วพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่ ๆ

19. และชั้นฟ้าจะถูกเปิดออก แล้วก็จะมีประตูหลายบาน

20. และเทือกเขาจะถูกให้เคลื่อนออกไปแล้วก็กลายเป็นภาพลวง (*1*)

(1)  คือวันที่อิสรอฟีลเป่าสังข์ พวกเจ้าจะออกมากันเป็นหมู่ ๆ ยังทุ่งกว้างเพื่อการตัดสินชั้นฟ้าทั้งหลายจะถูกเปิดออกเพื่อให้มะลาอิกะฮฺลงมา เทือกเขาจะถูกเคลื่อนออกไปจากสถานที่ของมัน แล้วกระจายเป็นผุยผงจนเป็นภาพลวงตา ซึ่งผู้ที่พบเห็นจะคิดว่าเป็นแหล่งน้ำ

[1] [ 2] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved