ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


77. ซูเราะฮฺ อัลมุรซะล้าต (Al-Mursalat)


1. ขอสาบานต่อลมที่พัดออกมาติดต่อกัน

2. ขอสาบานต่อลมพายุที่พัดมาอย่างแรง

3. ขอสาบานต่อมะลาอิกะฮฺที่อุ้มเมฆฝน

4. ขอสาบานต่อมะลาอิกะฮฺที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ

5. ขอสาบานต่อมะลาอิกะฮฺที่นำมามอบแก่บรรดานะบี

6. ด้วยการให้เหตุผลและการเตือนสำทับ (*1*)

(1)  อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงสาบานต่อสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงสร้างมา เป็นสิทธิ์ของพระองค์ที่จะทรงสาบานตามที่พระองค์ทรงประสงค์ นักตัฟซีรมีความเห็นแตกต่างกันในสิ่งที่ถูกสาบานในทั้ง 5 อายะฮฺ บางฝ่ายเห็นว่าสิ่งที่ถูกสาบานทั้งห้า คือลมชนิดต่าง ๆ และอีกฝ่ายเห็นว่าเป็นมะลาอิกะฮฺ และบางท่านเห็นว่า 2 อายะฮฺแรกหมายถึงลม และอีก 3 อายะฮฺหมายถึงมะลาอิกะฮฺ ซึ่งเราเห็นว่าเป็นการเหมาะสม และมีเหตุผล อายะฮฺที่หนึ่งนักตัฟซีรกล่าวว่า คือลมแห่งการลงโทษ ซึ่งอัลลอฮฺใช้ให้ทำลายบรรดาผู้อธรรม และอายะฮฺที่สอง หมายถึงลมพายุที่พัดมาถอนรากถอนโคนต้นไม้ และทำลายอาคารบ้านเรือน อายะฮฺที่สาม หมายถึงมะลาอิกะฮฺที่ได้รับมอบหมายให้นำฝนไปโปรยปรายเพื่อให้สิ่งมีชีวิตชุ่มฉ่ำ และมีชีวิตชีวา อายะฮฺที่สี่ หมายถึงมะลาอิกะฮฺที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ และระหว่างสิ่งที่เป็นหะล้าลและสิ่งที่เป็นหะรอม ส่วนอายะฮฺที่ห้า หมายถึงมะลาอิกะฮฺที่นำวะฮียฺ และบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮฺมามอบให้แก่บรรดานะบีทั้งนี้เป็นการให้เหตุผลแก่ปวงบ่าวเพื่อมิให้เป็นข้ออ้างแก้ตัวแก่พวกเขา ณ ที่อัลลอฮฺ และเป็นการเตือนสำทับจากอัลลอฮฺแก่ปวงบ่าวถึงการลงโทษและการแก้แค้น

7. แท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้น จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

8. เมื่อดวงดาวถูกทำให้มืดลง

9. และเมื่อชั้นฟ้าถูกแยกออก

10. และเมื่อภูเขาถูกแตกออกเป็นผุยผง

11. และเมื่อบรรดาร่อซูลถูกรวมไว้ตามเวลาที่กำหนด (*1*)

(1)  โอ้มนุษย์เอ๋ย! สิ่งที่พวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้คือ เรื่องของวันกิยามะฮฺ วันแห่งการชำระบัญชีและวันแห่งการตอบแทนนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่ได้ถูกสัญญาไว้นั้นจะเกิดขึ้น เมื่อดวงดาวถูกดับแสงให้มือลง เมื่อชั้นฟ้าถูกแตกแยกหลุดออกมาเป็นเสี่ยง ๆ เมื่อภูเขาแตกแยกกระจายออกมาเป็นผุยผง และเมื่อบรรดาร่อซูลถูกนำมารวมไว้ เพื่อเป็นพยานต่อประชาชาติของพวกเขาในวันกิยามะฮฺ

12. สำหรับวันไหนเล่าที่พวกเขา (บรรดาร่อซูล) ถูกเลื่อนออกไป

13. สำหรับวันแห่งการตัดสิน

14. และอันใดเล่าให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตัดสินคืออะไร ? (*1*)

(1)  เป็นคำถามที่ให้ความสำคัญของวันนั้น คือวันไหนเล่าที่บรรดาร่อซูลถูกเลื่อนออกไป เพื่อการชุมนุมในวันแห่งการตัดสินระหว่างปวงบ่าว วันที่อัลลอฮฺทรงตัดสินระหว่างบรรดานะบีกับประชาชาติของพวกเขาที่ปฏิเสธการศรัทา ด้วยการตัดสินที่ยุติธรรม และสิ่งใดเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ว่าวันแห่งการตัดสินนั้นคืออะไร? เพราะวันนั้นเป็นวันสำคัญยิ่งเกินกว่าที่มนุษย์จะหยั่งรู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

15. ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ (*1*)

(1)  ความหายนะอันยิ่งใหญ่และการขาดทุนอย่างย่อยยับจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้นในวันที่ได้ถูกสัญญาไว้ นักตัฟซีรกล่าวว่า ประโยคเช่นนี้ “ความหายนะ:::” ได้กล่าวซ้ำในซูเราะฮฺนี้ถึง 10 ครั้ง เป็นการปิดท้ายประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์ถึงสภาพวันอาคิเราะฮฺและสภาพของโลกดุนยา

16. เรามิได้ทำลายชนชาติรุ่นก่อน ๆ ดอกหรือ ?

17. หลังจากนั้นเราได้ให้ชนชาติรุ่นหลัง ๆ ปฏิบัติตามพวกเขา

18. เช่นนั้นแหละเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาอาชญากร (*1*)

(1)  เรามิได้ทำลายชนชาติรุ่นก่อน ๆ เพราะพวกเขาปฏิเสธบรรดาร่อซูล เช่น ชนชาติของ นูหฺ อ๊าด และซะมู๊ดดอกหรือ? แล้วเราได้ให้ชนชาติรุ่นหลัง ๆ ดำเนินตามชนชาติรุ่นก่อน ๆ ที่มีสภาพเช่นเดียวกับพวกเขา เช่นชนชาติลูฏ ชุอัยนฺ และชนชาติของมูซา คือ ฟิรเอานฺและพรรคพวกของเขาตลอดจนผู้ที่อยู่ในสภาพเช่นเดียวกับพวกเขา เช่นนั้นแหละ เราจะปฏิบัติแก่บรรดาอาชญากรผู้กระทำผิด

19. ความหายนะในวันนั้น จงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ (*1*)

(1)  โปรดดูคำอธิบายความหมายในอายะฮฺที่ 15

20. เรามิได้สร้างพวกเจ้าจากน้ำที่ต่ำต้อยไร้ค่า (อสุจิ) ดอกหรือ ?

[1] [ 2] [ 3] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved