ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


70. ซูเราะฮฺ อัลมาอาริจญ์ (Al-Maarig)


1. มีคนหนึ่งได้ขอการลงโทษที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

2. สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นไม่มีผู้ปัดป้องใด ๆ ให้พ้นจาการลงโทษไปได้

3. (การลงโทษนั้น) มาจากอัลลอฮฺ ผู้เป็นเจ้าของแห่งทางขึ้นสู่เบื้องสูง (*1*)

(1)  ซูเราะฮฺได้แจ้งให้เราทราบว่า มีชายคนหนึ่ง คืออันนัฎรอิบนิลฮาริษ ซึ่งเป็นหัวหน้าของชาวกุเรชคนหนึ่ง ได้ถามเกี่ยวกับการลงโทษที่จะเกิดขึ้นและเร่งรัดอยากจะเห็นมัน อัลลอฮฺได้ทรงยืนยันว่าการลงโทษนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะไม่มีผู้ใดปัดป้องให้พ้นจากการลงโทษไปได้ และก็เป็นที่ประจักษ์ชัดในเวลาต่อมาว่า ผู้ที่ขอให้การลงโทษรีบเกิดขึ้นคนนั้นได้ถูกฆ่าตายในสมรภูมิบัดรฺอย่างทารุณที่สุดการลงโทษของพวกเขาเหล่านั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเร่งขอให้มันเกิดขึ้นหรือไม่ขอก็ตามทั้งนี้ก็เพราะว่า การลงโทษนั้นมาจากอัลลอฮฺ ผู้เป็นเจ้าของแห่งทางขึ้นสู่เบื้องสูงคือทางขึ้นของมะลาอิกะฮฺไปยังพระองค์อันหมายถึงชั้นฟ้าทั้งหลายนั่นเอง หรือดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ ฆอฟิรอีกว่า “พระผู้ทรงตำแหน่งอันสูงส่ง ผู้เป็นเจ้าของอะรัช”

4. มะลาอิกะฮฺและอัรรูหฺ (ญิบริล) จะขึ้นไปหาพระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับห้าหมื่นปี (ของโลกดุนยานี้)

5. ดังนั้นเจ้าจงอดทนด้วยความอดทนที่ดีงามเถิด (*1*)

(1)  อัรรูหฺในที่นี้หมายถึงญิบรีล วันหนึ่งคือวันกิยามะฮฺ คือในวันนั้นมะลาอิกะฮฺและญิบรีลจะขึ้นไปหาพระองค์ และในวันนั้นวันหนึ่งมีระยะเวลาเท่ากับห้าหมื่นปีของเวลาในโลกดุนยานี้ มีรายงานฮะดีสกล่าวว่า “มีผู้ถามว่าโอ้ท่านร่อซูลุลลอฮฺวันนี้มันช่างยาวเสียนี่กระไร ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ตอบว่า ฉันขอสาบานต่อพระผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่า แท้จริงมันเป็นเวลาที่สั้นสำหรับมุอฺมิน จนกระทั่งมันสั้นยิ่งกว่าเวลาที่ถูกกำหนด (ละหมาดฟัรฏ) ที่เขาละหมาดอยู่ในโลกดุนยาเสียอีก” ดังนั้นมุฮัมมัดเอ๋ย! เจ้าจงอดทนต่อการเย้ยหยันหรือการทำร้ายจากหมู่ชนของเจ้าเถิดอย่าได้คับอกคับใจเลยเพราะอัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลือเจ้าให้มีชัยชนะเหนือพวกเขา

6. แท้จริงพวกเขา (มุชริกีน)มองเห็นการลงโทษว่าเป็นเรื่องห่างไกล

7. แต่ว่าเราเห็นมัน (การลงโทษ) นั้นเป็นเรื่องใกล้ (*1*)

(1)  เรื่องของการลงโทษนั้นพวกมุชริกีนพากันเย้ยหยันและมองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกล และพวกเขาเชื่อมั่นว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเพราะพวกเขาได้ปฏิเสธต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทน แต่บรรดามุอฺมินมีความเชื่อมั่นว่าลงโทษนั้นจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ถึงแม้ว่าระยะเวลาอันจำกัดและแน่นอนนั้นไม่มีผู้ใดจะรู้ได้นอกจากอัลลอฮฺ ตะอาลา แต่ว่าทุกสิ่งที่จะมีมานั้นย่อมอยู่ใกล้และจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง

8. วันที่ท้องฟ้าจะเป็นเช่นทองแดงที่หลอมละลาย

9. และบรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อน (*1*)

(1)  คือในวันกิยามะฮฺนั้น ท้องฟ้าจะละลายเหมือนกับการหลอมละลายของทองแดงหรือตะกั่วที่ถูกหลอม และภูเขาก็จะแตกกระเจิงเป็นปุยอ่อนเหมือนกับขนสัตว์ที่ปลิวว่อนเมื่อถูกพัด นี่คือสภาพของของท้องฟ้าและแผ่นดินในวันที่น่าสะพึงกลัวของวันนั้น

10. และมิตรสหายจะไม่ถามถึงกัน

11. ถึงแม้ว่าพวกเขาจะประสานสายตาซึ่งกันและกันก็ตาม ผู้ประพฤติชั่วก็ใคร่จะไถ่ตน ให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺในวันนั้นด้วยบุตรหลานของเขา

12. และด้วยภริยาของเขา และด้วยพี่น้องของเขา

13. และด้วยญาติพี่น้องของเขา ซึ่งได้ให้ที่พักอาศัยแก่เขา

14. และด้วยผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งมวล เพื่อที่จะให้เขารอดพ้นจากการลงโทษ (*1*)

(1)  คือเพื่อคนหนึ่งจะไม่ไถ่ถามถึงเพื่อนของเขา แม้แต่ญาติที่ใกล้ชิดก็จะไม่ถามถึงความทุกข์สุขของกันและกันเพราะทุกคนต่างก็มีภาระของตัวเอง ถึงแม้สายตาจะประสานซึ่งกันและกันก็ตาม ผู้ปฏิเสธศรัทธา ผู้ประพฤติชั่ว และผู้ฝ่าฝืนมีความปรารถนาว่า หากมีการไถ่ตัวให้พ้นจากกการลงโทษของอัลลอฮฺ ตะอาลา ด้วยสิ่งที่มีค่าและสิ่งที่ตนหวงแหนที่สุด ที่มีอยู่ในโลกนี้ เช่นลูกหลาน ตลอดจนญาติพี่น้องและรวมถึงมนุษย์ที่มีอยู่ในแผ่นดินทั้งหมด เขาก็ยอมที่จะเสียสละให้ ขอแต่เพียงให้รอดพ้นจากการลงโทษเท่านั้น

15. ไม่เลยทีเดียว แท้จริงมันเป็นไฟนรกที่ลุกโซน

16. หนังศีรษะถูกลอก ออก (เพราะความร้อนของไฟนรก)

17. มันจะเรียกผู้ที่ผินหลัง และหันห่างจากความจริง

18. และสะสมทรัพย์สินและปิดบังไว้ (*1*)

(1)  คำว่า “กั๊ลลา” หรือไม่เลยทีเดียวเป็นเครื่องหมายปฏิเสธและตำหนิอย่างรุนแรง เป็นการปฏิเสธว่าความเพ้อเจ้อ และความปรารถนาดังกล่าวของพวกเขานั้น ไม่ทีทางที่จะเป็นไปได้ ยิ่งกว่านั้นสิ่งที่พวกเขาจะได้รับเป็นการตอบแทนก็คือไฟนรกที่กำลังลุกโชน เปลวไฟที่ลุกโซติช่วงและความร้อนของมันจะลุกไหม้ศีรษะ ทุกครั้งที่หนังหัวถูกลอกออกมามันจะกลับคืนสู่สภาพเดิมเป็นการเพิ่มการทรมานและการลงโทษพวกเขาจะร้องเรียกและตะโกนหาพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกมุนาฟิกีนด้วยรายชื่อของพวกเขาอย่างชัดเจน แล้วมันจะกระชากเอาไปลงนรกเหมือนกับนกที่จิกกินอาหารของมัน และมันจะร้องเรียกผู้ที่รวบรวมทรัพย์สมบัติ และเก็บสะสมไว้ไม่แจกจ่ายในส่วนที่เป็นของอัลลอฮฺ และส่วนของคนยากจนอนาถา

19. แท้จริงมนุษย์นั้นถูกบังเกิดมาเป็นคนหวั่นไหว

20. เมื่อความทุกข์ยากประสบแก่เขา ก็ตีโพยตีพายกลัดกลุ้ม

[1] [ 2] [ 3] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved