ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


68. ซูเราะฮฺ อัลก้อลัม (Al-Qalam)


1. นูน ขอสาบานด้วยปากกา และสิ่งที่พวกเขาขีดเขียน (*1*)

(1)  อักษรนูน เป็นพยัญชนะตัวหนึ่งในภาษาอาหรับ เช่นเดียวกับอักษรตัวอื่น ๆ ที่ได้นำมากล่าวไว้เช่นกันในซูเราะฮฺต่าง ๆ เช่น ก็อฟ ศอด ฮามีม เป็นต้น อันเป็นการแสดงถึงความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานและอัลลอฮฺตะอาลา เท่านั้นที่ทรงทราบความมุ่งหมายอันแท้จริง การที่พระองค์ทรงนำเอาเครื่องขีดเขียน เช่น ปากกามาเป็นเครื่องสาบาน ก็เพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายได้เกิดความสนใจในการขีดเขียน เช่นเดียวกับการรู้จักอ่าน และทรงสาบานด้วยสิ่งที่พวกเขาขีดเขียนเป็นตัวหนังสือหรือเป็นรูปร่างต่าง ๆ นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงเครื่องเขียนต่าง ๆ เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องคอมพิวเตอร์อีกด้วย

2. ด้วยความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเจ้า เจ้ามิได้เป็นผู้เสียสติ

3. และแท้จริงสำหรับเจ้านั้นมีรางวัลอย่างมิขาดสาย

4. และแท้จริง เจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ (*1*)

(1)  อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงประกาศยืนยันถึงสุขภาพจิตของท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่ายังเป็นปกติมิได้มีอาการวิปริตผิดธรรมดาหรือเป็นคนเสียสติดังที่พวกมุชริกีนได้กล่าวใส่ใคล้ไม่ พร้อมกับแจ้งให้ทราบอีกว่า การตอบแทนคุณความดีแด่ท่านนะบีจะมีค่าอย่างท่วมท้นตลอดระยะเวลาที่ท่านทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาของพระองค์ และว่าท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อยู่ในจรรยามารยาทที่ยิ่งใหญ่ เป็นแบบอย่างอันดีงามแก่มวลมุสลิมีนและบุคคลทั่วไป

5. แล้วเจ้าจะได้เห็นและพวกเขาก็จะได้เห็น

6. ว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้าคือผู้วิกลจิริต

7. แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงจากทางของพระองค์ และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง (*1*)

(1)  พระองค์ทรงแจ้งอีกว่าทั้งท่านนะบีและพวกเขาจะได้ประจักษ์ถึงการลงโทษที่จะเกิดขึ้นแก่พวกเขาและว่าเมื่อถึงโอกาสนั้นก็จะเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาว่าใครเป็นคนเสียสติกันแน่ คำตอบก็คือพวกมุชริกีนนั้นแหละเป็นคนไร้สติสัมปชัญญะและเป็นคนวิกลจริต และการที่อัลลอฮฺทรงรอบรู้ดียิ่งถึงบ่าวของพระองค์ทุก ๆ คนว่าใครหลงทางและใครที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนั้นความหมายก็คือพระองค์จะทรงลงโทษแก่ผู้หลงทางและจะทรงเอ็ดดูเมตตาต่อผู้ที่ในแนวทางของพระองค์ ในการนี้ก็เป็นการปลอบขวัญแก่ท่านร่อซูลและบรรดาสาวกของท่านอีกด้วย

8. ดังนั้นเจ้าอย่าได้ปฏิบัติตามบรรดาผู้ปฏิเสธเลย

9. พวกเขาใคร่ที่จะเห็นว่า หากเจ้าอ่อนข้อ แล้วพวกเขาก็จะอ่อนข้อตาม

10. และเจ้าอย่าปฏิบัติตามทุกคนที่เป็นนักสาบานที่ต่ำช้า

11. ผู้นินทาตระเวนใส่ร้ายผู้อื่น

12. ผู้ขัดขวางการทำความดี ผู้อธรรมทำร้ายบาปหนา

13. เป็นคนหยาบคายเลวทราม ยิ่งกว่านั้นยังเป็นคนต่ำช้าแปลกปลอม (*1*)

(1)  อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงใช้ให้ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อย่าปฏิบัติตามข้อเสนอของพวกมุชริกีนโดยยอ่มอ่อนข้อแก่พวกเขา แล้วพวกเขาก็จะยอมอ่อนข้อไม่ทำร้ายบรรดามุสลิม และอย่าเชื่อฟังพวกเขาคือผู้ที่ชอบสาบานพล่อย ๆ คนที่ทำตัวเป็นบ่างช่างยุ คนที่ไม่รักทำความดีและไม่สนับสนุนผู้อื่นให้ทำความดีเพราะความตระหนี่และเป็นคนร้ายใจบาป และอย่าเชื่อถือเห็นดีเห็นชอบกับคนใจบาปหยาบช้า เลวทราม ซึ่งเป็นคนแปลกปลอมคือเป็นลูกซินา

14. โดยถือว่าเขาเป็นผู้มีทรัพย์สินและมีบุตรหลานมาก

15. เมื่ออายาต (อัลกุรอาน) ทั้งหลายของเราถูกสาธยายแก่เขา เขากล่าวว่าเป็นนิยายเหลวไหลสมัยก่อน

16. เราจะตีตราเขาบนปลายจมูก (*1*)

(1)  นักตัฟซีรกล่าวว่าผู้ที่อ้างว่าเขามีทรัพย์สินเงินทองและบุตรหลานมากมายคือ “อัลวะลีด อิบนุล มุฆีเราะฮฺ” เขาบังอาจกล่าวว่าอัลกุรอานเป็นนิยายเหลวไหลเรื่องเก่าโบราณของคนสมัยก่อนด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺจึงทรงตีตราบนปลายจมูกของเขาอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วและน่าเกลียดตลอดชีวิตของเขา

17. แท้จริงเราได้ทดสอบพวกเขา (*1*) ดั่งเช่นที่เราได้ทดสอบบรรดาเจ้าของสวน เมื่อพวกเขาสาบานว่าจะเก็บเกี่ยวผลของมันในยามรุ่ง

(1)  คือเราได้ทดสอบพวกกุฟฟารมักกะฮฺให้มีทรัพย์สินลูกหลานและมีเกียรติ แต่พวกเขาไม่ขอบคุณในความโปรดปรานที่อัลลอฮฺทรงให้แก่พวกเขา ยิ่งกว่านั้นพวกเขายังปฏิเสธศรัทธาและไม่เชื่อฟังร่อซูลของเรา เราจึงให้พวกเขาประสบกับความแห้งแล้งกันดารและการฆ่าฟันกันหวังว่าพวกเขาจะรู้สึกกลับเนื้อกลับตัวดังเช่นที่เราได้ทดสอบบรรดาเจ้าของสวน

18. และพวกเขามิได้กล่าวคำว่า “อินชาอัลลอฮฺ”

19. ดังนั้น การลงโทษจากพระเจ้าของเจ้าก็ได้มาทำลายสวนนั้น ขณะที่พวกเขากำลังนอนหลับอยู่

20. ครั้นในตอนเช้า มันก็กลายเป็นเช่นถูกตัดอย่างราบเรียบ

[1] [ 2] [ 3] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved