ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


56. ซูเราะฮฺ อัลวากิอะฮฺ (Al-Waqi-ah)
ความหมายโดยสรุป
เป็นบัญญัติ มักกียะฮฺ มี 96 อายะฮฺ ซูเราะฮฺนี้ กล่าวคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในวันกิยามะฮฺ และสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เช่น ความหวาดกลัว การแบ่งมนุษย์ออกเป็นสามกลุ่ม คือ กลุ่มขวา กลุ่มซ้าย และกลุ่มแนวหน้าซูเราะฮฺได้กล่าวถึงชะตากรรมของทุก ๆ กลุ่ม และสิ่งที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่พวกเขา คือการตอบแทนอย่างยุติธรรมในวันแห่งการตัดสิน นอกจากนี้ยังได้พิสูจน์หลักฐานให้เป็นที่ประจักษ์ถึงการมี และความเป็นเอกภาพของอัลลอฮฺ และเดชานุภาพอย่างสมบูรณ์ของพระองค์ในการสร้าง และการประดิษฐ์ของพระองค์อย่างสวยงามที่สุด ในการสร้างมนุษย์ ในการให้พืชพันธุ์ต่าง ๆ งอกเงย ในการให้น้ำฝนโปรยปรายลงมา และสิ่งที่อัลลอฮฺทรงทำให้เกิดพลังในนรก ซูเราะฮฺได้กล่าวถึงอัลกุรอานนุลอะซีม ว่าเป็นการประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก และสิ่งที่มนุษย์จะได้พบกับความหวาดกลัว และความหนักใจขณะจวนจะตายซูเราะฮฺได้จบลงด้วยการกล่าวถึงบุคคลสามจำพวก พวกเขาเหล่านั้น คือกลุ่มที่มีความสุข กลุ่มที่มีความทุกข์และกลุ่มแนวหน้าที่แข่งขันกันไปสู่ความดี คือพวกที่ได้รับความโปรดปราน ซูเราะฮฺได้ชี้แจงบั้นปลายของทุก ๆกลุ่ม ทั้งหมดนี้ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดตามที่ปรากฎอยู่ในตอนต้น ๆ ของซูเราะฮฺ และได้กล่าวสรรเสริญเยินยอด้วยการกล่าวถึงคุณงามความดีของกลุ่มแนวหน้าที่มีความใกล้ชิดทั้งในตอนเริ่มและตอนจบของซูเราะฮฺ


1. เมื่อเหตุการณ์ (วันกิยามะฮ.) ได้เกิดขึ้น (*1*)

(1)  เมื่อวันกิยามะฮ.ได้เกิดขึ้น ซึ่งจะมีขึ้นอย่างแน่นอน ความโกลาหล ความปั่นป่วนที่ได้เกิดขึ้นในวันนั้นทำให้อกสั่นขวัญหาย ความนึกคิดหรือมโนคติไม่สามารถจะวาดออกมาให้เป็น ภาพลักษณ์ได้

2. ไม่มีผู้ปฏิเสธคนใดปฏิเสธต่อเหตุการณ์ของมัน (*1*)

(1)  เมื่อวันกิยามะฮ.ได้เกิดขึ้นแล้วไม่มีผู้ใดกล้าปฏิเสธเหตุการณ์นั้นได้เหมือนกับสภาพของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในปัจจุบันนี้ ทุกคนจะศรัทธาในขณะนั้นเพราะได้ประสบพบเห็นด้วยตนเอง

3. ต่อเหตุการณ์นั้นทำให้ชนกลุ่มหนึ่งต่ำต้อย ชนอีกกลุ่มหนึ่งสูงส่ง (*1*)

(1)  ในวันนั้น ความต่ำต้อยจะเกิดขึ้นแก่ชนกลุ่มหนึ่ง สภาพของพวกเขาเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าพวกเขาเป็นชาวนรกและอีกกลุ่มหนึ่งมีฐานะสูงส่งสภาพของพวกเขาเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าพวกเขาเป็นชาวสวรรค์

4. เมื่อแผ่นดินถูกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง

5. และบรรดาภูเขาได้แตกสลาย

6. และมันกลายเป็นผุยผงปลิวว่อน (*1*)

(1)  ในวันนั้น แผ่นดินจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง โดยที่ทุก ๆ สิ่งที่อยู่บนหน้าแผ่นดินจะพังทะลายลงมา เช่น ตึกรามบ้านช่อง แม้กระทั่งภูเขา ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่า ความแข็งแกร่งที่สุดก็จะแตกสลายกระจัดกระจายเป็นผุยผงปลิวว่อนอยู่ในอากาศ

7. และพวกเจ้าจะแยกออกเป็นสามกลุ่ม (*1*)

(1)  ในวันกิยามะฮ. พวกเจ้าจะถูกแย่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มทางขวา กลุ่มทางซ้าย และกลุ่มแนวหน้า สำหรับกลุ่มแนวหน้า คือ บรรดาผู้ที่มีตำแหน่งชั้นสูงในสวรรค์ ส่วนกลุ่มทางขวา คือ บรรดาผู้ที่มีฐานะ หรือตำแหน่งรองลงมาของชาวสวรรค์ ส่วนกลุ่มทางขวา คือ บรรดาผู้ที่มีฐานะ หรือตำแหน่งรองลงมาของชาวสวรรค์ ส่วนกลุ่มทางซ้าย คือ ชาวนรก นี่คือกลุ่มต่าง ๆ ของมนุษย์ในวันอาคิเราะฮ.

8. คือกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา) เจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางขวาคือใคร? (*1*)

(1)  กลุ่มทางขวาคือผู้ที่บันทึกของพวกเขาถูกส่งให้ทางเบื้องขวา

9. และกลุ่มทางซ้าย (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือซ้าย) เจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางซ้ายคือใคร ? (*1*)

(1)  กลุ่มทางซ้ายคือ ผู้ที่บันทึกของพวกเขาถูกส่งให้ทางซ้าย

10. และกลุ่มแนวหน้า คือกลุ่มแนวหน้า (*1*)

(1)  นี่คือกลุ่มที่สาม คือบรรดาผู้ที่รีบรุดไปสู่ความดี ความโปรดปราน และสวนสวรรค์

11. เขาเหล่านั้น คือบรรดาผู้ใกล้ชิด (*1*)

(1)  บุคคลเหล่านั้น คือบรรดาผู้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ อยู่ข้างเคียงพระองค์ ภายใต้บัลลังค์ของพระองค์และคฤหาสน์อันมีเกียรติของพระองค์

12. ในสวนสวรรค์หลากหลายแห่งความสุขสำราญ (*1*)

(1)  พวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์ หลากหลายอย่างถาวรที่มีแต่ความสุขสำราญ กล่าวกันว่า“กลุ่มแนวหน้า คือกลุ่มแนวหน้า” คือบรรพชนกลุ่มแรกของประชาชาตินี้ และกลุ่มอื่นในรุ่นหลัง ๆ ของประชาชาตินี้ คือทั้งสองกลุ่มมาจากประชาชาติของมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

13. เป็นกลุ่มชนจำนวนมาก จากชนรุ่นก่อน ๆ

14. และเป็นกลุ่มชนจำนวนน้อย จากชนรุ่นหลัง ๆ (*1*)

(1)  กลุ่มแนวหน้าที่เป็นผู้ใกล้ชิดกับพระองค์นั้น เป็นกลุ่มชนจำนวนมากจากประชาชาติในอดีต และเป็นกลุ่มชนจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มชนในสมัยก่อนพวกเขา เพราะบรรดานะบีก่อน ๆ นั้น มีจำนวนมาก ดังนั้นบรรดาผู้ที่รุดไปสู่การศรัทธานั้นมีมาก พวกเขามีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวนผู้ที่รีบรุดไปสู่การศรัทธาจากประชาชาติของเรา

15. โดยอยู่บนเตียงที่ประดับด้วยทองคำ

16. พวกเขานอนเอกเขนกอยู่บนนั้น โดยผินหน้าเข้าหากัน (*1*)

(1)  กลุ่มชนแนวหน้าเหล่านั้นจะนอนเอกเขนกอู่บนเตียง ที่ประดับด้วยทองฝังเพชรพลอยและไข่มุกการนอนเอกเขนกเป็นการนอนของผู้ที่มีความสุข และการผินหน้าเข้าหากันย่อมจะนำความปิติยินดีมาสู่ผู้กระทำและเป็นมรรยาทที่ดีของผู้กระทำอีกด้วย

17. มีเด็ก ๆ ที่มีอายุเช่นนั้น วนเวียนรับใช้พวกเขาตลอดไป

18. ถ้วยภาชนะใหญ่ และแก้วที่มีหู และจอกใส่สุราที่ไหลรินมา

19. พวกเขาจะไม่มึนศรีษะ และไม่หมดสติ เมื่อดื่มสุรานั้น (*1*)

(1)  ในสวนสวรรค์นั้นจะมีเด็ก ๆ ในวัยรุ่น โดยอยู่ในสภาพนั้นตลอดไป วนเวียนรับใช้ชาวสวรรค์ด้วยเครื่องดื่ม คือสุราชนิดพิเศษที่ไหลรินมาจากตาน้ำชนิดพิเศษ สำหรับภาชนะที่ใส่สุรานั้นมีลักษณะที่แปลกแตกต่างกันไป สุราที่นำมาบริการนั้นมีรสชาดพิเศษไม่เหมือนกับสุราในโลกดุนยา

20. และผลไม้หลากชนิด ตามแต่พวกเขาจะเลือกกิน

[1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved