ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


55. ซูเราะฮฺ อัรรอหฺมาน (Ar-Rahman)


1. พระผู้ทรงกรุณาปรานี (*1*)

(1)  อัรรอห.มานเป็นพระนามหนึ่งในบรรดาพระนามของอัลลอฮ. ตะอาลา

2. พระองค์ทรงสอนอัลกุรอาน (*1*)

(1)  ทรงสอนอัลกุรอานแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ เพื่อเป็นการง่ายแก่การเข้าใจ และท่องจำมุกอติ้ลกล่าวว่า เมื่อพระองค์ทรงประทานอายะฮ.ที่ว่า "พวกเจ้าจงสุญูดแด่พระผู้ทรงกรุณาปรานี (อัรรอห.มาน)พวกกุฟฟารมักกะฮกล่าวว่า เราไม่รู้จัก อัรรอห.มาน พระองค์จึงกล่าวแก่พวกเขาว่า "อัรรอห.มาน" ที่พวกเขาปฏิเสธนั้น คือ พระผู้ทรงสอนอัลกุรอาน"

3. พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ (*1*)

(1)  ทรงสร้างมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบคือให้เป็นผู้ได้ยิน มองเห็น และพูดได้

4. พระองค์ทรงสอนเขาให้เปล่งเสียงพูด (*1*)

(1)  คือทรงดลบันดาลให้เขาพูดได้เพื่อที่จะได้ชี้แจงถึงความมุ่งหมาย และความต้องการของเขา

5. ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์โคจรตามวิถีที่แน่นอน (*1*)

(1)  คือโคจรไปตามวิถีของมันที่แน่นอนเพื่อประโยชน์ของปวงบ่าว เช่น การรู้จักเวลาทำอิบาดะฮ.และ ฯลฯ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์แห่งความเมตตา

6. และผักหญ้า และต้นไม้จะกราบสุญูด (*1*)

(1)  อิบนฺ อับบาส และอิบนฺ ญะรีร กล่าวว่า คำว่า "อันนัจมฺ" นั่นคือไม้ลำต้นอ่อน เช่น ผักหญ้าซึ่งเป็นอาหารของปศุสัตว์ มุญาฮิด และอิบนฺกะซีร กล่าวว่า อันนัจมฺ หมายถึงดวงดาวในท้องฟ้า ความหมายก็คือ ต้นไม้และผักหญ้าหรือดวงดาว จะยอมจำนนแด่อัลลอฮฺตามที่พระองค์ทรงประสงค์อย่างศิโรราบ มันทั้งสองจะไม่ฝ่าฝืนเสมือนกับมนุษย์และญินได้ฝ่าฝืน

7. และชั้นฟ้านั้นพระองค์ทรงยกมันไว้สูง และทรงวางความสมดุลไว้ (*1*)

(1)  พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้า ทรงยกมันไว้ให้สูง โดยที่มิให้ติดหรือมีความใกล้ชิดกันแผ่นดิน ทั้งนี้เป็นความโปรดปรานจากพระองค์แก่มวลมนุษย์ ญิน และสัตว์

8. เพื่อพวกเจ้าจะได้ไม่ฝ่าฝืนในเรื่องการชั่งตวงวัด

9. และจงธำรงไว้ซึ่งการชั่งด้วยความเที่ยงธรรม และอย่าให้ขาดหรือหย่อนตาชั่ง (*1*)

(1)  และใครเล่าอื่นจากอัลลอฮ. จะรักษาความสมดุลแห่งความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมไว้ได้และทรงใช้ให้เจ้าของสิทธิเอาสิทธิของตนไว้ โดยให้ยึดถือการปฏิบัติต่อกันบนมูลฐานแห่งความเสมอภาคเท่าเทียมกัน อย่าให้ความโลภและการล่วงเกินสิทธิเข้ามาครอบงำในการซื้อขาย และอย่าให้การชั่งตวงวัดหย่อน หรือขาดจำนวนของมัน

10. และแผ่นดินนั้น พระองค์ทรงจัดเตรียมมันไว้ เพื่อสรรพสิ่งที่สร้างขึ้น (*1*)

(1)  คือพระองค์ทรงให้มันยึดมั่น และราบเรียบเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกสิ่งที่มีชีวิต

11. ในแผ่นดินนั้นมีผลไม้ และต้นอินทผลัมที่มีผลซ้อนกันหลายชั้น (*1*)

(1)  มีผลไม้ชนิด ขนาด รูปร่าง สีสัน รสชาด และกลิ่นที่แตกต่างกัน ที่กล่าวถึงต้นอินทผลัมโดยเฉพาะ เพราะความสำคัญและการมีประโยชน์ของมัน เมื่อเวลายังดิบและสุกงอมแล้ว

12. และเมล็ดที่มีเปลือกและรำ (*1*) และมีกลิ่นหอม (*2*)

(1)  คือพืชพันธุ์ที่มีเมล็ดทุกชนิดใช้เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์
(2)  พืชพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมทุกชนิด เช่น ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ฯลฯ

13. ดังนั้น ด้วยบุญคุณอันใดเล่าของพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ (*1*)

(1)  หลังจากที่พระองค์ทรงกล่าวถึงความโปรดปรานต่าง ๆ แล้ว พระองค์ทรงกล่าวแก่มนุษย์และญินด้วยอายะฮนี้ว่าโอ้เหล่ามนุษย์และญินเอ๋ย ด้วยบุญคุณและความโปรดปรานของอัลลอฮ.ที่มีต่อพวกเจ้านั้นมากมายเหลือคณานับมิใช่หรือ? มีรายงานจากอิบน.อุมัรกล่าวว่า เมื่อท่านร่อซูลุลลอฮ. ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้อ่านซูเราะฮ.อัรรอห.มานแก่บรรดาสาวกของท่าน พวกเขาก็หยุดนิ่ง ท่านนะบีจึงกล่าวว่าทำไมฉันจึงได้ยินพวกญินตอบรับอย่างดีแด่พระเจ้าของพวกเขามากกว่าพวกท่าน? ไม่มีครั้งใดที่ฉันอ่านคำตรัสของอัลลอฮ. ตะอาลา ที่ว่า เว้นแต่พวกเขาจะกล่าวว่า ความว่า "ไม่มีสิ่งใดจากความโปรดปรานของพระองค์ท่าน โอ้พระเจ้าของพวกเราทีเรา จะปฏิเสธสำหรับพระองค์ท่านเท่านั้น การสรรเสริญ"

14. พระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากดินเหนียวมีเสียงเช่นเครื่องปั้นดินเผา (*1*)

(1)  คือพระองค์ทรงสร้างบิดาของพวกเจ้า คือ อาดัมจากดินเหนียวแห้งเมื่อเคาะจะมีเสียงเช่นเดียวกับดินที่ใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา

15. และพระองค์ทรงสร้างญินจากเปลงไฟ (*1*)

(1)  และทรงสร้างญินจากเปลวไฟที่ไม่มีควัน

16. ดังนั้น ด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ?

17. พระเจ้าแห่งทิศตะวันออกทั้งสองและพระเจ้าแห่งทิศตะวันตกทั้งสอง (*1*)

(1)  คือพระเจ้าแห่งทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์

18. ดังนั้น ด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ?

19. พระองค์ทรงทำให้น่านน้ำทั้งสอง (ทะเลและแม่น้ำ) ไหลมาบรรจบกัน

20. ระหว่างมันทั้งสองมีที่กั้นกีดขวาง มันจะไม่ล้ำเขตต่อกัน (*1*)

(1)  น่านน้ำทั้งสองหมายถึงทะเลที่มีน้ำเค็ม และแม่น้ำที่มีน้ำจืดไหลมาบรรจบกันนั้นคล้ายกับมีที่กั้นมาขวางไว้ น้ำเค็มและน้ำจืดจะไม่ล่วงล้ำเขตซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ด้วยเดชานุภาพของอัลลอฮ.นั่นเอง

[1] [ 2] [ 3] [ 4] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved