ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


53. ซูเราะฮฺ อันนัจมฺ (An-Najm)


1. ขอสาบานด้วยดวงดาวเมื่อมันคล้อยตกลงมา

2. สหาย(มุฮัมมัด) ของพวกเจ้ามิได้หลงผิดและเชื่อมั่นในทางที่ผิด

3. และเขามิได้พูดตามอารมณ์ (*1*)

(1)  ตั้งแต่อายะฮ.ที่หนึ่งถึงอายะฮ. ตะอาลา ทรงยืนยันถึงการเป็นนะบีของมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งเป็นบ่าวและร่อซูลของพระองค์ พระองค์ทรงสาบานด้วยดวงดาวเมื่อมันคล้อยตกลงมาว่ามุฮัมมัด ซึ่งเป็นลูกหลานของชาวกุเรซตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งมีอายุได้ 40 ปี เขามิได้เป็นคนหลงผิดซึ่งพวกเขาก็รู้กันดี เขาไม่เคยมีความเชื่อมั่นที่ผิด ๆ จึงจะพูดในสิ่งที่ผิด ๆ

4. อัลกุรอานมิใช่อื่นใดนอกจากเป็นวะฮีย.ที่ถูกประทานลงมา (*1*)

(1)  อัลกุรอานเป็นวะฮีย.ที่ถูกประทานลงมาให้แก่มุฮัมมัด ดังนั้นสิ่งที่เขาพูดและเรียกร้องเชิญชวนและสิ่งที่เขาปฏิบัตินั้นเป็นวะฮีย.ที่ถูกประทานลงมาให้แก่เขา

5. ผู้ทรงพลังอำนาจอันมากมาย (ญิบรีล) ได้สอนเขา (*1*)

(1)  ญิบรีลผู้มีพลังสูงส่ง นักตัฟซีรกล่าวว่า สิ่งที่เป็นพยานถึงการมีพลังอันสูงส่งของญิบรีลนั้นก็คือ การที่เขาพลิกคว่ำเมืองของกลุ่มชนลูฎ โดยใช้ปีกของเขายกเมืองทั้งเมืองขึ้นไปข้างบนแล้วพลิกคว่ำลงมา การแผดเสียงของเขาต่อกลุ่มชนซะมู๊ดจนตายราบเรียบ และการนำวะฮีย.ลงมาให้แก่บรรดานะบี และกลับไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าการกระพริบตา

6. ผู้ทรงพลังอันแข็งแรง ดังนั้นเขาจึงปรากฎในสภาพที่แท้จริง

7. ขณะที่เขาอยู่บนขอบฟ้าอันสูงส่ง

8. แล้วเขาได้เข้ามาใกล้ และเข้ามาใกล้จนชิด

9. เขาเข้ามาใกล้ (จนอยู่) ในระยะของปลายคันธนูทั้งสอง หรือใกล้กว่านั้นอีก (*1*)

(1)  ญิบรีลเป็นผู้ที่มีความสุขุมรอบคอบ ปรากฎตัวอยู่ในสภาพที่แท้จริงขณะที่อยู่บนขอบฟ้าอันสูงคือทางทิศตะวันออกอัลคอซินกล่าวว่า ญิบรีลเคยมาหาท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ขอให้เขาแสดงตัวในรูปที่เขาถูกบังเกิดมา ญิบรีลได้แสดงตัวให้ท่านเห็นสองครั้ง ครั้งหนึ่งในแผ่นดิน และอีกครั้งหนึ่งในชั้นฟ้าชั้นเจ็ด แล้วญิบรีลได้เข้ามาใกล้มุฮัมมัด และเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นจนชิดในระยะของปลายธนูทั้งสองข้างหรือใกล้กว่านั้นอีก

10. ดังนั้นเขา (ญิบรีล) จึงนำวะฮียฺมาให้แก่บ่าวของพระองค์ (มุฮัมมัด) สิ่งที่เขาจะนำวะฮียฺมา (*1*)

(1)  อัลลอฮฺ ทรงให้ญิบรีลนำวะฮียฺมาให้แก่บ่าว และร่อซูลของพระองค์ มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

11. จิตใจ (ของมุฮัมมัด) มิได้ปฏิเสธสิ่งที่เขาได้เห็น (*1*)

(1)  คือจิตใจของมุฮัมมัดมิได้ปฏิเสธสิ่งที่เขาเห็นด้วยสายตาของเขา คือรูปอันแท้จริงของญิบรีลอะลัยฮิสสลาม

12. แล้วพวกเจ้าจะโต้เถียงกับเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้เห็นอีกหรือ (*1*)

(1)  คือพวกเจ้ามุชรีกีน จะเอาชนะและโต้เถียงกับมุฮัมมัด ในสิ่งที่เขาได้เห็น กับตาของเขาในคืนอัลอิสรออ.และอัลเมียะรอจกระนั้นหรือ?

13. และโดยแน่นอน เขาได้เห็นญิบรีลในการลงมาอีกครั้งหนึ่ง (*1*)

(1)  มุฮัมมัดได้เห็นญิบรีลอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของมะลาอิกะฮ. ณ ที่ต้นพุทราอันไกลสุดโพ้นชั้นฟ้าชั้น7 ใกล้กับบัลลังก์ ณ ที่นั้นคือสวนสวรรค์อันเป็นที่พำนักของบรรดามะลาอิกะฮ. วิญญาณของพวกชะฮีดและบรรดาผู้ยำเกรงอัลมุตตะกีน

14. ณ ที่ต้นพุทธาอันไกลโพ้น

15. ณ ที่นั้น คือสวนสวรรค์อันเป็นที่พำนัก

16. (ขณะนั้น) สิ่งที่ปกคลุม (แสงประกาย) ได้ปกคลุมต้นพุทรา (*1*)

(1)  คือมุฮัมมัดได้เห็นขณะที่มีสิ่งปกคลุมอันน่าประหลาดปกคลุมต้นพุทรา อัลหะซันกล่าวว่ารัศมีของพระองค์แห่งสากลโลกได้ปกคลุมต้นพุทรา แล้วมีแสงประกายออกมา

17. สายตา (ของมุฮัมมัด) มิได้เหลือบแลไปทางอื่น และมิได้ล่วงเกินไป

18. โดยแน่นอนเขาได้เห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเขา (*1*)

(1)  สายตาของมุฮัมมัดมิได้เบี่ยงเบนในขณะนั้น และ ณ สถานที่นั้นมองซ้ายมองขวา และมิได้มองเลยไปจากขอบเขตที่เขาได้มอง แท้จริงมุฮัมมัดได้มองเห็นสิ่งประหลาด ๆ ในคืนอัลเมียะอ.รอจ ในอาณาจักรของอัลลอฮ. ได้เห็นต้นพุทราได้เห็นบัลลังก์ (อัลบัยตุลมะอ.มูร) ได้เห็นสวรรค์และนรกได้เห็นญิบรีลในรูปแบบของเขาอยู่บนชั้นฟ้าอย่างสมบูรณ์แบบและได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์อื่น ๆ อีกมากมาย

19. แล้วพวกเจ้ามิได้เห็นอัลลาต และอัลอุซซา

20. และตัวอื่นคือตัวที่สาม, มะนาต ดอกหรือ? (*1*)

(1)  โอ้พวกกุฟฟารเอ๋ย! พวกเจ้าจงบอกเราถึงพระเจ้าทั้งหลายที่พวกเจ้าเคารพสักการะมันคือ “อัลลาต อัลอุซซาและมะนาต” ว่าพวกมันมีพลังอำนาจ และความยิ่งใหญ่ ดังที่พระเจ้าผู้ทรงอำนาจได้กล่าวว่าไว้บ้างไหม? ถึงกับพวกเจ้าอ้างว่ามันเป็นพระเจ้า

[1] [ 2] [ 3] [ 4] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved