ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


52. ซูเราะฮฺ อัฎฏูร (At-Tur)


1. ขอสาบานต่อภูเขาอัฏฏูร

2. ขอสาบานต่อคัมภีร์ ที่ถูกจารึกไว้

3. ในม้วนกระดาษหรือหนังที่กางแผ่

4. ขอสาบานต่ออาคารที่ถูกเยือนอย่างสม่ำเสมอ

5. ขอสาบานต่อท้องฟ้าที่อยู่เบื้องสูง

6. ขอสาบานต่อทะเลที่ลุกโชติช่วง (ในวันกิยามะฮ.) (*1*)

(1)  อัลลอฮ. ตะอาลา ทรงสาบานด้วย 5 สิ่ง คือภูเขาอัฎฎูร คัมภีร์อัลกุรอาน บัยตุลมะอ.มูร หรืออัลกะอ. ท้องฟ้า และทะเล พระองค์ทรงสาบานต่อภูเขาอัฎฎูร ซึ่งทรงสนทนากับนะบีมูซา ทรงสาบานต่อคัมภีร์ซึ่งพระองค์ทรงประทานแก่ร่อซูลคนสุดท้าย คืออัลกุรอานุลอะซีม ซึ่งถูกบันทึกไว้ในม้วนกระดาษหรือหนังที่กางแผ่ ทรงสาบานต่อบัยตุลมะอ.มูร คืออาคารที่มีมะลาอิกะฮ.ผู้บริสุทธิ์เวียนรอบอยู่เป็นประจำหรืออัลกะอ.ที่มีบรรดามุอ.มินผู้ศรัทธาเวียนรอบอยู่ประจำ ทรงสาบานต่อท้องฟ้าที่มีอยู่เบื้องสูง ทรงตัวอยู่โดยปราศจากเสาค้ำจุนด้วยเดชานุภาพของอัลลอฮ. และทรงสาบานต่อทะเลที่ลุกโชติช่วงในวันกิยามะฮ.หรือทะเลที่เอ่อล้นไปด้วยน้ำอย่างมากมาย ทั้ง 5 สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฎการณ์แห่งเดชานุภาพ และความรอบรู้ของอัลลอฮ. ตะอะลา

7. แท้จริงการลงโทษของพระเจ้าของเจ้าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

8. ไม่มีผู้ใดจะเบี่ยงเบนมันได้ (*1*)

(1)  การสาบานที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนั้นเป็นความจริง สิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวต่อไปนั้นก็คือการลงโทษของพระองค์นั้นจะเกิดขึ้นจริงและแน่นอน ไม่มีผู้ใดจะหลีกเลี่ยงหรือหลบหนีไปได้ หมายถึงว่าการลงโทษนั้นจะประสบแก่พวกมุชริกีนอย่างแน่นอน

9. วันที่ชั้นฟ้าจะสั่นสะเทือนอย่างชุลมุนวุ่นวาย

10. และเทือกเขาจะปลิวว่อนกระจัดกระจาย (*1*)

(1)  ส่วนกำหนดเวลาที่การลงโทษจะเกิดขึ้นนั้นก็คือ วันที่ชั้นฟ้าจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง และเทือกเขาจะแตกออกและปลิวว่อนกระจัดกระจายไปทุกหนแห่ง

11. ดังนั้นความหายนะในวันนั้นจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธ

12. บรรดาที่พวกเขาอยู่ในการมั่วสุมการละเล่นอย่างไร้สาระ (*1*)

(1)  เป็นการสาปแช่งแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา คือความหายนะ ความชั่วร้ายและความเลวทุกชนิดจะประสบแด่ผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่ยอมเชื่อมั่นต่อสิ่งที่บรรดาร่อซูลนำมาเผยแผ่ และบรรดาผู้ที่มั่วสุมอยู่กับการละเล่น ไม่สนใจต่อการอีมานและประกอบคุณงามความดี เพื่อที่จะขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และให้ความเอกภาพแด่พระองค์

13. วันที่พวกเขาจะถูกผลักลงนรกญะฮันนัมอย่างผลักใสไล่ส่ง

14. นี่คือไฟนรก ซึ่งพวกเจ้าเคยปฏิเสธมัน (*1*)

(1)  ในวันกิยามะฮฺนั้น ยามผู้เฝ้านรกจะมัดมือมัดเท้าพวกกุฟฟารแล้วผลักลงนรกอย่างรุนแรง แล้วจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่า จงลิ้มรสไฟนรก ซึ่งพวกเจ้าปฏิเสธมัน และเย้ยหยันมันในโลกดุนยา

15. นี่คือเล่ห์กลหรือ หรือว่าพวกเจ้ายังมองไม่เห็น?

16. จงเข้าไปเผาไหม้ในนั้น พวกเจ้าจะทนได้หรือทนไม่ได้ก็เท่าเทียมกันสำหรับพวกเจ้า แท้จริงพวกเจ้านั้นจะถูกตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เท่านั้น (*1*)

(1)  และจะกล่าวแก่พวกเขาอีกเป็นเชิงเหน็บแนมว่าสิ่งที่พวกเจ้ามองเห็นด้วยสายตาของพวกเจ้านี้หมายถึงการลงโทษมันเป็นเล่ห์กลหรือว่าวันนี้พวกเจ้าตาบอดมองไม่เห็นอะไร เหมือนกับที่พวกเจ้าเคยตาบอดจากการทำความดี และการศรัทธาในโลกดุนยา? และจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาอีกว่า จะเข้าไปลิ้มรสการเผาไหม้ให้สาสมมีผลเท่าเทียมกัน พวกเจ้าจะทนได้หรือทนไม่ได้ต่อการลงโทษนี้ และแน่นอนพวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้ในโลกดุนยา อันเนื่องมาจากการทำชิริก และการฝ่าฝืน

17. แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ และความสุขสำราญ

18. ได้รับความสุขอันล้นพ้นตามที่พระเจ้าของพวกเขาได้ประทานให้แก่พวกเขา และพระเจ้าของพวกเขาจะคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษของเปลวไฟ (*1*)

19. พวกเจ้าจงกิน จงดื่มอย่างสบายใจตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้

20. นอนเอกเขนกอยู่บนเตียงเรียงชิดติดกัน และเราให้พวกเขามีคู่ครองเป็นหญิงสาวสวยดวงตาโตคม (*1*)

[1] [ 2] [ 3] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved