ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


51. ซูเราะฮฺ อัซซาริยาต (Az-Zariyat)


1. ขอสาบานต่อลมที่พัด (ฝุ่นให้) กระจัดกระจายอย่างปลิวว่อน

2. ขอสาบานต่อเมฆที่พยุง (ฝน) อย่างหนัก

3. ขอสาบานต่อนาวา ที่แล่นไปอย่างสะดวกสบาย (*1*)

(1)  อัลลอฮ. ตะอาลา ทรงสาบานต่อลมที่พัดฝุ่นให้กระจายไปทั่วทุกแห่ง และพัดพาทรายจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ทรงสาบานต่อกลุ่มเมฆที่อุ้มฝนซึ่งเป็นชีวิตชีวาของมนุษย์และสิ่งที่มีชีวิต ทรงสาบานต่อนาวาที่แล่นในท้องทะเลอย่างสะดวก และบรรทุกผู้โดยสาร

4. ขอสาบานต่อมะลาอิกะฮ. ผู้จัดสรรการงาน (*1*)

(1)  และทรงสาบานต่อบรรดามะลาอิกะฮ.ผู้บริหารกิจการต่าง ๆ ทุก ๆ มะลักมีหน้าที่ประจำแต่ละท่านเช่นญิบรีล ทำหน้าที่นำวะฮีย์ไปยังบรรดานะบี มีกาอีลทำหน้าที่จัดสรรริซกี และความเมตตา อิสรอฟีลทำหน้าที่เป่าสังข์ อิสรออีลทำหน้าที่เด็ดวิญญาณนักตัฟซีรออธิบายว่า อัลลอฮ. ตะอาลาทรงสาบานต่อสิ่งเหล่านี้เพราะความประเสริฐและความมีเกียรติของพวกเหล่านี้อีกทั้งเป็นการบ่งชี้ถึงความประหลาดในการสร้าง และเดชานุภาพของพระองค์

5. แท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นเป็นความจริงอย่างแน่นอน

6. และแท้จริงการตอบแทนจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน (*1*)

(1)  คือสิ่งที่ถูกสัญญาไว้เช่น ผลการตอบแทนที่ดี การลงโทษ การชุมนุม การฟื้นคืนชีพ นั้นเป็นความจริง และจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

7. ขอสาบานต่อฟากฟ้าที่มีวิถีทางโคจรอย่างมากมาย (*1*)

(1)  และทรงสาบานต่อฟากฟ้าที่มีวิถีโคจรและโครงสร้างอย่างรัดกุม

8. แท้จริงพวกเจ้าอยู่ในคำพูดที่ขัดแย้งกัน (*1*)

(1)  คือพวกกุฟฟารมักกะฮ. อยู่ในคำพูดที่สับสนในเรื่องของมุฮัมมัดเช่น บางคนว่าเขาเป็นมายากลบางคนว่าเขาว่าเขาเป็นกวี และบางคนว่าเขาเป็นคนบ้าและอื่น ๆ

9. ผู้ที่หันเหออกจากสัจธรรมนั้นเขาจะถูกให้หันเหออกจากการศรัทธา (*1*)

(1)  คือผู้ที่ถูกหันเหออกจากฮิดายะฮ. และถูกห้ามจากความสุขนั้น เขาถูกหันเหออกจากการอีมานต่ออัลกุรอานและมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

10. ผู้ที่กล่าวเท็จแก่ท่านนะบี จะถูกสาปแช่ง (*1*)

(1)  คือกล่าวเท็จว่าท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นมายากร เป็นกวี และกล่าวเท็จพวกเหล่านั้นจะถูกสาปแช่ง อิบนุลอันบารีย์ กล่าวว่า อัลก็อตสุ คือการฆ่านั้นเมื่อถูกบอกเล่าจากอัลลอฮ.ตะอาลา หมายถึงการสาปแช่งเพราะว่าผู้ที่อัลลอฮ.ทรงสาปแช่งเขา เขาผู้นั้นคือผู้ที่ถูกฆ่าประสบความพินาศ

11. คือบรรดาผู้ที่พวกเขาอยู่ในการสับสนหลงลืม (เรื่องของวันอาคิเราะฮ.)

12. พวกเขาจะถามว่า วันแห่งการตอบแทนจะมีขึ้นเมื่อใด?

13. วันที่พวกเขาจะถูกทดสอบ ด้วยไฟนรก (*1*)

(1)  คือบรรดาผู้ที่พวกเขาอยู่ในการสับสนหลงลืมเรื่องของวันอาคิเราะฮ พวกเขาจะกล่าวปฏิเสธและเย้ยหยันว่าเมื่อใดวันแห่งการสอบสวนวันแห่งการตอบแทนจะเกิดขึ้น พระองค์จะทรงตอบแก่พวกเขาว่า การตอบแทนนี้จะเกิดขึ้นในวันที่พวกเขาเข้าสู่นรกและจะถูกเผาไหม้

14. พวกเจ้าจงลิ้มรสการทดสอบของพวกเจ้าเถิด นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเร่งเร้ามัน (*1*)

(1)  ยามเฝ้านรกจะกล่าวแก่พวกเขาว่า พวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษและการตอบแทนของพวกเจ้านี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเร่งเร้ามันในโลกดุนยาเป็นการเย้ยหยัน

15. แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงจะได้อยู่ในสวนสวรรค์มากหลาย และตาน้ำพุ

16. พวกเขาปิติยินดีในสิ่งที่พระเจ้าของพวกเขาได้ประทานให้แก่พวกเขา แท้จริงพวกเขาก่อนหน้านั้นเป็นผู้กระทำความดี (*1*)

(1)  เมื่อได้กล่าวถึงสภาพของพวกกุฟฟารแล้ว ทรงกล่าวถึงสภาพของบรรดามุอฺมินว่า บรรดาผู้ยำเกรงนั้นพวกเขาจะสุขสำราญอยู่ในสวนสวรรค์ที่มีตาน้ำไหลผ่านอย่างสุดลูกหูลูกตา พอใจในสิ่งที่พระเจ้าของพวกเขาได้ประทานให้แก่พวกเขา เช่น การให้เกียรติและความสุขสำราญ เพราะในโลกดุนยานั้นพวกเขาเป็นผู้กระทำความดี

17. พวกเขาเคยหลับนอนแต่เพียงส่วนน้อยของเวลากลางคืน

18. และในยามรุ่งสางพวกเขาขออภัยโทษ(ต่อพระองค์)

19. และในทรัพย์สมบัติของพวกเขาจัดไว้เป็นส่วนของผู้เอ่ยขอ และผู้ไม่เอ่ยขอ (*1*)

(1)  ความดีที่พวกเขาได้กระทำไว้นั้น ก็คือในเวลากลางคืนพวกเขานอนน้อย และทำละหมาดมากๆ อัลหะซันกล่าวว่า พวกเขาอดทนในการละหมาดกลางคืน และนอนน้อย ในยามรุ่งสางพวกเขาขออภัยโทษต่ออัลลอฮ. เพราะความบกพร่องของพวกเขา ทั้ง ๆ ที่พวกเขากระทำความดี พวกเขาก็ยังนับว่ายังมีความผิด ดังนั้นพวกเขาจึงขออภัยโทษอย่างมากในยามรุ่งสาง นอกจากนั้นพวกเขายังได้จัดสรรปันส่วนในทรัพย์สมบัติไว้สำหรับผู้เอ่ยขอ และผู้ไม่เอ่ยขอ

20. และในแผ่นดินนี้มีสัญญาณต่าง ๆ สำหรับผู้ศรัทธาเชื่อมั่น

[1] [ 2] [ 3] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved