ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


50. ซูเราะฮฺ ก็อฟ (Qaf)


1. ก็อฟ (*1*) ขอสาบานด้วยอัลกุรอานอันทรงเกียรติ (*2*)

(1)  เป็นอักษรหนึ่งในภาษาอาหรับ เป็นการบ่งชี้ว่าคัมภีร์ เป็นปาฏิหาริย์ ซึ่งถูกเรียงมาจากอักษรเหล่านี้
(2)  อัลลอฮ.ทรงสาบานด้วยอัลกุรอานดันทรงเกียรติเหนือคัมภีร์อื่น ๆ ที่ถูกประทานมาจากฟากฟ้าเช่นเดียวกันว่าพวกเจ้าจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกหลังจากตายไปแล้วอย่างแน่นอน

2. แต่ว่าพวกเขาประหลาดใจที่มีผู้ตักเตือนคนหนึ่งจากหมู่พวกเขามายังพวกเขา ดังนั้นพวกปฏิเสธศรัทธาจึงกล่าวว่า นี่มันเป็นเรื่องประหลาดจริง ๆ (*1*)

(1)  พวกมุชริกีนประหลาดใจที่ว่าได้มีร่อซูลคนหนึ่งจากพวกเขามาตักเตือนพวกเขาถึงการลงโทษของอัลลอฮ.และว่ามันเป็นเรื่องประหลาดใจจริง ๆ ไม่น่าเชื่อ

3. เมื่อเราตายและกลายเป็นฝุ่นดินไปแล้ว จะกลับมีชีวิตอีกกระนั้นหรือ? นั่นเป็นการกลับที่ไกลเหลือเกิน(*1*)

(1)  พวกมุชริกีนกล่าวว่า เมื่อเราตายไปร่างกายของเราก็เน่าเปื่อยกระดูกของเราก็กลายเป็นฝุ่นดินแล้ว เราจะกลับมาเกิดใหม่ในสภาพเช่นเดิมนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนไม่กินกับปัญญาเลย

4. แน่นอนเรารู้ดีว่า กี่มากน้อยแล้วที่แผ่นดินทำให้พวกเขามีจำนวนลดน้อยลง และ ณ ที่เรานั้นมีบันทึกรักษาไว้ (*1*)

(1)  คือเรารู้ดีว่า แผ่นดินนั้นได้กัดกินมนุษย์ไปเป็นจำนวนมากแล้ว และในบันทึกของเราก็ได้บันทึกจำนวนผู้ที่ได้ตายไปแล้วอย่างละเอียดไม่ขาดตกบกพร่องแต่ประการใด

5. เปล่าเลย! พวกเขาปฏิเสธความจริงต่างหาก เมื่อมันได้มีมายังพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ในภาวะที่สับสน (*1*)

(1)  อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงชี้แจงข้อประหลาดใจของพวกมุชริกีนว่า นี่คือสภาพของผู้ที่ผินหลังให้กับความจริง พวกเขาพูดถึงอัลกุรอานว่าเป็นเล่ห์กลเป็นกาพย์กลอน และนิยายสมัยโบราณที่เล่าต่อ ๆ กันมา ดังนั้น พวกเขาจึงอยู่ในภาวะสับสนไม่อยู่ในร่องรอย

6. พวกเขามิได้มองไปยังฟากฟ้าเหนือพวกเขาดอกหรือ ว่าเราได้สร้างมันและประดับมันไว้อย่างไร และมันไม่มีรอยร้าวหรือช่องโหว่เลย (*1*)

(1)  คือพวกเขามิได้พิจารณาใคร่ครวญดูท้องฟ้าบ้างดอกหรือ? ว่ามันถูกสร้างมาอย่างไรโดยไม่มีเสาค้ำจุน และถูกประดับประดาดวงดาวน้อยใหญ่มากมาย และพวกเขาเคยพบเห็นบ้างไหมว่ามันมีช่องโหว่หรือรอยร้าว หรือเป็นที่น่าตำหนิอื่นจากนี้

7. และแผ่นดินนั้นเราได้แผ่ให้มันกว้างออกไปและในแผ่นดินเราได้ปักภูเขาไว้อย่างมั่นคง (*1*) และในแผ่นดินนั้นเราให้พฤกษชาติทุกชนิดงอกเงยออกมาเป็นคู่ ๆ อย่างสวยงาม (*2*)

(1)  คือเราได้ทำให้แผ่นดินแผ่กว้างออกไปอย่างสุดลูกหูลูกตา เราได้ปักภูเขาไว้ในแผ่นดินเพื่อมิให้มันแกว่งไกวหรือสั่นสะเทือน
(2)  และเราได้ให้พืชผัก ผลไม้ทุกชนิดงอกเงยออกมาอย่างสวยงามเพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์

8. เพื่อให้เป็นที่สังเกตและเป็นการเตือนให้รำลึกแก่บ่าวทุกคนผู้สำนึกผิด (*1*)

(1)  เพื่อเป็นพยานหลักฐานถึงการสร้างชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดิน และการที่อัลลอฮ.ทรงทำให้ทั้งสองสิ่งนั้นเป็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ เพื่อเตือนให้ปวงบ่าวรำลึกถึงเดชานุภาพของพระองค์

9. และเราได้ให้น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟากฟ้าเป็นที่จำเริญแล้วด้วยน้ำนั้น เราได้ให้งอกเงยออกมาเป็นสวนอันหลากหลาย และเมล็ดพืชสำหรับเก็บเกี่ยว (*1*)

(1)  และด้วยน้ำฝนที่ได้หลั่งลงมาจากฟากฟ้านั้น ได้อำนวยประโยชน์ให้แก่พืชผักผลไม้นานาชนิดในเรือกสวนและเมล็ดพืชสำหรับเก็บเกี่ยว เช่น ข้าว ข้าวสาลี และ ฯลฯ

10. และต้นอินทผลัม อย่างสูงตระหง่าน ลำต้นของมันมีพวงย้อยลงมามีผลซ้อนกันเป็นตับ

11. เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพแก่ปวงบ่าว (*1*) และด้วยน้ำนั้นเราทำให้ดินแดนที่แห้งแล้งมีชีวิตชีวาขึ้นใหม่ เช่นนั้นแหละการฟื้นคืนชีพ (*2*)

(1)  เราได้ให้สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นงอกเงยออกมาเพื่อเป็นริซกี และเป็นประโยชน์แก่สรรพสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์สร้างขึ้นมา
(2)  และแผ่นดินที่แห้งแล้งเช่น ทะเลทราย เมื่อฝนตกลงมาก็ทำให้แผ่นดินนั้นมีชีวิตชีวากลายเป็นทุ่งหญ้าสำหรับสัตว์เลี้ยงกินเป็นอาหาร ฉันใดก็ฉันนั้น การฟื้นคืนชีพหลังจากตายไปแล้วก็เช่นเดียวกัน

12. หมู่ชนของนูห.ได้ปฏิเสธมาก่อนหน้าพวกเขาแล้ว และชาวร็อส (บ่อน้ำ) และษะมูด

13. และอ๊าด และฟิรเอาน. และพี่น้องของลู๊ฎ

14. และชาวป่าทึบ และหมู่ชนของตุ๊บบะอ. พวกเหล่านั้นทั้งหมดได้ปฏิเสธบรรดาร่อซูล (*1*) ดังนั้นสัญญาของเราจึงเหมาะสมคู่ควรแก่พวกเขา (*2*)

(1)  คือบรรดาหมู่ชนที่ได้กล่าวนามมานั้นได้ปฏิเสธบรรดาร่อซูลของพวกเขามาก่อนพวกกุฟฟรมักกะฮ.
(2)  ดังนั้นสัญญาของเรา และการลงโทษของเราจึงเหมาะสมคู่ควรแล้ว อายะฮ.เป็นการปลอบใจท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และเป็นการเตือนสำหรับพวกกุฟฟาร

15. เราได้เหน็ดเหนื่อยต่อการสร้างครั้งแรกกระนั้นหรือ? (*1*) เปล่าเลย! แต่ว่าพวกเขาอยู่ในการสงสัยต่อการสร้างครั้งใหม่ต่างหาก (*2*)

(1)  ในการสร้างครั้งแรกนั้นเราเหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะให้พวกเขากลับฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่ง หลังจากตายไปแล้วกระนั้นหรือ?
(2)  ความหมายก็คือ การสร้างครั้งแรกนั้นมิได้ทำให้เราต้องเหน็ดเหนื่อยเลย ส่วนการกลับให้ฟื้นคืนชีพนั้นง่ายกว่า ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า “ “และพระองค์ คือ ผู้ทรงเริ่มแรกในการสร้าง แล้วพระองค์ให้มันกลับขึ้นอีก และมันเป็นการง่ายยิ่งแก่พระองค์

16. และโดยแน่นอน เราได้บังเกิดมนุษย์มา และเรารู้ดียิ่งที่จิตใจของเขากระซิบกระซาบแก่เขา (*1*) และเรานั้นใกล้ชิดเขายิ่งกว่าเส้นเลือดชีวิตของเขาเสียอีก

(1)  อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงกล่าวถึงเดชานุภาพของพระองค์ที่มีอยู่เหนือมนุษย์ว่าพระองค์ทรงรอบรู้กิจการทุกอย่าง แม้กระทั่งสิ่งที่จิตใจของเขากระซิบกระซาบทั้งที่ดีและไม่ดี มีรายงานฮะดีษศ่อเฮียะฮฺ จากท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม คือ “แท้จริง อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงผ่อนผันแก่ประชาชาติของฉันในสิ่งที่จิตใจของเขานึกคิดขึ้นมาตราบใดที่เขายังไม่พูดหรือยังไม่กระทำ”

17. จงรำลึกขณะที่มาะลาอิกะฮ.ผู้บันทึกสองท่านบันทึก ท่านหนึ่งนั่งทางข้างขวา และอีกท่านหนึ่งนั่งทางข้างซ้าย(*1*)

(1)  หมายถึงมะลัก 2 ท่าน เป็นผู้บันทึกการกระทำของมนุษย์หรือเป็นผู้สังเกตการณ์

18. ไม่มีคำพูดคำใดที่เขากล่าวออกมา เว้นแต่ใกล้ ๆ เขานั้นมี (มะลัก) ผู้เฝ้าติดตาม ผู้เตรียมพร้อม (ที่จะบันทึก) (*1*)

(1)  คือทุก ๆ คำพูดที่มนุษย์กล่าวออกมาจะเป็นคำพูดที่ดี หรือคำพูดที่เลว ก็จะมีมะลักเป็นผู้เฝ้าติดตามและจดบันทึกทุก ๆ คำพูด อัลหะซัน กล่าวว่า เมื่อมนุษย์ได้ตายลง สมุดบันทึกของเขาจะถูกม้วนเก็บไว้ เมื่อถึงวันกิยามะฮฺก็จะมีเสียงกล่าวแก่เขาว่า “เจ้าจงอ่านบันทึกของเจ้า พอเพียงแก่ตัวเจ้าแล้ววันนี้ที่จะเป็นผู้ชำระบัญชีของตัวเจ้าเอง”

19. และอาการมึนงงแห่งความตายได้ปรากฏขึ้นอย่างประจักษ์แจ้ง และนั่นคือสิ่งที่เจ้าจะหลีกเลี่ยงจากมันไปไม่ได้ (*1*)

(1)  คือจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงซึ่งเจ้าเคยสงสัยและพยายามหลีกเลี่ยงมัน มีฮะดีษรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ. ร่อฎิยัลลอฮุอันฮากล่าวว่า เมื่อความตายได้เข้ามาครอบงำท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านได้เอามือเช็ดเหงื่อออกจากใบหน้าของท่านแล้วกล่าวว่า “ซุบฮานัลลอฮ. แท้จริงความตายนั้นมีอาการมึนงงอย่างแน่นอน”

20. และสังข์จะถูกเป่าขึ้น นั่นคือวันแห่งการสัญญา (*1*)

(1)  การเป่าสังข์แห่งการฟื้นคืนชีพ นั่นคือวันที่อัลลอฮ.ทรงสัญญากับพวกกุฟฟารในการลงโทษ

[1] [ 2] [ 3] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved