ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


44. ซูเราะฮฺ อัดดุคอน (Ad-Dukhan)
ความหมายโดยสรุป ของซูเราะฮฺนี้


1. ฮามีม (*1*)

(1)  ซูเราะฮฺนี้เป็นซูเราะฮฺที่ห้าในเจ็ดซูเราะฮฺที่เริ่มด้วยอักษรฮามีม และเรียกว่า ฮามีมทั้งเจ็ด หรือตระกูลอามีม

2. ขอสาบานด้วยคัมภีร์อันชัดแจ้ง

3. แท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอันจำเริญ แท้จริงเราเป็นผู้ตักเตือน (*1*)

(1)  คืออัลกุรอานเป็นคัมภีร์อันชัดแจ้งเป็นการแยกระหว่างแนวทางที่ถูกต้องและแนวทางที่ผิด เป็นการเปิดเผยถึงสิ่งที่เป็นฮะล้าลและหะรอมทั้งในคำพูด การปฏิบัติ และการเชื่อมั่น และถูกประทานลงมาในคืนอัลก็อดรฺของเดือนรอมฏอน เราเป็นผู้ตักเตือนบรรดามัคลูก เพราะเป็นหน้าที่ของเราที่จะไม่ปล่อยทิ้งมนุษย์โดยไม่มีการตักเตือนถึงการลงโทษ

4. ในคืนนั้นทุก ๆ กิจการที่สำคัญถูกจำแนกไว้แล้ว

5. โดยทางบัญชามาจากเรา แท้จริงเราเป็นผู้ส่งมา

6. เป็นความเมตตาจากพระเจ้าของเจ้า แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้ (*1*)

(1)  ในคืนอัลก็อดรฺนั้น กิจการที่สำคัญทุกชนิดได้ถูกจัดจำแนกไว้อย่างเรียบร้อย โดยเราได้บัญชาไว้ เราได้เป็นผู้ส่งบรรดาร่อซูล มุฮัมมัด และบรรดาร่อซูลก่อนเขา ทั้งนี้เป็นความเมตตาจากพระเจ้าของเจ้าแก่ปวงบ่าว พระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินคำพูดของปวงบ่าว ทรงรอบรู้การกระทำและสภาพของพวกเขา

7. พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสอง หากพวกเจ้าเป็นผู้เชื่อมั่น

8. ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ ผู้ทรงให้เป็นและผู้ทรงให้ตาย พระเจ้าของพวกเจ้าและพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเจ้าในสมัยก่อน ๆ (*1*)

(1)  พระผู้ทรงสร้างพระผู้ทรงกรรมสิทธิ์แห่งชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองคือพระเจ้าอันแท้จริงหากพวกเจ้าเป็นผู้เชื่อมั่น ดังนั้นจงเคารพภักดีต่อพระองค์เดียว เพราะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ผู้ทรงให้คนตายมีชีวิตขึ้นและผู้ทรงให้คนเป็นสิ้นชีวิต พระองค์เป็นผู้สร้างพวกเจ้าและบรรพบุรุษของพวกเจ้าในอดีต

9. แต่ทว่าพวกเขากังวลอยู่ในการสงสัย (*1*)

(1)  คือพวกเขามิได้มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยถึงการศรัทธาในคำพูดของพวกเขาที่ว่าอัลลอฮฺคือ พระผู้สร้างเรา แต่พวกเขาอยู่ในการสงสัยในเรื่องการฟื้นคืนชีพ พวกเขากังวลเหยียดหยามหยิ่งยะโส

10. ดังนั้น เจ้าจงคอยเฝ้าดูวันที่ชั้นฟ้าจะนำไอหมอกออกมาซึ่งจะเห็นได้ชัด

11. ซึ่งจะครอบคลุมผู้คน นี่คือการลงโทษอันเจ็บปวด

12. (พวกเขาจะกล่าวว่า) ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ได้ทรงปลดเปลื้องการลงโทษนี้ ให้พ้นจากข้าพระองค์ แท้จริงพวกเราเป็นผู้ศรัทธา(*1*)

(1)  จงคอยดูเถิดมุฮัมมัด ถึงการลงโทษของพวกเขาในวันที่ท้องฟ้าจะมีไอหมอกอย่างหนาทึบออกมา ซึ่งทุกคนจะมองเห็นได้ชัดแจ้ง และจะปกคลุมพวกกุฟฟารกุเรซทุก ๆ ด้าน และพวกเขาจะกล่าวว่า นี่คือการลงโทษอย่างเจ็บปวด แล้วพวกเขาจะวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺว่า ข้าแด่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงปลดเปลื้องการลงโทษนี้ให้พ้นจากข้าพระองค์เถิด แท้จริงข้าพระองค์เป็นผู้ศรัทธาต่อมุฮัมมัด และอัลกุรอานแล้ว

13. ข้อตักเตือนนั้นจะเป็นผลแก่พวกเขาได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่ได้มีร่อซูลผู้ชี้แจงอย่างแจ้งชัดมายังพวกเขาแล้ว

14. แล้วพวกเขาก็ผินหลังออกไปจากเขา และพวกเขากล่าวว่าเขา (มุฮัมมัด) เป็นคนบ้าที่ได้รับการเสี้ยมสอน (*1*)

(1)  พวกเขาจะรำลึกถึงข้อตักเตือนนั้นได้อย่างไรขณะที่มีการปลดเปลื้องการลงโทษ ? ทั้ง ๆ ที่ได้มีร่อซูลผู้ตักเตือนพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้ว กระนั้นก็ดีพวกเขาก็ยังไม่ศรัทธา และไม่ยอมปฏิบัติตาม แล้วพวกเขาก็ผินหลังให้และกล่าวหามุฮัมมัดว่าเป็นคนบ้า กลุ่มชนที่มีลักษณะเช่นนี้จะไปหวังอะไรจากพวกเขากับข้อตักเตือน

15. แน่นอนเราจะปลดเปลื้องการลงโทษนั้นให้พ้นไป (จากพวกเจ้า) ชั่วขณะหนึ่ง แล้วพวกเจ้าก็จะกลับไปสู่สภาพเดิม (*1*)

(1)  เราจะปลดเปลื้องการลงโทษให้พ้นจากพวกเจ้าในระยะเวลาหนึ่ง แล้วพวกเจ้าก็จะกลับไปสู่สภาพเดิม คือการทำชิริกและการดื้อรั้น พวกเขาไม่รักษาคำมั่นสัญญาขณะที่วิงวอนขอเมื่ออยู่ในสภาพคับขัน

16. วันที่เราจะปราบพวกเขาด้วยการปราบครั้งยิ่งใหญ่ แน่นอนเราเป็นผู้ตอบแทนอย่างสาสม (*1*)

(1)  การปราบครั้งยิ่งใหญ่ อิบนฺ มัสอู๊ด กล่าวว่า หมายถึงเมื่อครั้งสงครามบัดรฺ อิบนฺ อับบาสและอิบนฺ กะซีรกล่าวว่าหมายถึงวันกิยามะฮฺ

17. และโดยแน่นอน เราได้ทดสอบหมู่ชนของฟิรเอานฺก่อนหน้าพวกเขา และได้มีร่อซูล (มูซา) ผู้มีเกียรติมายังพวกเขา

18. (โดยกล่าวว่า) จงมอบปวงบ่าวของอัลลอฮฺให้แก่ฉัน แท้จริงฉันคือร่อซูลผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกท่าน (*1*)

(1)  คือก่อนหน้าพวกกุฟฟารฺกุเรซเราได้ทดสอบหมู่ชนของฟิรเอานฺ โดยมีร่อซูลผู้มีเกียรติ คือมูซาได้มาขอร้องฟิรเอานฺให้มอบปวงบ่าวของอัลลอฮฺ คือบะนีอิสรออีล เพราะฟิรเอานฺได้ทำร้ายและเหยียดหยามบะนีอิสรออีลในรูปแบบต่าง ๆ และว่าฉันนี้คือร่อซูลของอัลลอฮฺ ผู้ซื่อสัตย์และเป็นผู้รักษาคำพูด

19. และพวกท่านอย่ายกตนเหนืออัลลอฮฺ แท้จริงฉันมาหาพวกท่านพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง

20. และแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าของฉัน และพระเจ้าของพวกท่านมิให้พวกท่านทำร้ายฉัน (*1*)

(1)  พวกท่านอย่าได้หยิ่งยะโสโอหังต่ออัลลอฮ ฉันได้มาหาพวกท่านนี้พร้อมหลักฐานอันชัดแจ้งและอย่าได้ฝ่าฝืนข้อใช้ข้อห้ามของพระองค์ พร้อมกันนี้ฉันได้ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าของฉัน และพระเจ้าของพวกท่าน มิให้พวกท่านทำร้ายฉันด้วยคำพูดและการกระทำของพวกท่าน

[1] [ 2] [ 3] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved