ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


43. ซูเราะฮฺ อัซซุครุฟ (Az-Zukhruf)
ความหมายโดยสรุป ของซูเราะฮฺนี้


1. ฮามีน (*1*)

(1)  ซูเราะฮฺนี้เป็นซูเราะฮฺที่สี่ในเจ็ดซูเราะฮฺที่เริ่มด้วยอักษรฮามีน และเรียกว่า ฮามีมทั้งเจ็ด หรือตระกูลฮามีม

2. ขอสาบานด้วยคัมภีร์อันชัดแจ้ง

3. แท้จริงเราได้ทำให้คัมภีร์เป็นกุรอานภาษาอาหรับ เพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญา (*1*)

(1)  อัลกุรอานอันชัดแจ้งแก่ทุกสิ่งที่จะให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺ และได้รับสวนสวรรค์และความโปรดปรานของพระองค์ นี้คือคำสาบานที่อัลลอฮฺทรงสาบานด้วยอัลกุรอานซึ่งเป็นสิ่งถูกสาบาน และเราได้ประทานอัลกุรอานลงเป็นภาษาอาหรับ เพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญาใคร่ครวญความหมายและมีความหมายและมีความเข้าใจบทบัญญัติข้อใช้ข้อห้าม

4. และแท้จริงอัลกุรอานนั้นอยู่ในแม่บทแห่งคัมภีร์ (อัลลูฮุลมะฮฺฟูซ ) ณ ที่เรา คือสูงส่งพรั่งพร้อมด้วยปรัชญา (*1*)

(1)  แท้จริงอัลกุรอานซึ่งเป็นแม่บทนั้นอยู่ในอัลลูฮุลมะฟูซ ณ ที่เรา มีสถานะยิ่งใหญ่สูงส่งกว่าคัมภีร์ฉบับอื่น ๆ ก่อนหน้านี้พรั่งพร้อมด้วยปรัชญา

5. ดังนั้นจะให้เราหันเหข้อตักเตือนนี้จากพวกเจ้าเสียทีเดียว เพราะพวกเจ้าเป็นหมู่ชนผู้ฝ่าฝืนกระนั้นหรือ (*1*)

(1)  เป็นคำถามเชิงปฏิเสธ คือจะให้เราไม่สนใจแก่พวกเจ้าโดยส่งข้อตักเตือนมายังพวกเจ้า อันเนื่องจากพวกเจ้าเป็นหมู่ชนผู้ฝ่าฝืนล่วงละเมิดกระนั้นหรือ ? หามิได้เราจะต้องตักเตือนพวกเจ้าเพื่อให้กลับไปสู่แนวทางแห่งสัจธรรม

6. และกี่มากน้อยแล้วที่เราได้ส่งนะบีมาในชนชาติรุ่นก่อน ๆ

7. และไม่มีนะบีคนใดที่ได้มายังพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะได้เยาะเย้ยเขา (นะบี) (*1*)

(1)  เราได้ส่งบรรดานะบีเป็นจำนวนมากแล้วมายังประชาชาติในอดีต และทุกครั้งที่นะบีแต่ละท่านมายังพวกเขาเพื่อเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การศรัทธา และปฏิบัติคุณธรรม พวกเขาก็จะเยาะเย้ยเหยียดหยาม

8. ฉะนั้นเราจึงได้ทำลาย (หมู่ชน) ซึ่งเข้มแข็งทางสมรรถภาพมากกว่าพวกเขา และอุทาหรณ์ของชนชาติรุ่นก่อน ๆ ก็ได้ล่วงลับไปแล้ว(*1*)

(1)  เราได้ทำลายล้างประชาชาติในอดีต ซึ่งพวกเขาเป็นหมู่ชนที่มีพลังเข้มแข็งมีสมรรถนะอย่างสูง เพราะพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาร่อซูลของเรา และดูถูกเยาะเย้ยบรรดาร่อซูลเหล่านั้น เมื่อเทียบกับพวกมุชริกีนมักกะฮฺเหล่านั้นที่ด้วยพลัง และไม่มีความเข็มแข็งแต่อย่างใด ดังนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งสำหรับพวกเขาที่จะได้รับการลงโทษของเรา เมื่อเราต้องการที่จะกระทำต่อพวกเขา ในอายาตอัลกุรอานเราได้กล่าวถึงความหายนะของหมู่ชนใดอดีต เช่น หมู่ชนของอ๊าด ซะมู๊ด อัศฮิสบุมัดยัน และอัลมุอฺตะฟิก๊าต

9. และหากเจ้าถามพวกเขาใครเล่าเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดินนี้ แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่า พระผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงรอบรู้ทรงสร้างมันเหล่านั้น

10. ผู้ทรงทำให้แผ่นดินแผ่กว้างสำหรับพวกเจ้า และทรงทำให้มีถนนหนทางในแผ่นดินนั้นสำหรับพวกเจ้า เพื่อพวกเจ้าจะบรรลุสู่เป้าหมาย (*1*)

(1)  เมื่อเจ้าถามพวกมุชริกีนเหล่านั้นว่า ใครเป็นผู้สร้างชั้นทั้งหลายและแผ่นดิน พวกเขาจะรีบตอบทันทีว่า พระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงรอบรู้ เป็นผู้สร้างมันเหล่านั้น ส่วนในอายาตอื่น ๆ พวกเขาจะตอบว่า อัลลอฮฺและพระองค์เป็นผู้ทรงทำให้แผ่นดินกว้าง เพื่อให้พวกเจ้ามีความมั่นคงในการสัญจรไปมาและเป็นที่พำนักอาศัย และทรงทำให้เป็นถนนหนทางเพื่อใช้ในการเดินทางเพื่อใช้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายในอันที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่พวกเจ้ามีความประสงค์ในประเทศที่นี่และที่นั่น

11. และเป็นผู้ทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้าตามปริมาณ และด้วยน้ำนั้นเราได้ทรงทำให้แผ่นดินที่แห้งแล้งมีชีวิตชีวาขึ้น เช่นนั้นแหละพวกเจ้าจะถูกให้ออกมา (จากกุบูร) (*1*)

(1)  พระองค์เป็นผู้ทรงหลั่นน้ำฝนลงมาจากฟากฟ้าตามปริมาณแห่งความต้องการของแต่ละสถานที่ไม่น้อยและไม่มากเกินไป ซึ่งจะไม่ยังประโยชน์แก่ทั้งสองกรณี และด้วยน้ำฝนนั้นทำให้เกิดคูคลอง และจะทำให้แผ่นดินที่แห้งแล้งมีชีวิตชีวาผลิดอกออกผล และเช่นเดียวกันเราจะให้พวกเจ้าออกจากมาจากกุบูรเหมือนกับแผ่นดินที่แห้งแล้งเมื่อได้รับน้ำฝน

12. และเป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งหมดเป็นคู่ ๆ และทรงทำให้เรือและปศุสัตว์สำหรับพวกเจ้าเป็นสิ่งที่พวกเจ้าใช้ขี่เป็นพาหนะ

13. เพื่อพวกเจ้าจะได้นั่งอยู่บนหลังของมันอย่างมั่นคง แล้วพวกเจ้าจะได้รำลึกถึงความโปรดปรานของพระเจ้าของพวกเจ้า เมื่อพวกเจ้าได้นั่งขี่บนมันอย่างเรียบร้อยแล้ว พวกเจ้าก็จะกล่าวว่า มหาบริสุทธิ์ผู้ทรงให้พาหนะนี้เป็นความสะดวกแก่เรา และเรานั้นไม่สามารถจะควบคุมมันได้

14. และแท้จริงเราจะต้องเป็นผู้กลับไปสู่พระเจ้าของเราอย่างแน่นอน (*1*)

(1)  คุณลักษณะอีกประการหนึ่ง คือพระองค์ทรงสร้างทุก ๆ สิ่งทั้งหมดเป็นคู่ ๆ เช่น เพศชาย และเพศหญิงตัวผู้และตัวเมียความดีและความชั่ว การมีสุขภาพดีและการเจ็บไข้ได้ป่วย ความยุติธรรมและความอยุติธรรม และทรงอำนวยความสะดวกให้แก่พวกเจ้าโดยให้เรือน้ำ เครื่องบินและปศุสัตว์ เช่น อูฐ ม้า ฬ่อ ลา เพื่อใช้ขี่เป็นพาหนะ ทั้งนี้เพื่อให้พวกเจ้ามีความมั่นคง และอบอุ่นใจเมื่อได้ขี่อยู่บนพาหนะเหล่านั้น แล้วพวกเจ้าจะได้รำลึกถึงความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของพวกเจ้าด้วยจิตใจของพวกเจ้าด้วยจิตใจของพวกเจ้าขณะที่กำลังขี่อยู่บนพาหนะแล้วพวกเจ้าก็จะกล่าวด้วยลิ้นของพวกเจ้าอย่างบริสุทธิ์ใจว่า “มหาบริสุทธิ์ผู้ทรงให้พาหนะนี้เป็นความสะดวกแก่เรา และเรานั้นไม่สามารถจะควบคุมมันได้ และแท้จริงเราจะต้องเป็นผู้กลับไปสู่พระเจ้าของเราอย่างแน่นอน”

15. และพวกเขาได้ตั้งบางส่วนจากปวงบ่าวของพระองค์คู่เคียงกับพระองค์ แท้จริงมนุษย์นั้นเนรคุณอย่างชัดแจ้ง

16. หรือว่าพระองค์ยึดเอาลูกหญิงจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและพระองค์ทรงเลือกลูกชายให้แก่พวกเจ้า (*1*)

(1)  พวกมุชริกีนผู้โง่เขลาเหล่านั้นได้ตั้งปวงบ่าวประเภทหนึ่งของพระองค์คู่เคียงกับพระองค์ โดยกล่าวว่าบรรดามะลาอิกะฮฺ เป็นบุตรหญิง ของอัลลอฮฺ และว่าเขาเหล่านั้นสมควรที่จะได้รับการอิบาดะฮฺร่วมกับอัลลอฮฺ และนี้เป็นการกล่าวเท็จ และเป็นการกุฟรฺอย่างที่สุด เพราะพวกเขารู้ได้อย่างไรว่ามะลาลิกะฮฺเป็นเพศหญิง แท้จริงมนุษย์นั้นเนรคุณอย่างที่สุด หรือว่าพวกมุชริกีนเหล่านั้นได้เสกสรรช่างประหลาดแท้ ๆ ต่อความเข้าใจที่โง่เง่าเช่นนี้

17. และเมื่อผู้ใดในหมู่พวกเขาได้รับข่าวตามที่เขาได้ตั้งอุปมาพระผู้ทรงกรุณาปรานี ใบหน้าของเขากลายเป็นหมองคล้ำ และเศร้าสลด(*1*)

(1)  แท้จริงพวกเขาเหล่านั้นที่ตั้งบุตรหญิงให้แก่อัลลอฮฺด้วยความเท็จและการอุปโลกน์ ครั้นเมื่อคนหนึ่งในพวกเขา ได้รับแจ้งว่าได้บุตรหญิงใบหน้าของเขาก็จะเศร้าสลดและหมองคล้ำตลอดวัน

18. และผู้ที่ถูกเติบโตเลี้ยงดูมาท่ามกลางเครื่องประดับ และในการโต้ถียงก็ไม่มีอะไรชัดแจ้ง (จะตั้งให้เป็นภาคีต่ออัลลอฮฺ) กระนั้นหรือ ?(*1*)

(1)  และพวกเขาจะตั้งใจให้อัลลอฮฺที่เลี้ยงดูจนเติบโตมาท่ามกลางการตบแต่งด้วยเครื่องประดับเพราะความด้อย หรือมีจุดบกพร่องหลาย ๆ ด้าน คือบุตรหญิง และเวลาโต้เถียงก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดแจ้ง เพราะด้อยปัญญาผู้ที่มีลักษณะเช่นนี้ พวกเจ้าจะตั้งให้เป็นภาคีต่อัลลอฮฺกระนั้นหรือ ?

19. และพวกเขาได้ตั้งมะลาอิกะฮฺ ซึ่งพวกเขาเป็นบ่าวของพระผู้ทรงกรุณาปรานีว่าเป็นเพศหญิง และพวกเขารู้เห็นเป็นพยานในการสร้างพวกเขาทั้งหลาย (มะลาอิกะฮฺ) กระนั้นหรือ ? การเป็นพยานของพวกเขาจะถูกบันทึกไว้และพวกเขาจะถูกสอบสวน (*1*)

(1)  พวกเขากล่าวอีกว่าบรรดามะลาอิกะฮฺนั้นเป็นบุตรีของอัลลอฮฺ แล้วพวกเขาก็เคารพบูชามะลาอิกะฮฺเหล่านั้นเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขา อัลลอฮฺทรงกล่าวประณามพวกเขาในการกล่าวเท็จของพวกเขาว่า พวกเขาได้เป็นพยานรู้เห็นในขณะที่อัลลอฮฺทรงสร้างมะลาอิกะฮฺเหล่านั้นหรือ ? คำตอบก็คือ ไม่ ดังนั้นคำกล่าวของพวกเขาที่ว่า มะลาอิกะฮฺเป็นบุตรีของอัลลอฮฺนั้นจะถูกบันทึกไว้เพื่อการสอบสวน และพวกเขาจะถูกลงโทษอย่างสาหัสเพราะเป็นการกล่าวเท็จและอุปโลกน์ต่ออัลลอฮฺ

20. และพวกเขากล่าวอีกว่า หากพระผู้ทรงกรุณาปรานี ทรงประสงค์พวกเราจะไม่เคารพสักการะพวกเขาดอก (มะลาอิกะฮฺ) พวกเขาไม่มีความรู้อันใดในเรื่องนั้น พวกเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากคาดคะเนเท่านั้น

[1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved