ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


38. ซูเราะฮฺ ศอด (Sad)
ความหมายโดยสรุป

เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 88 อายะฮฺ

ซูเราะฮฺศอด เป็นซูเราะฮฺมักกียะฮฺ เป้าหมายของซูเราะฮฺนี้เช่นเดียวกับเป้าหมายของซูเราะฮฺมักกียะฮฺอื่น ๆ ที่เยียวยาหลักการของอะกีดะฮฺอิสลาม

ซูเราะฮฺได้เริ่มด้วยการกล่าวสาบานด้วยอัลกุรอานที่เป็นปาฏิหาริย์ที่ถูกประทานให้แก่ท่านนะบีผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็น ที่ครอบคลุมถึงข้อตักเตือนที่มีความหมายลึกซึ้ง ข่าวคราวที่ประหลาดที่ว่า อัลกุรอานนั้นเป็นความจริง และมุฮัมมัดนั้น เป็นนะบีที่ถูกส่งมา

ซูเราะฮฺได้กล่าวถึงเรื่องความเป็นเอกภาพ การปฏิเสธของพวกมุชริกีนต่อการให้ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอฮฺ ตะอาลา และความประหลาดใจอย่างมากของพวกเขาต่อการที่ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาไปสู่การให้ความเป็นเอกภาพต่ออัลลอฮฺ “เขาได้ทำให้พระเจ้าหลายพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวกระนั้นหรือ? แท้จริงนี่เป็นเรื่องประหลาดจริง ๆ “

ซูเราะฮฺได้เปลี่ยนเรื่องมากล่าวถึงพวกกุฟฟารมักกะฮฺ ด้วยการยกตัวอย่างของชนรุ่นก่อนพวกเขาที่มีสภาพเช่นเดียวกันคือ เป็นผู้ฝ่าฝืน หยิ่งผยอง ด้วยการปฏิเสธและงมงายอยู่ในทางหลงผิด และการที่ชนเหล่านั้นได้รับการลงโทษอย่างสาสมมาแล้ว เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติและเป็นอุทาหรณ์ เนื่องจากการทำความชั่ว และการประกอบอาชญากรรมของพวกเขา

ต่อมาซูเราะฮฺได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดาร่อซูลบางท่าน เพื่อเป็นการปลอบใจท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ขณะที่ท่านกำลังเผชิญกับการเย้ยหยัน และการปฏิเสธของพวกกุฟฟารมักกะฮฺ ทั้งนี้เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเจ็บปวดและความเศร้าโศกของท่าน ซูเราะฮฺได้กล่าวถึงเรื่องของนะบีดาวู๊ดและลูกหลานของท่าน คือนะบีสุลัยมาน ซึ่งอัลลอฮฺทรงประทานให้กับเขาทั้งการเป็นนะบีและการเป็นกษัตริย์และการที่เขาทั้งสองได้รับการทดสอบ หลังจากนั้นได้กล่าวถึงการทดสอบของบรรดานะบี ได้แก่ อัยยู๊บ อิสฮาก ยะอฺกู๊บ อิสมาอีล และซุลกิฟลฺ นี่คือการสาธยายโดยย่อเพื่อเป็นการชี้แจงถึงแนวทางของอัลลอฮฺในการทดสอบบรรดานะบีและบรรดาผู้ได้รับการคัดเลือกของพระองค์

ซูเราะฮฺได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆ แห่งอานุภาพและเอกภาพของอัลลอฮฺ ในจักรวาลซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา และสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลซึ่งถูกประดิษฐ์ไว้อย่างสวยงาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตือนให้ตระหนักว่า จักรวาลนี้มิได้ถูกสร้างมาโดยไร้ประโยชน์ และแน่นอนย่อมจะมีโลกที่สองเพื่อตอบแทนผู้ทำความดีและผู้ทำความชั่ว

ซูเราะฮฺได้จบลงด้วยการชี้แจงหน้าที่ของท่านร่อซูล และหน้าที่สำคัญหลักของท่านนั่นคือหน้าที่ของบรรดาร่อซูลที่มีเกียรติทั้งหลาย

ชื่อของซูเราะฮฺ

ซูเราะฮฺนี้ถูกขนานนามว่า “ซูเราะฮฺศอด” ซึ่งเป็นพยัญชนะหนึ่งในบรรดาพยัญชนะของภาษาอาหรับ เพื่อเป็นสดุดีต่อคัมภีร์ที่เป็นปาฏิหาริย์ ซึ่งอัลลอฮฺทรงท้าทายมนุษย์ในยุคแรก ๆ และยุคหลัง ๆ ด้วยพยัญชนะเหล่านี้ ซึ่งพวกเขาได้ใช้เรียบเรียงจากบรรดาพยัญชนะเหล่านี้เช่นกัน1. ศอด ขอสาบานด้วยอัลกุรอานที่เป็นเครื่องเตือนสติ (*1*)

(1)  คืออัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงสาบานด้วยอัลกุรอานที่มีตำแหน่ง มีเกียรติอันสูงส่ง

2. แต่ว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่ในการหยิ่งผยองและการแตกแยก (*1*)

(1)  คือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นอยู่ในสภาพหยิ่งผยองไม่ยอมรับความจริง เป็นผู้แตกแยก เป็นศัตรูกับท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และบรรดามุอฺมิน ดังนั้นพวกเขาจึงกล่าวหาท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่าเป็นมายากร เป็นนักกวี โกหกหลอกลวง และเป็นบ้า

3. กี่ศตวรรษมาแล้วที่เราได้ทำลายประชาชาติก่อนพวกเขา แล้วพวกเขาได้ร้องเรียกขอความช่วยเหลือทั้ง ๆ ที่ไม่มีเวลาอีกแล้วสำหรับทางรอด (*1*)

(1)  กี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายประชาชาติสมัยก่อนจากชาวมักกะฮฺ เพราะความเย่อหยิ่งของพวกเขา และการทำร้ายบรรดาร่อซูลของพวกเขา และพวกเขาก็ได้ร้องขอความช่วยเหลือขณะที่ได้รับการลงโทษ และเวลานั้นมิใช่เวลาแห่งการรอดพ้นหรือการหนีเอาตัวรอด

4. และพวกเขาประหลาดใจที่มีผู้ตักเตือนจากหมู่พวกเขามายังพวกเขา และพวกปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวว่า “นี่คือมายากร นักโกหกตัวฉกาจ (*1*)

(1)  พวกมุชริกีนมักกะฮฺประหลาดใจและว่ามันเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากความจริง ที่อัลลอฮฺจะส่งร่อซูลมาเป็นปุถุชนธรรมดา และว่ามุฮัมมัดเป็นมายากรนำเอาสิ่งปาฏิหาริย์มาแสดง และเป็นนักโกหกตัวฉกาจที่อ้างว่า เขาเป็นร่อซูลของอัลลอฮฺ

5. เขาได้ทำให้พระเจ้าหลายองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวกระนั้นหรือ ? แท้จริงนี่เป็นเรื่องประหลาดจริง ๆ “ (*1*)

(1)  เขาอ้างว่าพระเจ้าที่ถูกเคารพนั้นเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ในการอ้างของเขาเช่นนี้นับได้ว่าเป็นเรื่องประหลาดอย่างแท้จริง

6. และพวกหัวหน้าของพวกเขาพากันออกไป (พลางกล่าวว่า) “จงก้าวหน้าต่อไปและอดทน ในการยึดมั่นต่อบรรดาพระเจ้าของพวกท่านต่อไป! แท้จริงเป็นเรื่องที่ถูกวางแผนไว้แล้ว (*1*)

(1)  พวกหัวหน้าพากันกล่าวว่า พวกท่านอย่าไปเชื่อมุฮัมมัดในสิ่งที่เขาเรียกร้องให้พวกท่านเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺพระเจ้าองค์เดียว มุฮัมมัดต้องการจะให้พวกท่านหันห่างจากศาสนาของปู่ย่าตายาย เพื่อที่เขาต้องการจะมีอำนาจเหนือพวกท่าน

7. “เราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนในศาสนาสุดท้าย นี่มิใช่อื่นใด นอกจากเป็นการเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเท่านั้น (*1*)

(1)  เราไม่เคยได้ยินคำพูดเช่นนี้ในศาสนานะศอรอซึ่งเป็นศาสนาหลังสุด ซึ่งพวกเขากล่าวว่า พระเจ้านั้นมีสามองค์ไม่ใช่หนึ่งองค์ ดังนั้นทำไมมุฮัมมัดจึงมาอ้างว่าอัลลอฮฺนั้นมีองค์เดียว สิ่งที่เขานำมาอ้างนี้จึงเป็นเท็จและเสกสรรปั้นแต่งขึ้น

8. “ได้มีข้อตักเตือน (อัลกุรอาน) ถูกประทานลงมาแก่เขา แทนพวกเรากระนั้นหรือ ?” (*1*) หามิได้ พวกเขาอยู่ในการสงสัยจากข้อตักเตือนของข้า ! ไม่เพียงแต่เท่านั้น พวกเขายังมิได้ลิ้มรสการลงโทษของข้า ! (*2*)

(1)  เป็นการถามเชิงปฏิเสธว่า อัลกุรอานถูกประทานให้แก่มุฮัมมัดแทนพวกเรากระนั้นหรือ ? ทั้ง ๆที่ในหมู่พวกเรานั้นมีผู้ที่มีทรัพย์สินมากมายและตำแหน่งหัวหน้าสูง ๆ
(2)  การปฏิเสธของพวกเขาต่อข้อตักเตือนนั้นมิใช่เพราะพวกเขาไม่รู้ หากแต่ว่าเป็นเพราะการสงสัยในอัลกุรอานและสิ่งที่ถูกประทานลงมาในเรื่องของสัจธรรม นี่เป็นประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งคือ พวกเขายังไม่เคยลิ้มรสการลงโทษของข้า หากพวกเขาได้ลิ้มรสการลงโทษของอัลลอฮฺเพราะการปฏิเสธของพวกเขาแล้ว พวกเขาก็จะไม่ปฏิเสธ

9. หรือว่า ณ ที่พวกเขามีขุมคลังแห่งความเมตตาของพระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงประทานให้อย่างมากมาย(*1*)

(1)  หรือว่าพวกเขามีขุมคลังแห่งความเมตตาของพระองค์ จนกระทั่งพวกเขาจะแต่งตั้งผู้ใดให้เป็นนะบีหรือไม่แต่งตั้งผู้ใด ตามใจชอบกระนั่นหรือ ?

10. หรือว่าอำนาจแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และที่อยู่ระหว่างทั้งสองเป็นของพวกเขา ดังนั้น จงให้พวกเขาขึ้นไปหาสาเหตุกันเถิด (*1*)

(1)  คือหากว่าพวกเขามีอำนาจดังกล่าวแล้ว ก็จะให้พวกเขาขึ้นไปบนชั้นฟ้า เพื่อไปจัดเตรียมเกี่ยวกับเรื่องของจักรวาล และเรื่องมัคลู๊กทั้งหลาย หรือไปห้ามมิให้วะฮียฺลงมาแก่มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ที่แน่นอนนั้นพวกเขาทำไม่ได้

11. (พวกเขา) เป็นไพร่พลจากแนวร่วมต่าง ๆ จะพ่ายแท้หนีเตลิดไปในไม่ช้านี้ (*1*)

(1)  เพราะว่าพวกเขาเป็นไพร่พลจากแนวร่วมของพวกกุฟฟาร เพื่อต่อต้านบรรดาร่อซูลของอัลลอฮฺพวกเขาจำนวนน้อยเหล่านี้จะได้รับความปราชัยและผินหลังหนีเตลิดไปในที่สุด ดังนั้นเจ้าอย่าไปสนใจต่อคำพูดพล่อย ๆ ของพวกเขาเลย

12. ก่อนหน้าพวกเขา หมู่ชนของนูหฺและอ๊าด และฟิรเอานฺเจ้าของเสาหมุด ได้ปฏิเสธมาแล้ว

13. และษะมูด และหมู่ชนของลูฏ และชาวป่าทึบ ชนเหล่านี้เป็นแนวร่วม (*1*)

(1)  ก่อนหน้าพวกกุฟฟารมักกะฮฺได้มีหมู่ชนของนูหฺ อ๊าด ฟิรเอานฺ ษะมูด ลู๊ฏ และชาวป่าทึบ หมู่ชนดังกล่าวนั้นได้ตั้งเป็นแนวร่วม คล้ายกับว่าได้มีการสั่งเสียกันให้ต่อต้านบรรดาร่อซูลของพวกเขา แล้วอัลลอฮฺก็ได้ทรงทำลายล้าง พวกเขาจนหมดสิ้น ดังนั้นพวกกุฟฟารมักกะฮฺจงระวังภัยที่จะประสบกับพวกเขาเถิด

14. ไม่มีคนหนึ่งคนใด (ในพวกเขา) เว้นแต่ปฏิเสธบรรดาร่อซูล ดังนั้น การลงโทษของข้าจึงเหมาะสม (แก่พวกเขา)(*1*)

(1)  ทุกคนในหมู่พวกเขาต่างก็ปฏิเสธบรรดาร่อซูลของเขา ดังนั้นการลงโทษของอัลลอฮฺจึงคู่ควรและจำเป็นที่พวกเขาจะต้องได้รับ

15. และพวกเขาเหล่านั้นมิได้คอยอันใด นอกจากเสียงกัมปนาทเพียงครั้งเดียว โดยไม่มีการชักช้า (*1*)

(1)  คือพวกกุฟฟารมักกะฮฺมิได้คอยสิ่งใด นอกจากเสียงกัมปนาทของอิสรอฟีล ซึ่งจะเป่าในสังข์เพียงครั้งเดียวในเวลาที่ถูกกำหนดไว้ แล้วพวกเขาก็จะตายเรียบ

16. และพวกเขากล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้าของเรา ขอทรงโปรดเร่งส่วนของเราให้แก่เราโดยเร็วเถิด ก่อนที่จะถึงวันแห่งการชำระบัญชี” (*1*)

(1)  พวกกุฟฟารมักกะฮฺกล่าวเป็นเชิงเย้ยหยันว่า โอ้พระเจ้าของเรา ขอให้การลงโทษที่เป็นส่วนของเราให้เกิดแก่เราโดยเร็วเถิด ก่อนที่วันกิยามะฮฺจะมาถึง หากว่าคำขู่ของมุฮัมมัดเป็นจริง

17. เจ้า (มุฮัมมัด) จงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าว และจงรำลึกถึงบ่าวของเรา ดาวู๊ด ผู้ทรงพลัง (ในการปฏิบัติศาสนกิจ) แท้จริงเขาเป็นผู้ผินหน้าเข้าหาอัลลอฮฺเสมอ (*1*)

(1)  มุฮัมมัดเจ้าจงอดทนต่อการปฏิเสธของพวกเขาเถิด เพราะอัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าอย่างแน่นอนอันนี้เป็นการปลอบใจท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และเป็นการขู่พวกกุฟฟาร และจงรำลึกถึงบ่าวของเราดาวู๊ด นะบีผู้ขอบคุณ ผู้อดทน ผู้เข้มแข็งในศาสนา และมีร่างกายแข็งแรงกำยำ เขาถือศีลอดหนึ่งวันและเว้นหนึ่งวันตลอดปี และเขายืนละหมาดในเวลาเที่ยงคืน และเขาเป็นผู้กลับเนื้อกลับตัวขอลุแก่โทษอย่างมากเสมอ

18. แท้จริง เราได้ทำให้ภูเขาแซ่ซ้องสดุดีพร้อมกับเขา ทั้งในยามพลบค่ำและยามรุ่งอรุณ

19. และ (เราได้ทำให้) นกมารวมกันทั้งหมด เชื่อฟังเขา (*1*)

(1)  การแซ่ซ้อง สดุดีพร้อมกับเขาของภูเขาและนกนั้น เป็นความจริงและนับได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์ของนะบี ดาวู๊ด อะลัยฮิสสลาม อิบนฺกะษีรกล่าวว่า บรรดานกนั้นจะกล่าวตัสบีหฺและกล่าวทบทวนพร้อมกับเขา เมื่อบรรดานกบินผ่านนะบีดาวู๊ดและมันได้ยินเขากำลังอ่านคัมภีร์ษะบูร มันจะหยุดและกล่าวตัสบีหฺพร้อมกับเขา ขุนเขาน้อยใหญ่ก็เช่นเดียวกันมันจะกล่าวทบทวนและตัสบีหฺพร้อมกับเขา

20. และเราได้ทำให้อาณาจักรของเขาเข้มแข็ง และเราได้ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เขา และการตัดสินชี้ขาดในเรื่องต่าง ๆ (*1*)

(1)  อาณาจักรของนะบีดาวู๊ดเข้มแข็งด้วยการช่วยเหลือการมีศักดิ์ศรีและไพร่พลมากมายจากอัลลอฮฺและเราได้ให้เขาเป็นนะบีมีความเข้าใจในกิจการบริหารอย่างถูกต้อง ดำเนินนโยบายด้วยความสุขุมรอบคอบและเด็ดขาด

[1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved