ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


26. ซูเราะฮฺ อัชชุอะรออฺ (Ash-Shuaraa)


1. ฏอ ซีน มีม

2. เหล่านี้คือโองการทั้งหลายอันชัดแจ้ง(*1*)

(1)  คือชัดแจ้งและเป็นปาฏิหารย์แก่ผู้พิจารณาใคร่ครวญ

3. บางทีเจ้า (มุฮัมมัด) เป็นผู้ทำลายชีวิตของเจ้า เพราะพวกเขาไม่เป็นผู้ศรัทธา(*1*)

(1)  เป็นการปลอบใจแก่ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มิให้เสียใจต่อการไม่ศรัทธาของพวกกุฟฟาร

4. หากเราประสงค์ เราจะให้มีสัญญาณหนึ่งจากฟากฟ้ามายังพวกเขา(*1*) แล้วคอของพวกเขาก็ยอมก้มลมต่อมัน(*2*)

(1)  ทำให้พวกเขาต้องจำยอมศรัทธา
(2)  คือยอมศรัทธาอย่างศิโรราบ แต่เราไม่ทำเพราะเราต้องการที่จะให้การศรัทธาโดยความสมัครใจมิใช่การบังคับ

5. และไม่มีข้อตักเตือนใหม่(*1*) อันใดจากพระผู้ทรงกรุณาปราณี เว้นแต่พวกเขาจะผินหลังให้กับมัน

(1)  หมายถึงอัลกรุอาน หรืออัลวะฮีย์ ที่ใหม่ในการประทานลงมาเป็นระยะ ๆ

6. แล้วแน่นอนพวกเขาได้ปฏิเสธ ดังนั้นข่าวคราวที่พวกเขาเคยเยาะเย้ยมันนั้นก็จะมายังพวกเขา(*1*)

(1)  คือผลตอบแทนแห่งการกระทำของพวกเขาเอง

7. พวกเขามิได้มองไปยังแผ่นดินดอกหรือว่ากี่มากน้อยแล้วที่เราได้ให้มันงอกเงยออกมาจากทุกชนิดที่ดีมีประโยชน์ (*1*)

(1)  คำถามในประโยคนี้เป็นการปรามต่อพวกปฏิเสธที่ไม่ยอมพิจารณาใคร่ครวญ

8. แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอน(*1*) แต่ส่วนมากของพวกเขาไม่เป็นผู้ศรัทธา

(1)  เป็นสัญญาณที่ชี้บ่งถึงความเป็นเอกะของอัลลอฮ์ และเดชานุภาพของพระองค์

9. และแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น แน่นอนพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ(*1*) ผู้ทรงเมตตาเสมอ(*2*)

(1)  ผู้ทรงอำนาจในการตอบสนองผู้ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามข้อใช้ของพระองค์และเคารพภักดีอื่นจากพระองค์
(2)  ผู้ทรงเมตตาเสมอต่อผู้กลับเข้าหาพระองค์เพื่อขออภัยโทษ

10. และจงรำลึก เมื่อพระเจ้าของเจ้าทรงเรียกมูซาว่า จงไปยังหมู่ชนผู้อธรรม(*1*)

(1)  พระองค์ทรงเรียกมูซาจากภูเขาทางด้านขวา ใช้ให้มูซาไปหาฟิรเอาน์ และพวกพ้องของเขา ผู้อธรรมด้วยการปฏิเสธศรัทธา และประกอบกรรมทำชั่ว

11. คือหมู่ชนของฟิรเอาน์ พวกเขาไม่ยำเกรงดอกหรือ?

12. เขา (มูซา)กล่าวว่า โอ้พระเจ้าของฉันแท้จริงฉันกลัวว่า พวกเขาจะปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฉัน

13. และหัวอกของฉันจะอึดอัด(*1*) และลิ้นของฉันจะไม่คล่อง(*2*) ดังนั้นพระองค์ทรงโปรดส่งฮารูนมาช่วยฉันด้วยเถิด! (*3*)

(1)  คืออึดอัดใจจากการปฏิเสธของพวกเขา
(2)  คือพูดไม่คล่องเมื่อปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่
(3)  นักตัฟซีรกล่าวว่า มูซาได้กล่าวถึงข้อขัดข้อง 3 ประการ โดยที่ข้อขัดข้องดังกล่าวนี้ได้เรียบเรียงตามลำดับ คือ กลัวการปฏิเสธ การอึดอัดใจ และการพูดไม่คล่อง กล่าวถึง การปฏิเสธเป็นเหตุให้เกิดการอึดอัดใจ และการอึดอัดใจเป็นเหตุทำให้พูดไม่คล่อง

14. และพวกเขามีข้อกล้าวหาต่อฉัน(*1*) ดังนั้นฉันกลัวว่าพวกเขาจะฆ่าฉัน

(1)  คือฟิรเอาน์ แลพวกพ้องของเขา ได้กล่าวโทษฉัน คือฉันฆ่าชาวค็อฟท์ ฉันจึงกล่าวว่าพวกเขาจะตามฆ่าฉัน

15. พระองค์ตรัสว่า ไม่ดอก! ดังนั้นเจ้าทั้งสองจงไปเถิดพร้อมด้วยสัญญาณทั้งหลาย(*1*) ของเราแท้จริงเราอยู่กับพวกเจ้า(*2*) เป็นผู้ฟัง

(1)  คือหลักฐาน และมั๊วะญิชาตของเรา
(2)  คือเราอยู่กับท่านทั้งสองด้วยการช่วยเหลือและสนับสนุน เราจะได้ยินสิ่งที่ท่านทั้งสองพูดและสิ่งที่เขาตอบแก่ทั้งสอง

16. ดังนั้นเจ้าทั้งสองจงไปหาฟิรเอาน์ แล้วจงกล่าวว่าเราเป็นทูตของพระเจ้าแห่งสากลโลก

17. แล้วขอให้ส่งวงศ์วานของอิสรออีลไปพร้อมกับเราเถิด(*1*)

(1)  คือจงปล่อยวงศ์วานอิสรออีลออกจากการเป็นทาสของท่านแล้วปล่อยพวกเขาให้ออกเดินทางไปยังเมืองชามพร้อมกับเรา

18. เขา(ฟิรเอาน์) กล่าวว่า เรามิได้เลี้ยงดูเจ้าเมื่อขณะเป็นเด็กอยู่กับพวกเราดอกหรือ? และเจ้าได้อยู่กับเราหลายปี(*1*) ในช่วงชีวิตของเจ้า

(1)  มุกอติลกล่าวว่า ประมาณ 30 ปี

19. และเจ้าได้ทำการกระทำของเจ้าซึ่งเจ้าได้กระทำไปแล้ว และเจ้าเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้เนรคุณ(*1*)

(1)  คือแล้วเจ้าได้ตอบแทนเราโดยที่เราได้เลี้ยงดูเจ้าเพื่อให้เจ้าได้เนรคุณต่อความดีของเราแล้วเจ้าได้ฆ่าคนของเรา การใช้สำนวนว่า “การกระทำ” เพื่อแสดงถึงการกระทำที่ยิ่งใหญ่

20. เขา (มูซา) กล่าวว่า ฉันได้กระทำมันโดยที่ฉันไม่รู้(*1*)

(1)  ฉันกระทำมัน ฉันจึงผิด เพราะฉันมิได้มีเจตตาจะฆ่าเขา แต่ฉันต้องการที่จะสั่งสอนเขา

[1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ 10] [ 11] [ 12] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved