ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


23. ซูเราะฮฺ อัลมุอฺมินูน (Al-Muminun)


1. แน่นอนบรรดาผู้ศรัทธาได้ประสบความสำเร็จแล้ว(*1*)

(1)  คือบรรลุสู่เป้าหมายแล้วหรือมีความหมายว่า ความสำเร็จหรือชัยชนะได้บรรลุสู่เป้าหมายของพวกเขาแล้ว เนื่องเพราะการศรัทธาและการประกอบความดี แล้วพระองค์ทรงสาธยายความดีงามของพวกเขา คือ ผู้ที่กล่าวถึงในอายะห์ ต่อไป

2. บรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้นอบน้อมถ่อมตนในเวลาละหมาดของพวกเขา

3. และบรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้ผินหลังให้จากเรื่องไร้สาระต่าง ๆ(*1*)

(1)  เช่นการโกหก การด่าทอ และการหยอกล้อ หรือหมายถึงเรื่องไร้สาระต่าง ๆ ทั้งที่เป็นคำพูดและการกระทำ

4. และบรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้บริจาคซะกาต(*1*)

(1)  คือบริจาคแก่คนยากจน อนาถา เพื่อเป็นการรักษาน้ำใจโดยหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์

5. และบรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้รักษา (ไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ของ) ทวารของพวกเขา(*1*)

(1)  คือรักษาความบริสุทธิ์ไว้จากสิ่งที่เป็นหะรอม หมายถึงสิ่งไม่อนุญาตให้กระทำ เช่น การซินา การเสพสุขทางทวารหนัก (ที่เรียกกันว่า อัลลิวาฎ) และการเปิดเผยอวัยวะเพศที่พึงสงวน

6. เว้นแต่แก่บรรดาภรรยาของพวกเขา หรือที่มือขวาของพวกเขาครอบครอง (คือทาสี) ในกรณีเช่นนั้นพวกเขาจะไม่ถูกตำหนิ(*1*)

(1)  คือจะไม่ได้รับโทษ

7. ฉะนั้นผู้ใดแสวงหาอื่นจากนั้น ชนเหล่านั้นพวกเขาก็เป็นผู้ละเมิด

8. และบรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้เอาใจใส่ต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายของพวกเขา และสัญญาของพวกเขา (*1*)

(1)  คือไม่บิดพริ้ว และผิดสัญญา

9. และบรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้รักษาการละหมาดของพวกเขา

10. ชนเหล่านี้แหละพวกเขาเป็นทายาท(*1*)

(1)  คือบรรดาผู้ที่มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นนั่นแหละ เป็นผู้ที่สมควรที่จะเป็นทายาท คือ พำนักอยู่ในสวนสวรรค์อย่างสุขสบาย

11. ซึ่งพวกเขา จะได้รับมรดกสวนสวรรค์ชั้นฟริเดาส์ พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล (*1*)

(1)  ท่านอิมามอะห์มัด ได้รายงานจากอุมัรอิบนุอัลศ็อฎฎอบ ร่อฎิยัลลอฮุอันอุว่า “เมื่ออัลวะฮ์ยุ ถูกประทานแก่ท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จะได้ยินเสียงจากใบหน้าของท่านคล้ายกับเสียงหึ่งของตัวผึ้ง แล้วท่านศ็อลฯ จะผินหน้าไปทางกิบละฮ์ยกมือทั้งสองขึ้น แล้วท่านกล่าวขึ้นว่าแล้วท่านก็กล่าวว่า แท้จริงถูกประทานลงมาให้ฉันสิบอายะฮ์ ผู้ใดธำรงรักษามันไว้จะได้เข้าสวนสวรรค์ แล้วท่านก็อ่าน จนกระทั่งจบอายะฮ์ที่ 10 ฮะดีสนี้บันทึกโดยอะห์มัด อัตติรมิซีย์ และอันนะซาอีย์

12. และขอสาบานว่า แน่นอนเราได้สร้างมนุษย์มาจากธาตุแท้ของดิน(*1*)

(1)  อิบนุอับบาส หมายถึง อาดัม

13. แล้วเราทำให้เขาเป็นเชื้ออสุจิ (*1*) อยู่ในที่พักอันมั่นคง (คือมดลูก)

(1)  คือให้ลูกหลานอาดัมบังเกิดจากเชื้ออสุจิ ที่มาจากกระดูกสันหลังของผู้ชาย

14. แล้วเราได้ทำให้เชื้ออสุจิกลายเป็นก้อนเลือดแล้วเราได้ทำให้ก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อแล้วเราได้ทำให้ก้อนเนื้อกลายเป็นกระดูก แล้วเราหุ้มกระดูกนั้นด้วยเนื้อ แล้วเราได้เป่าวิญญาณให้เขากลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่ง ดังนั้นอัลลอฮ์ทรงจำเริญยิ่ง ผู้ทรงเลิศแห่งปวงผู้สร้าง

15. หลังจากนั้น แท้จริงพวกเจ้าต้องตายอย่างแน่นอน

16. แล้ว แท้จริงพวกเจ้าจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้น (*1*)ในวันกิมามะฮ์

(1)  จากกุบูร (สุสาน) ของพวกเขาเพื่อชำระบัญชีและตอบแทนผลงานของแต่ละคน หลังจากอัลลอฮ์ ตะอาลา ทรงกล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างมนุษย์ตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วพระองค์ทรงกล่าวถึงการสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ด และแผ่นดินทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานอันชัดแจ้งที่ยืนยันถึงการมีของอัลลอฮ์

17. และแน่นอนยิ่งเราได้สร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดไว้เบื้องบนพวกเจ้า และเรามิได้เพิกเฉย (*1*) ทอดทิ้งระบบการสร้าง

(1)  คือพระองค์จะทรงปกปักษ์รักษามันไว้และจะทรงจัดระบบในเรื่องของมันอย่างถูกต้อง

18. และเราได้หลั่งน้ำให้ลงมาจากฟากฟ้าตามปริมาณ แล้วเราได้ให้มันขังอยู่ในแผ่นดิน (*1*) และแท้จริงเราเป็นผู้สามารถอย่างแน่นอนที่จะให้มันเหือดหายไป (*2*)

(1)  ตามความต้องการไม่มากจนเกินไปจนกระทั่งเกิดความเสียหาย และไม่น้อยจนเกินไปจนกระทั่งไม่เพียงพอแก่พืชพันธุ์ต่าง ๆ
(2)  จนกระทั่งพวกเจ้า และสัตว์เลี้ยงของพวกเขากระหายน้ำตาย

19. และด้วยน้ำนั้นเราทำให้มันเป็นสวนหลากหลายแก่พวกเจ้ามีต้นอินทผลัม และต้นองุ่นสำหรับพวกเจ้าในสวนนั้นมีผลไม้มากมาย และส่วนหนึ่งพวกเจ้าก็บริโภคมัน(*1*)

(1)  ส่วนหนึ่งจากผลไม้นานาชนิดในสวนนั้น ซึ่งพวกเจ้าใช้บริโภคมันทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว ก็คืออินทผลัมสด องุ่นอินทผลัมแห้ง และลูกเกต ซึ่งผลไม้เหล่านี้ใช้กินเป็นอาหารหลักก็ได้

20. และเราได้ทำให้มันเป็นต้นไม้ (ไซตูน)ที่ภูเขาซีนาย(*1*)ซึ่งมันได้ผลิตออกมาเป็นน้ำมันและน้ำแกง สำหรับผู้บริโภค(*2*)

(1)  คือภูเขา ซึ่งทรงสนทนากับนะบีมูซาอะลัยฮิสลาม
(2)  คือจากน้ำมันไซตูนนั้นใช้ปรุงแกงก็ได้ หรือใช้รับประทานกับขนมปังก็ได้ มีหะดีษกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงกินน้ำมัน(ไซตูน) และจงใช้ทาด้วยน้ำมัน (ทาร่างกาย) เพราะมันมาจากต้นไม้ที่มีศิริมงคล” หมายถึงว่าจะเกิดประโยชน์

[1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved