ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


20. ซูเราะฮฺ ฏอฮา (Ta-Ha)


1. ฏอฮา

2. เรามิได้ให้อัลกุรอานลงมาแก่เจ้า เพื่อให้เจ้าลำบาก(*1*)

(1)  แต่เราให้มันลงมาเพื่อเป็นความเมตตาและความสุขแก่เจ้า มีรายงานกล่าวว่า เมื่ออัลกุรอานถูกประทานลงมาแก่ท่านร่อซูลุลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านได้ละหมาดพร้ะมกับบรรพาสาวกของท่าน แล้วท่านได้ละหมาดให้นานเพื่อพวกกุเรซเห็นเข้าก็กล่าวว่า อัลลอฮฺมิได้ประทานอัลกุรอานนี้ลงมาแก่มุฮัมมัด เว้นแต่เพื่อให้เขาลำบาก ดังนั้นอายะฮ์นี้ถูกประทานลงมา

3. เว้นแต่เป็นการตักเตือนแก่ผู้ที่ยำเกรง(*1*)

(1)  คือมุอมินที่ได้รับแสงสว่างจากอัลกุรอาน

4. เป็นการประทานลงจากพระผู้สร้างแผ่นดินและชั้นฟ้าทั้งหลายอันสูงส่ง

5. ผู้ทรงกรุณาปรานี ทรงสถิตย์อยู่บนบัลลังก์(*1*)

(1)  โปรดดูคำอธบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในซูเราะฮ์อัลอะอ์ร็อฟ (หน้า 316) และซูเราะฮ์อัรเราอ์ดุ (หน้า 509)

6. กรรมสิทธิ์ของพระองค์นั้นคือ สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสอง และสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดิน

7. และหากว่าเจ้ากล่าวเสียงดัง เพราะแท้จริงอัลลอฮฺทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับ และสิ่งซ่อนเร้น(*1*)

(1)  จุดมุ่งหมายของอายะฮ์นี้คือ ให้ความอบอุ่นใจแก่ท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่าพระเจ้าของเข้านี้ทรงได้ยินเขาเสมอ พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เขาอยู่อย่างเดียวดาย ในการเผชิญหน้ากับพวกกุฟฟารอย่างแน่นอน

8. อัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์สำหรับพระองค์นั้นทรงพระนามอันสวยงาม

9. และเรื่องราวของมูซาได้มีมาถึงเจ้าบ้างไหม ?

10. เมื่อเขาเห็นไฟ เขาจึงกลัวแก่ครอบครัวของเขาว่า “พวกท่านจงหยุดอยู่ที่นี่ เพราะฉันเห็นไฟ(*1*) บางทีฉันจะนำคบเพลิงจากที่นั่นมาให้พวกท่าน หรือฉันอาจจะพบผู้นำทางที่กองไฟนั้น

(1)  อิบนุอับบาสกล่าวว่า เขาหลงทางและคืนวันนั้นเป็นคืนที่มืดและหนาว เขาพยายามจุดไฟแต่ก็ไม่ติด ขณะนั้นเขาเหลือบไปเห็นแสงสว่างแต่ไกลอยู่ทางซ้ายมือของเขา แต่ความจริงนั้นมันเป็นดวงประทีปของอัลลอฮฺ

11. ครั้นเมื่อเขามาถึงกองไฟนั้น มีเสียงเรียกขึ้นว่า “โอ้ มูซาเอ๋ย !

12. “แท้จริงข้าคือพระเจ้าของเจ้า จงถอดรองเท้าทั้งสองข้างของเจ้าออก แท้จริงเจ้ากำลังอยู่ ณ หุบเขาอันศักดิ์สิทธิ์ (มีชื่อว่า ) ฏุว่า

13. “และข้าได้เลือกเจ้า(*1*) ฉะนั้น จงตั้งใจฟังสิ่งที่ถูกวะฮี”

(1)  เพื่อทำหน้าที่เป็นนะบี

14. “แท้จริงข้าคืออัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้า ดังนั้นเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้าและจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาด เพื่อรำลึกถึงข้า

15. “แท้จริงวันอวสานของโลกนั้นกำลังมาถึงข้าปกปิดมันไว้เพื่อทุกชีวิตจะถูกตอบแทนตามี่มันได้แสวงหาไว้(*1*)

(1)  บรรดานักตัฟซีรให้ความหมายของอายะฮ์นี้ว่า เคล็ดลับในการปกปิดวันอวสานของโลก และปกปิดเวลาตายของมนุษย์ไว้ก็คือ อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงบัญญัติไว้โดยไม่รับการเตาบะฮ์ เมื่อวันอวสานและการตายของมนุษย์มาถึง เพราะหากมนุษย์รู้ถึงกำหนดวันอวสานและวันตายของเขาแล้ว เขาจะมั่วสุมอยู่กับการทำบาปแล้วขอเตาบะฮ์ก่อนถึงเวลา เขาก็จะรอดพ้นจากการลงโทษ แต่อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงปกปิดไว้เป็นความลับ เพื่อให้มนุษย์อยู่ในสภาพระวังตัวและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ แทนที่จะให้วันอวสารและความตายรู้จักเขาโดยไม่รู้ตัว

16. “ดังนั้น ผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อมันจะต้องไม่ทำให้เจ้าเหินห่างจากมัน และปฏิบัติตามอารมณ์ต่ำของเขา แล้วเจ้าจะพินาศ”(*1*)

(1)  เพราะผู้ที่ไม่ให้ความสนใจหรือหลงลืมต่อวันนั้น ย่อมจะต้องประสบกับความพินาศหายนะอย่างแน่นอน

17. “และอะไรที่อยู่ในมือขวาขอเจ้าเล่า โอ้มูซา เอ๋ย !

(1)  จุดมุ่งหมายของคำถามก็เพื่อเป็นการยืนยันเป็นการตักเตือนให้รู้สึกว่า สิ่งที่อยู่ในมือมูซานั้นคือไม้เท้า และไม้เท้านี่แหละจะกลายเป็นสิ่งปาฏิหาริย์ในเวลาต่อมา

18. เขากล่าวว่า “มันคือไม้เท้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ใช้มันสำหรับยัน และข้าพระองค์ใช้มันตีบนพุ่มไม้เพื่อเป็นอาหารสำหรับแกะของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ใช้มันในประโยชน์อื่น ๆ อีก”

19. พระองค์ตรัสว่า “จงโยนมันไปซิ โอ้มูซาเอ๋ย”

20. เขาจึงโยนมันลงไป แล้วมันก็ได้กลายเป็นงูเลื้อย (*1*)

(1)  นักตัฟซีรได้อธิบายว่า เมื่อมูซาได้เห็นสิ่งประหลาดน่ากลัวเช่นนี้ ก็รู้สึกกลัวโดยเฉพาะในเหตุการณ์นี้ ปรากฏการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในขณะที่กำลังสนทนากัน ก็เพื่อเป็นการปลอบใจมิให้ตื่นเต้นต่อปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ และอีกประการหนึ่งก็เพื่อให้เป็นการฝึกซ้อมให้มีความเคยชินต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

[1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved