ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


16. ซูเราะฮฺ อันนะหฺลฺ (An-Nahl)


1. พระบัญชา(*1*)ของอัลลอฮ์ได้มาแล้ว ดังนั้นเจ้าอย่าได้เร่งมัน(*2*) มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ และพระองค์ทรงสูงส่งเหนือที่พวกเขาตั้งภาคี

(1)  หมายถึงวันกิยามะฮ์
(2)  คือย่าเร่งการลงโทษที่นะบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้สัญญาไว้

2. พระองค์ทรงส่งมะลาอีกะฮ์ลงมาพร้อมด้วยวะฮี(*1*) ตามพระบัญชาของพระองค์ แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ จากปวงบ่าวของพระองค์โดยให้พวกเขาตักเตือนว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้า ดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงต่อข้าเถิด(*2*)

(1)  เรียก “วะฮี” ว่า “อัรรูห์” ก็เพราะว่า “อัลวะฮ์” ทำให้จิตใจมีชีวิตชีวา เช่นเดียวกับที่ร่างกายจะมีชีวิตชีวาก็ด้วยวิญญาณคือ “อัรรูห์” นั่นเองคือจงกลัวการลงโทษของพระองค์เถิด

3. พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินด้วยความจริง(*1*) พระองค์ทรงสูงส่งเหนือที่พวกเขาตั้งภาคี

(1)  ด้วยความจริงอย่างแน่นอนและด้วยฮิกมะฮ์อันสูงส่ง

4. พระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากน้ำอสุจิแล้วเขาก็เป็นปรปักษ์อย่างชัดแจ้ง(*1*)

(1)  พระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาเพื่อเป็นบ่าว มิใช่สร้างมาเพื่อให้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระองค์

5. และปศุสัตว์(*1*) พระองค์ทรงสร้างมันในตัวมันมีความอบอุ่นสำหรับพวกเจ้า(*2*)และประโยชน์มากหลาย(*3*) และในส่วนหนึ่งจากมันนั้นพวกเจ้าเอามาบริโภคได้(*4*)

(1)  คือสัตว์จำพวก 4 เท้าที่บริโภคได้ เช่น อูฐ วัว ควาย แพะ แกะ ฯลฯ
(2)  คือเอาหนังและขนมาทำเครื่องนุ่งห่มให้อบอุ่นได้
(3)  ประโยชน์มากหลายคือ เอามาเลี้ยงผสมพันธุ์ รีดนม ใช้ขี่เป็นพาหนะและไถพรวนดิน
(4)  เอาเนื้อของมันมาบริโภค

6. และในตัวมันมีความสง่างามสำหรับพวกเจ้า ขณะที่มันกลับจากทุ่งหญ้าและขณะที่นำมันออกไปเลี้ยง

7. และมันแบกสัมภาระหนักของพวกเจ้าไปยังเมืองไกล ๆ โดยที่พวกเจ้าจะไปถึงมันไม่ได้เว้นแต่ด้วยความเหนื่อยยากลำบากใจ แท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้านั้นเป็นผู้ทรงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตาเสมอ

8. และม้า และล่อ ละลา(*1*) เพื่อพวกเจ้าจะได้ขี่มันและเป็นเครื่องประดับ และพระองค์ยังทรงสร้างสิ่งอื่นๆ ที่พวกเจ้าไม่รู้(*2*)

(1)  พระองค์ทรงสร้างสัตว์เหล่านั้นเพื่อใช้ประโยชน์ เป็นพาหนะในการขี่และแบกขนสัมภาระ
(2)  ในยุคปัจจุบันการสื่อสารคมนาคมได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักในอดีต ด้วยเหตุนี้อัลกรุอานจึงใช้สำนวนคาดการณ์ในอนาคตอันใกล้และไกล เพื่อให้สติปัญญาและจิตใจรองรับสิ่งที่วิทยาการจะคิดค้นได้ในอนาคต

9. และเป็นหน้าที่เหนืออัลลอฮ์คือการชี้แนะทางที่เที่ยงตรง และจากมัน(ทางต่าง ๆ) นั้น ก็มีทางคดเคคยวและหากพระองค์ทรงประสงค์แน่นอนพระองค์ก็จะทรงชี้นำทางแก่พวกเจ้าทั้งหมด

10. พระองค์คือ ผู้ทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้าสำหรับพวกเจ้า ส่วนหนึ่ง(*1*) เป็นเครื่องดื่มและอีกส่วนหนึ่ง (ทำให้) พฤกษชาติ(เจริญเติบโต) เพื่อพวกเจ้าใช้เลี้ยงสัตว์

(1)  จากน้ำนั้นใช้เป็นเครื่องดื่ม และให้ต้นไม้เติบโตเพราะได้รับน้ำ เพื่อจัดให้เป็นอาหารของปศุสัตว์

11. ด้วยมัน (น้ำ) พระองค์ทรงให้พืชผลและผลมะกอก และอินทผลัม และองุ่น (*1*) งอกงามสำหรับพวกเจ้า และจากผลไม้อีกหลายชนิด แท้จริงในการนั้น แน่นอน ย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนที่ตึกตรอง

(1)  ด้วยน้ำชนิดเดียวเท่านั้น พืชผลที่งอกเงยมาจากแผ่นดินแตกต่างกัน เช่น ชนิด รสชาติ และสีสรร

12. และพระองค์ทรงให้กลางคืนและกลางวันและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่พวกเจ้า (*1*) และหมู่ดาวถูกใช้หใเป็นประโยชน์โดยพระบัญชาของพระองค์(*1*) แท้จริงในการนั้น แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณมากหลาย สำหรับกลุ่มชนที่ใช้ปัญญา

(1)  ให้กลางคืนและกลางวันหมุนเวียนกันไป เพื่อเป็นการพักผ่อนและประกอบอาชีพ ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรไปเพื่อผลประโยชน์ของมนุษย์
(2)  หมู่ดวงดาวโคจรไปเพื่อใช้นำทางท่ามกลางความมืด ทั้งทางบกและทางทะเล

13. และสิ่งที่พระองค์ทรงให้มีขึ้นมากมายสำหรับพวกท่านในแผ่นดินนั้น ชนิดของมันแตกต่างกันไป(*1*) แท้จริงในการนั้น แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ใคร่ครวญ

(1)  เช่น สัตว์ต่าง ๆ พืชพันธุ์ต่าง ๆ แต่ธาตุต่าง ๆ โดยมีสีและชนิดแตกต่างกันไป และมีสาระสำคัญและคุณประโยชน์เอนกอนันต์

14. และพระองค์คือผู้ทรงทำให้ทะเลเป็นประโยชน์ เพื่อพวกเจ้าจะได้กินเนื้อนุ่มสดจากมัน (*1*) และพวกเจ้าเอาเครื่องประดับออกจากมัน สำหรับใช้ประดับราคา (*2*) และเจ้าเห็นเรือแล่นฝ่าคลื่นในท้องทะเล (*3*) และเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์ และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ

(1)  คือสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ที่จับมาได้จากท้องทะเล
(2)  เช่น เพชรพลอย ไข่มุก และหินประการัง
(3)  โดยบรรทุกสินค้าต่าง ๆ เช่น เครื่องใช้และอาหาร

15. และพระองค์ทรงให้มีเทือกเขามั่นคงในแผ่นดิน เพื่อมิให้มันสั่นสะเทือกนแก่พวกเจ้า และ(ทำให้มี) ลำน้ำและหนทาง เพื่อพวกเจ้าจะได้บรรลุสู่เป้าหมาย

16. เครื่องหมายต่าง ๆ (*1*) และด้วยดวงดาว พวกเขาใช้นำทาง

(1)  เครื่องหมายระหว่างทาง

17. ดังนั้น ผู้ทรงสร้างย่อมไม่เหมือนกับผู้ที่ถูกสร้าง พวกเจ้าไม่ใคร่ครวญดอกหรือ?

18. และหากพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ พวกเจ้าก็ไม่สามารถจะคำนวณมันได้(*1*) แท้จริงอัลลอฮ์นั้น เป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาอย่างแน่นอน

(1)  นอกเหนือไปจากพวกเจ้าไม่อาจที่จะขอบคุณพระองค์ได้อย่างครบถ้วน

19. และอัลลอฮทรงรอบรู้สิ่งที่พวกท่านปิดบังและสิ่งที่พวกท่านเปิดเผย(*1*)

(1)  ในความตั้งใจและการกระทำของพวกเจ้า และพระองค์จะทรงตอบแทน

20. และบรรดาสิ่งที่พวกเขาวิงวอนอื่นจากอัลลอฮ์นั้น พวกมันไม่ได้สร้างสิ่งใดเลย แต่พวกมันถูกสร้าง(*1*)

(1)  ถ้าเช่นนั้นทำไมพวกมันจึงถูกนำมาเคารพบูชา อื่นจากอัลลอฮ์

[1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved