ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


15. ซูเราะฮฺ อัลฮิจรฺ (Al-Hijr)


1. อะลีฟ ลาม รอ เหล่านี้คือโองการทั้งหลายแห่งคัมภีร์ และเป็นกรุอานอันชัดแจ้ง

2. บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหวังกันว่า หากพวกเขาได้เป็นมุสลิม(*1*)

(1)  ทั้งนี้ขณะพวกเขาได้พบเห็นความน่ากลัวของวันกิยามะฮ์

3. เจ้าจงปล่อยพวกเขาบริโภคและร่าเริงและความหวังจะทำให้พวกเขาลืม(*1*) แล้วพวกเขาก็จะรู้

(1)  ลืมจากการตอบแทนและการลงโทษที่จะมาถึง

4. เรามิได้ทำลายเมืองใด นอกจากว่าได้มีกำหนดเป็นที่รู้กันแก่มันแล้ว

5. ไม่มีประชาชาติใดจะร่าเริงกำหนดการลงโทษได้(*1*) และไม่อาจจะทำให้ล่าช้ากว่ากำหนดได้

(1)  การลงโทษประชาชาติใดจะไม่เกิดขึ้นก่อนกำหนดเวลาของมัน และจะไม่ล้ากว่ากำหนด

6. และพวกเขากล่าวว่า “โอ้ผู้ซึ่งข้อตักเตือนถูกประทานแก่เขา(*1*) แท้จริงท่านเป็นคนบ้าอย่างแน่นอน

(1)  พวกกุฟฟารชาวกุไรช์กล่าวแก่ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในเชิงเย้ยหยัน “ข้อตักเตือน” หมายถึง อัล-กุรอาน

7. “ทำไมท่านไม่นำมะลาอิกะฮ์มาที่เรา(*1*)หากท่านอยู่ในหมู่ผู้สัตย์จริง”

(1)  เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นร่อซูล

8. เราจะไม่ส่งมะลาอิกะฮ์ลงมา เว้นแต่ด้วยความจริง (*1*) และดังนั้นพวกเขาไม่ต้องคอย

(1)  เว้นแต่ด้วยการลงโทษที่อัลลอฮ์ต้องการทำลายเขา

9. แท้จริงเราได้ให้ข้อตักเตือน(อัลกุรอาน)ลงมา และแท้จริงเราเป็นผุ้รักษามันอย่างแน่นอน

10. และโดยแน่นอน ก่อนหน้าเจ้านั้นเราได้ส่ง(บรรดาร่อซูล) มาในหมู่คณะต่างๆ เมื่อครั้งสมัยก่อน ๆ

11. และไม่มีร่อซูลคนใดมายังพวกเขา เว้นแต่พวกเขาจะต้องเย้ยหยัน

12. ในทำนองนั้น เราได้ทำให้มัน(*1*) อยู่ในจิตใจของพวกอาชญากร

(1)  คือความเท็จ การหลงทาง และการเย้ยหยันต่อบรรดานะบี เป็นสัญลักษณ์ของพวกปฏิเสธศรัทธา

13. พวกเขาจะไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอาน และแน่นอนแบบอย่างของคนรุ่นก่อน ๆ ได้ล่วงลับไปแล้ว(*1*)

(1)  คือกฏเกณฑ์ของอัลลอฮ์ในการให้พวกปฏิเสธศรัทธาประสบความพินาศ

14. และหาเราเปิดประตูแห่งชั้นฟ้าแก่พวกเขา แล้วพวกเขาจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆ (*1*)

(1)  จนกระทั่งจะได้เห็นมะลาอิกะฮ์ และอำนาจอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ ตะอาลา

15. แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่า “แท้จริงสายตาของพวกเราถูกปิดกั้น ไม่แต่เพียงเท่านั้นพวกเรายังเป้นกลุ่มชนที่ถูกเวทมนตร์อีกด้วย”

16. และโดยแน่นอน เราให้มีหมู่ดวงดาวในท้องฟ้า(*1*) และเราได้ประดับมันให้สวยงามแก่บรรดาผู้เฝ้ามอง

(1)  คือให้ท้องฟ้าเป็นแหล่งโคจรของดวงดาวต่างๆ

17. และเราได้รักษามันให้พ้นจากชัยฏอนทุกตัวที่ถูกสาปแช่ง

18. เว้นแต่ผู้ที่แอบฟัง(*1*) ดังนั้นดวงดาวที่ลุกโชติช่วงจะตามติดเผามัน

(1)  แอบฟังข่าวจากชั้นฟ้า มันตัวนั้นจะถูกขว้างด้วยดาว

19. และแผ่นดินนั้นเราได้แผ่มันออกไป และเราได้ทำให้มีเทือกเขาเป็นที่ยึดอย่างมั่นคง(*1*)และเราได้ให้ทุกสิ่งงอกเงยอย่างสมดุล(*2*)

(1)  แผ่นดินได้ยึดและกว้างออกไปทั้ง ๆที่มีลักษณะกลมเหมือนลูกฟุตบอล เทือกเขามั่นคงก็เพราะมีหลักตรึงเอาไว้ ซึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาทรงกล่าวไว้ในซูเราะฮ์อัมมะ ว่า และเรามิได้ให้เทือกเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือ?
(2)  เราได้ให้พืชพรรณและพืชผลงอกเงยอย่างสมดุลที่สุดทุกขั้นตอน

20. และในแผ่นดินนั้นเราได้ทำให้มีเครื่องยังชีพแก่พวกเจ้า และแก่ผู้ที่พวกเจ้ามิได้เป็นผู้ให้ริซกีแก่เขา(*1*)

(1)  คือลูกหลานและผู้ที่เจ้าครอบครองเขา ตลอดจนสัตว์เลี้ยงของเจ้า

[1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved